Skip to main content Skip to search results

Showing Collections: 31 - 37 of 37

Scans of the archive of the Nederlandse Commissie voor Geodesie (papers of F. Kaiser and H.G. van de Sande Bakhuyzen)

 Fonds
Identifier: ubl990
Abstract in Dutch

Stukken betreffende het geodetische werk van Frederik Kaiser (1808-1872) en H.G. van de Sande Bakhuyzen (1838-1923).Abstract in English

Papers regarding the geodetic work of Frederik Kaiser (1808-1872) and H.G. van de Sande Bakhuyzen (1838-1923). Kaiser was professor of astronomy at Leiden University and director of Leiden Observatory (1837-1872) as was Van de Sande Bakhuyzen (1873-1908).

Dates: c. 1844-1922, bulk 1860-1900

Nieuwenhuijs family archive

 Fonds
Identifier: ubl664
Abstract in Dutch

Het archief van de familie Nieuwenhuijs bevat stukken die inzicht geven in het koloniale bestuur van Nederlands-Indië. Naast persoonlijke documenten van en over Christianus Joannes Nieuwenhuijs en diens nazaten, zijn er diverse zakelijke stukken die de carrières van deze familieleden belichten.Abstract in English

The archive of the Nieuwenhuijs family consists of documents that give an insight in the colonial administration of the Dutch East Indies. Besides documents related to the personal life of Christianus Johannes Nieuwenhuijs and his descendants, the archive illustrates the careers of these family members as well.

Dates: 1745-2018

Archive of the Red Cross in Watampone, Sulawesi

 Fonds
Identifier: ubl686
Abstract in Dutch

Archief van het Rode Kruis in Indonesië, afdeling Watampone (Sulawesi) over de periode 1946 tot 1950.Abstract in English

Archive of the Red Cross in Indonesia, Watampone branche (Sulawesi), 1946-1950.

Dates: 1946-1950

Frank Scholten collection

 Collection
Identifier: ubl674
Abstract in English Frank Scholten was een kunstenaar uit Amsterdam, die in de jaren 1921-1923 foto's heeft gemaakt in Palestina om een geïllustreerde Bijbel te kunnen samenstellen. Naast de vele foto's met een Bijbelse context heeft hij ook uiterst secuur het land en de mensen zelf vastgelegd. Zo bevat de collectie afbeeldingen van mensen uit verschillende sociale en religieuze milieus, beroepen, religieuze feesten, gebeurtenissen, straatbeelden, monumenten en landschappen. De tijdsspan van Scholtens werk omvat een interessante periode waarin er politiek en demografisch een grote verschuiving heeft plaatsgevonden, van Ottomaanse cultuur naar meer westerse invloeden. Abstract Frank Scholten was an artist from Amsterdam who travelled to Palestine in the years 1921-1923, taking pictures with the purpose of compiling an illustrated Bible. Besides the many photographs with a biblical context, he also captured the country and its people with the utmost precision. As such, the collection contains images of different religious and social milieus, occupations, religious festivals, events, street scenes, monuments, and landscapes. The timespan of...
Dates: ca. 1896-1942, bulk 1921-1923

Archive of Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V.

 Fonds
Identifier: ubl007
Abstract in English

Het archief van de firma A.W. Sijthoff, drukkerij en uitgeverij te Leiden, bevat onder meer financiële en andere bedrijfsmatige administratie, directie-correspondentie en brieven van auteurs uit het fonds.Abstract

The archives of A.W. Sijthoff's publishing and printing firm, which was based at Leiden. It contains the company's financial administration, the correspondence of the board of directors and letters from authors.

Dates: 1850-1981

Jan Tideman archive

 Fonds
Identifier: ubl229
Abstract in Dutch

Het Archief Tideman bestaat hoofdzakelijk uit de correspondentie van Jan Tideman (1821-1901), redacteur van de Algemeene konst- en letterbode (1854-1859) en De Nederlandsche Spectator (1860-1862).Abstract in English

The Tideman archive consists mainly of correspondence of Jan Tideman (1821-1901), editor of the Algemeene konst- en letterbode (1854-1859) and De Nederlandsche Spectator (1860-1862).

Dates: 1840-1900

Jan Wolkers archive

 Fonds
Identifier: ubl669
Abstract in Dutch

Het archief bestaat uit persoonlijke stukken en (werk)documenten van Jan Wolkers (1925-2007), betreffende zijn jeugd, persoonlijke leven en zijn werk als beeldend kunstenaar en schrijver. Daarnaast bevat het archief een grote hoeveelheid tekeningen gemaakt door Wolkers in de periode 1937-2005.Abstract in English

The archive consists of personal items and (working) documents of Jan Wolkers (1925-2007), concerning his youth, personal life and his work as a visual artist and writer. The archive also contains drawings made by Wolkers in the period 1937-2005.

Dates: ca. 1930-2007, bulk ca. 1960-2007