Skip to main content Skip to search results

Showing Collections: 1 - 1 of 1

Photobook dummies collection

 Collection
Identifier: ubl283
Abstract in Dutch

Een collectie van handgemaakte dummy's of andere typen voorstudies van ruim twintig sleutelwerken uit de geschiedenis van het Nederlandse fotoboek. Het fotoboek kende vooral in de decennia na de Tweede Wereldoorlog een bloeiperiode. Fotografen als Ed van der Elsken, Ata Kandó en Johan van der Keuken verwierven internationaal aanzien met in eigen beheer gemaakte fotoboeken, waarin documentaire inhoud in toenemende mate werd gemengd met de artistieke expressie van de fotograaf/auteurAbstract in English

A collection of manufactured dummies or other types of preliminary studies of more than twenty key works from the history of the Dutch photobook. The decades after the Second World War became reputed to be the golden age of the photobook. Photographers like Ed van der Elsken, Ata Kandó and Johan van der Keuken achieved esteem internationally, for their photobooks they edited on their own, in which documentary content increasingly merged with artistic expression of the photographer/author.

Dates: 1928-1994, bulk 1950s

Filtered By

  • Language: No linguistic content; Not applicable X
  • Subject: Dummies (printed matter) X