Skip to main content Skip to search results

Showing Collections: 1 - 4 of 4

Camera collection

 Collection
Identifier: ubl651
Abstract in Dutch De collectie camera’s is een deelverzameling van de collectie fotografica, welke op zijn beurt tot de collectie fotografie van de Universitaire Bibliotheken Leiden behoort. Waar de fotografiecollectie beoogt de artistieke ontwikkeling van de fotografie in het algemeen weer te geven, richt de fotograficacollectie zich op de ontwikkeling van de fotografische techniek: van fotocamera’s tot flitsers, statieven en doka-toebehoren. De collectie camera’s beoogt een overzicht te bieden van de cameraproductie vanaf het begin tot nu. De meeste gangbare cameratypen en fotografische technieken zijn vertegenwoordigd door een verscheidenheid aan modellen. Daarnaast zijn enkele hoogst zeldzame camera’s aanwezig van Nederlandse makelij (Loman, Brandsma, Van Albada’s stereocamera incl. prototypen) en camera’s die gemaakt en/of gebruikt zijn door toonaangevende Nederlandse fotografen zoals G.H. Breitner, L. Klaver, F.J. Rotgans en R. Swierstra. Enkele uitrustingen zijn compleet bij elkaar gebleven, inclusief accessoires en randapparatuur, en bieden inzicht in de wijze waarop de objecten in de praktijk werden gebruikt. Abstract in English The...
Dates: Circa 1867-heden, bulk 1890-1960

Photobook dummies collection

 Collection
Identifier: ubl283
Abstract in Dutch

Een collectie van handgemaakte dummy's of andere typen voorstudies van ruim twintig sleutelwerken uit de geschiedenis van het Nederlandse fotoboek. Het fotoboek kende vooral in de decennia na de Tweede Wereldoorlog een bloeiperiode. Fotografen als Ed van der Elsken, Ata Kandó en Johan van der Keuken verwierven internationaal aanzien met in eigen beheer gemaakte fotoboeken, waarin documentaire inhoud in toenemende mate werd gemengd met de artistieke expressie van de fotograaf/auteurAbstract in English

A collection of manufactured dummies or other types of preliminary studies of more than twenty key works from the history of the Dutch photobook. The decades after the Second World War became reputed to be the golden age of the photobook. Photographers like Ed van der Elsken, Ata Kandó and Johan van der Keuken achieved esteem internationally, for their photobooks they edited on their own, in which documentary content increasingly merged with artistic expression of the photographer/author.

Dates: 1928-1994, bulk 1950s

Dutch colonial map collection of the Royal Tropical Institute (KIT)

 Collection
Identifier: ubl659
Abstract in Dutch

Veruit het grootste deel van de koloniale kaartcollectie van het Koninklijk Instituut voor de Tropen heeft betrekking op Nederlands Indië. Daarnaast zijn er ongeveer 700 kaartbladen van Suriname en 300 kaartbladen van de Nederlands Antillen.Abstract in English

The larger part of the Dutch colonial map collection of the Royal Tropical Institute refers to the Dutch East Indies. Besides, there are about 700 map sheets of Suriname and 300 map sheets of the Netherlands Antilles.

Dates: 1630-1972, bulk 1815-1949

Post-colonial map collection of the Royal Tropical Institute (KIT)

 Collection
Identifier: ubl660
Abstract in Dutch

De collectie post-koloniale kaarten van het Koninklijk Instituut voor de Tropen bevat grotendeels moderne topografische en thematische kaarten en stadsplattegronden van ontwikkelingslanden, dat wil zeggen landen in Latijns Amerika, Afrika en Azië.Abstract in English

The post-colonial map collection of the Royal Tropical Institute largely consists of modern topographical and thematical maps and town plans of developing countries, i.e. countries in Latin America, Africa and Asia.

Dates: 1793-2005, bulk 1950-2000

Filtered By

  • Language: No linguistic content; Not applicable X

Filter Results

Additional filters:

Subject
Cartography 2
Africa 1
Asia 1
Atlases 1
Cameras 1