Skip to main content Skip to search results

Showing Collections: 1 - 14 of 14

Ars Aemula Naturae collection

 Fonds
Identifier: ubl137
Abstract in Dutch

Langdurig bruikleen van het Leidse kunstenaarsgenootschap Ars Aemula Naturae, sinds ongeveer 1985, van prenten en tekeningen van Nederlandse kunstenaars.Abstract in English

Protracted loan of the Leiden art academy Ars Aemula Naturae, since around 1985, of prints and drawings by Dutch artists.

Dates: bulk second half 18th century until the end of the 19th century

Jean François George Boom collection

 Collection
Identifier: ubl037
Abstract in Dutch

Bequest of a small collection of drawings and prints, gathered by J.F.G. (Frans) Boom (1920-1953). The drawings and prints originate from various European schools and date from the sixteenth to the twentieth century. The collection is remarkable for its large number of early surrealist drawings by Eugene Brands.Abstract in English

Nalatenschap van een kleine verzameling tekeningen en prenten, verzameld door J.F.G. (Frans) Boom (1920-1953). De tekeningen en de prenten zijn afkomstig uit verschillende Europese scholen en dateren uit de zestiende tot de twintigste eeuw. Deze verzameling is met name opmerkelijk vanwege een groot aantal vroege surrealistische tekeningen van Eugene Brands.

Dates: 1520-1950

Piet Cleveringa collection

 Collection
Identifier: ubl086
Abstract in Dutch

Verzameling moderne grafiek en een kleine groep tekeningen van vooral Nederlandse kunstenaars, bijeengebracht door Mr. Piet Cleveringa (1917-2013).Abstract in English

Collection of modern graphic art and a small group of drawings, primarily by Dutch artists, gathered by Mr. Piet Cleveringa (1917-2013).

Dates: 1965-1995

Isaac Lambertus Cremer van den Berch van Heemstede collection

 Collection
Identifier: ubl129
Abstract in Dutch

Kleine maar belangrijke groep tekeningen van de Nederlandse kunstenaar D.P.G. Humbert de Superville (1770-1849).Abstract in English

Small but important collection of drawings by the Dutch artist D.P.G. Humbert de Superville (1770-1849).

Dates: 1820-1849

Christoffel de Wilde collection

 Collection
Identifier: ubl047
Abstract in Dutch

Collectie bestaande uit 23 tekeningen en drie olieverfstudies van de hand van Christoffel de Wilde (1784-1860), voornamelijk van Javaanse landschappen, gemaakt in de Priangan (West-Java) in de jaren 1818-1819.Abstract in English

Collection of twenty-three drawings and three oilstudies by Christoffel de Wilde (1784-1860) in the years 1818-1819 in the Priangan (West Java).

Dates: 1818-1819

Annie and Guus Huisman-van Bergen collection

 Collection
Identifier: ubl087
Abstract in Dutch

Verzameling moderne grafiek en tekeningen van vooral Nederlandse kunstenaars, bijeengebracht door Annie en Guus Huisman-van Bergen.Abstract in English

Collection of modern graphic art and drawings, primarily by Dutch artists, gathered by Annie and Guus Huisman-van Bergen.

Dates: 1970-1995

Leendert Jurriaan Jordaan collection

 Collection
Identifier: ubl143
Abstract in Dutch

Tekeningen van de kunstenaar Leendert Jurriaan JordaanAbstract in English

Drawings by the artist Leendert Jurriaan Jordaan

Dates: First quarter of the 20th century, bulk First quarter of the 20th century

Piek-van Ditmar collection

 Collection
Identifier: ubl178
Abstract in Dutch

Groep van vooral achttiende-eeuwse Nederlandse tekeningen, verzameld door H. Piek en door diens weduwe, W.H. Piek-van Ditmar, nagelaten aan de Nederlandse staat. De collectie werd vervolgens aan het Prentenkabinet overgedragen.Abstract in English

Group of drawings, mostly by Dutch artists of the eighteenth century, bequeathed to the Dutch State (and subsequently to the Leiden Print Room) by W.H. Piek-van Ditmar, widow of H. Piek, who had collected the drawings.

Dates: 17th-18th century

Daisy Margarete Spies collection

 Collection
Identifier: ubl140
Abstract in Dutch

De collectie geschonken door Daisy Spies (1905-2000), de jongste zuster van de schilder, musicus en fotograaf Walter Spies (1895-1942), bestaat hoofdzakelijk uit foto’s waarvan het merendeel door of van de kunstenaar op Bali zijn gemaakt en uit enkele tekeningen van zijn hand.Abstract in English

The collection donated by Daisy Spies (1905-2000), the youngest sister of the painter, musician and photographer Walter Spies (1895-1942), contains mostly photographs, by or with relevance to Walter Spies, and some drawings by the latter’s hand.

Dates: 1914-1988, bulk 19XX-1945

Adolph Staring collection

 Collection
Identifier: ubl036
Abstract in Dutch

Verzameling tekeningen bijeengebracht door Adolph Staring (1890-1980).Abstract in English

Collection of drawings, gathered by Adolph Staring (1890-1980).

Dates: 1700-1850, bulk 1700-1800

Topographic prints and drawings collection

 Collection
Identifier: ubl122
Abstract in Dutch

Collectie topografische prenten en tekeningen, ongeveer voor de helft van gebouwen, steden en andere plaatsen in Nederland, voor de andere helft van plaatsen in het buitenland.Abstract in English

About half of the topographical prints and drawings collection consist of depictions of buildings, cities and other places in the Netherlands, the other half of places abroad.

Dates: ca. 1525 - ca. 1985, bulk 1600-1900

Herman Neubronner van der Tuuk collection

 Collection
Identifier: ubl168
Abstract in Dutch Collectie van Oosterse handschriften, grotendeels afkomstig van de Indonesische archipel, wetenschappelijke aantekeningen, tekeningen, foto’s en gedrukt materiaal bijeengebracht en aan de Leidse bibliotheek nagelaten door Herman Neubronner van der Tuuk (1824-1894). De omvangrijke collectie weerspiegelt het onderzoek en de uiteenlopende studies van een uitzonderlijk begaafde taalkundige en indoloog. Na zijn studie in Groningen en Leiden, maakte Van der Tuuk vanaf 1847 carrière in dienst van het Nederlands Bijbelgenootschap in de Sumatraanse Bataklanden en Lampung districten, in West-Java, Noord-Bali en in Amsterdam en vanaf 1873 in dienst van het Nederlands Koloniaal Bestuur in Noord-Bali. De geniale en excentrieke Van der Tuuk was de meest prominente expert op het gebied van Maleise en Indonesische talen in de negentiende eeuw. Hij was tevens een pionier op het gebied van Austronesische (Malayo-Polynesische) vergelijkende taalkunde. Abstract in English Collection of Oriental manuscripts, essentially from the Indonesian archipelago, drawings, photographs, scholarly notes, and printed books of Herman Neubronner van der Tuuk...
Dates: 1800-1894, bulk 1847-1890

Marianne Johanna Adriana van Wessem collection

 Collection
Identifier: ubl141
Abstract in Dutch

De collectie oorspronkelijk afkomstig van Marianne van der Sleen-van Wessem (1892-1980), op Bali bevriend met de Duitse schilder, musicus en fotograaf Walter Spies (1895-1942), bestaat hoofdzakelijk uit documenten die betrekking hebben op deze kunstenaar en Bali kenner en op Balinese beeldende en uitvoerende kunsten. Originele foto’s en enkele tekeningen van Walter Spies behoren tot deze collectie.Abstract in English

The collection which originally belonged to Marianne van der Sleen-van Wessem (1892-1980), close friend in Bali of the German painter, musician and photographer Walter Spies (1895-1942), consists mainly of documents pertaining to this artist and Bali expert and to Balinese plastic and performing arts. Original photographs and drawings by Walter Spies are part of the collection as well.

Dates: 1937-1978, bulk 1939-1947

Albertus Welcker collection

 Collection
Identifier: ubl082
Abstract in Dutch

Circa 5.800 tekeningen, 4 albums met tekeningen, ongeveer 25.700 reproducties en een kleine groep van kunstenaarsportretten, verzameld door Albertus Welcker (1884-1957)Abstract in English

Around 5,800 drawings, 4 albums with drawings, some 25,700 reproductions an a small collection of artist’s portraits, collected by Albertus Welcker (1884-1957)

Dates: 16th to 20th century