Skip to main content

Julius Herman Boeke archive (KITLV)

 Fonds
Identifier: ubl389

Scope and Contents

Het archief van Julius Herman Boeke bevat stukken over zijn werkzaamheden als ambtenaar van de Algemene Secretarie, adviseur van de Dienst Volkscredietwezen en Coöperatie en zijn hoogleraarschappen aan de Rechtshogeschool te Batavia, Rijks Universiteit Leiden en de Nooduniversiteit Batavia; met brieven van Théodéric Valeton, botanicus ‘s-Lands Plantentuin.

Het archief is onderdeel van de KITLV-collecties.

Dates

  • Creation: 1888-1995

Creator

Language of Materials

Nederlands en Duits

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

Julius Herman Boeke (1884 - 1956) was een Nederlands econoom en rechtsgeleerde. Hij was hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Hij legde zich toe op het staatsrecht en Nederlands-Indië.

in 1910 promoveerde hij in Leiden op het proefschrift Tropisch-koloniale staathuishoudkunde met Cornelis van Vollenhoven als promotor. Op 1 september 1910 reisde hij als ambtenaar af naar Nederlands-Indië. Hij kwam voor enkele maanden bij de Algemene Secretarie te werken waarna hij overstapte naar het Gymnasium Willem III in Batavia waar hij als leraar staatsinrichting en staathuishoudkunde aan de slag ging. In 1914 kreeg hij een functie als waarnemend adviseur voor het Volkskredietwezen toebedeeld en in 1919 werd hij gepromoveerd tot adviseur. Tevens kreeg hij dat jaar een functie als gewoon hoogleraar koloniale staathuishoudkunde aan de Nederlandsche Handels-Hoogeschool en een functie als buitengewoon hoogleraar tropisch-koloniale staathuishoudkunde aan de Universiteit Leiden aangeboden. Hij bedankte voor beide functies. In 1924 kreeg hij een leerstoel aan de Rechtshogeschool aangeboden met als leeropdracht staathuishoudkunde en statistiek. Hij gaf zijn eerste colleges gedurende het studiejaar 1926/1927 maar het jaar erop reisde hij af naar India om vervolgens terug te keren naar Nederland.

In 1929 bood de Universiteit Leiden hem opnieuw een hoogleraarschap aan, dat hij accepteerde. Deze keer ging het om een volledig hoogleraarschap met als leeropdracht tropische koloniale staathuishoudkunde. Het jaar erop pleitte hij tijdens zijn oratie voor de invoer van een dualistisch economisch systeem in Nederlands-Indië. Hij bepleitte tijdens deze rede dat de westerse theoretische economie niet toepasbaar was op Aziatische dorpsgemeenschappen. Tijdens zijn eerste jaren als hoogleraar kon hij zich ongestoord op de wetenschap richten en hij breidde zijn onderzoeksveld uit naar Japan en India. In 1940 werd zijn werk Indische Economie (in 1951 hernoemd naar Economie van Indonesië) gepubliceerd.

Toen de Tweede Wereldoorlog aanbrak nam Boeke deel aan het Leidse verzet. In 1941 publiceerde hij zijn werk Nationaal socialistische staathuishoudkunde waarin de Nationaal Socialistische Beweging op vernietigende wijze bekritiseerd wordt. Vanwege deze publicatie werd hij ontslagen en gedeporteerd naar het strafkamp Buchenwald. In 1945 kwam hij vrij waarna hij opnieuw aangesteld werd als hoogleraar. Na de oorlog reisde hij weer af naar Indonesië, ditmaal om mee te helpen met de wederopbouw van de Universiteit van Indonesië. Hij moest hiermee stoppen vanwege een aanrijding die er tevens voor zorgde dat hij voor jaren invalide was en moest terugkeren naar Leiden. Hij hervatte zijn werkzaamheden aan de Universiteit Leiden. Gedurende het studiejaar 1951/1952 vervulde hij de functie van rector magnificus. Uiteindelijk ging hij in 1955 officieel met emeritaat. Omdat er geen opvolger was accepteerde hij toch weer een nieuwe leeropdracht. Het jaar erop, in 1956 kwam hij op 9 januari na een kort ziekbed te overlijden.

Extent

109 mappen (0.3 meter)

Abstract in Dutch

Het archief van Julius Herman Boeke (1884-1956) bevat stukken over zijn werkzaamheden als ambtenaar van de Algemene Secretarie, adviseur van de Dienst Volkscredietwezen en Coöperatie en zijn hoogleraarschappen aan de Rechtshogeschool te Batavia, Rijks Universiteit Leiden en de Nooduniversiteit Batavia; met brieven van Théodéric Valeton, botanicus van ‘s-Lands Plantentuin.

Abstract in English

The archives of Julius Herman Boeke (1884-1956) contains documents relating to his work as official of the Algemene Secretarie, consultant of the Dienst Volkscredietwezen en Coöperatie and professor of the Rechtshogeschool in Batavia, Leiden University and the Nooduniversiteit Batavia; including correspondence of Théodéric Valeton, botanist of ‘s-Lands Plantentuin.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Custodial History

Het archief is aan het KITLV geschonken door I.H. Boeke.

Immediate Source of Acquisition

In 2014 werden de collecties van de Vereniging KITLV in bruikleen gegeven aan de Universitaire Bibliotheken Leiden.

Accruals

Er worden geen toekomstige aanvullingen verwacht.

Existence and Location of Copies

De foto’s en de portrettekening van Boeke behorende bij het archief kunnen worden geraadpleegd via KITLV image collection.

Related Materials

De Universiteitsbibliotheek Leiden bezit nog meer correspondentie van Julius Herman Boeke in andere collecties.

Separated Materials

Correspondentie van J.H. Boeke is ook te vinden in het Literatuurmuseum in Den Haag.

General

Het materiaal kan worden aangevraagd via de online catalogus. De stukken komen ter inzage op de Leeszaal Bijzondere Collecties. Zie ook Existence and Location of Copies.

Processing Information

Het archief wordt bewaard onder signatuur D H 1332.

De foto’s en de portrettekening van Boeke behorende bij het archief zijn overgebracht naar de foto- en prentencollectie van het KITLV en te raadplegen via KITLV image collection.

Dit was vroeger het KITLV inventaris 90.

Title
Collection guide of the Julius Herman Boeke archive (KITLV) (1888-1995)
Subtitle
Archief van Julius Herman Boeke (KITLV)
Author
Lam Ngo, 2019
Date
2019
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Revision Statements

  • 6 September 2019: latest update

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857