Skip to main content

Correspondentie

 Series
Identifier: Series 1

Scope and Contents

From the Fonds:

Dit uitgeversarchief bevat veel interessante stukken, maar ook evenveel lacunes. Een overzicht van de bewaarde correspondentie illustreert deze beperking duidelijk.

From the Fonds:
  1. 1850-1910: uitsluitend ingekomen brieven
  2. 1911-1929: een fractie van de totale correspondentie
  3. 1930-1961: ingekomen én uitgaande correspondentie
  4. na 1961: enige dozen.
From the Fonds:

De fondsboeken, waarin per uitgave de jaarlijkse verkoop en gemaakte kosten worden genoteerd – de uitgelezen bron voor bijvoorbeeld fondsonderzoek of verkoopcijfers – gaan aan hetzelfde euvel mank. De bewaarde fondsboeken, bij Sijthoff losbladig en daarom fondssysteem genoemd (SYT B 19), bestrijken de jaren 1902-1940, 1943, 1950 en 1951. De laatste drie jaren zijn volledig, maar uit de periode 1902 - 1930 werd enkel het deel K - Z teruggevonden, uit ca. 1930 - 1940 enkel A - C.

Met de nodige speurzin gepaard aan enig inzicht in de opbouw van deze inventaris blijkt dit archief niettemin een schatkamer. Binnen de inventaris zijn in bescheiden mate verwijzingen opgenomen. Het belangrijkste hulpmiddel ter oriëntatie en navigatie is echter de toegepaste categorisering. Wie een beeld wil krijgen van het financiële wel en wee van de uitgeverij en drukkerij bekijkt in de eerste plaats de archiefbescheiden onder 'Periodieke overzichten' (subcategorie van SYT B) en wellicht de journalen SYT B 29), de grootboeken (SYT B 30) en de jaarverslagen (SYT F 6 & 7). Wie op zoek is naar gegevens over het personeelsbeleid begint uiteraard bij 'Personeelsadministratie' (SYT C), maar stelt mogelijks ook belang in stukken over de bouw en de verhuur van dienstwoningen aan het einde van de jaren 1950 (SYT F 21 & 22).

Wie belang stelt in een of meerdere uitgaven kan verschillende wegen bewandelen, afhankelijk van de specifieke informatie die gezocht wordt. Eén weg loopt door de correspondentie (SYT A), waar brieven aan en van de medewerkers (auteurs, vertalers, literaire agenten, illustrators, etc.) voorhanden kunnen zijn. Een handig hulpmiddel daarbij vormen de registers op de correspondentie (SYT F 1) die over de jaren 1851-1910 per brief een korte omschrijving van de inhoud bevatten. Een tweede weg voor het vinden van informatie over een uitgave slingert door de boekhouding en vereist enig inzicht in de structuur ervan. Daartoe is de uiteenzetting door Rimmer van der Meulen in diens Boekhandel en Bibliografie aan te bevelen lectuur. (R. van der Meulen. Boekhandel en bibliographie. Theorie en pracktijk geschetst in een reeks aaneensluitende opstellen 3de herz. en verm. dr. Leiden 1905, pp. 356-388. Eveneens handig is: N. van der Veen. Handleiding tot het boekhouden in den boekhandel en aanverwante vakken. Antwoord op de prijsvraag, uitgeschreven door de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. 2dln. Rotterdam 1888.) De aangewezen beginpunten in de boekhouding zijn, indien ze bewaard gebleven zijn over de betreffende periode, de zogeheten calculaties (SYT B 11) en het fondsysteem (SYT B 19). Wie ook interesse heeft in de verspreiding van de uitgave(n) gaat van daar naar de verkoopspecificatie-fonds-boeken, de bestelboeken en de verkoopboeken (respectievelijk SYT B 21, 22 & 24).

Naast de beide hoofdwegen bestaan er in bepaalde gevallen ook zijwegen. Van sommige uitgaven zijn bijvoorbeeld afzonderlijke dossiers bijgehouden, al dan niet ondergebracht in een grotere verzameling. Deze stukken staan vermeld onder 'Stukken m.b.t. de productie, distributie en receptie van de uitgaven' (SYT D).

Language of Materials

Dutch; Flemish

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857