Skip to main content Skip to search results

Showing Collections: 1 - 1 of 1

Manuscript maps collection

 Collection
Identifier: ubl050
Abstract in Dutch

Collectie bestaande uit manuscriptkaarten en getekende vestingbouwkundige plattegronden.Abstract in English

Collection consisting of manuscript maps and manuscript fortification plans.

Dates: 15de-20ste eeuw, bulk 17de en 18de eeuw

Filtered By

  • Names: Bodel Nijenhuis, Johannes Tiberius, 1797-1872 X
  • Subject: Fortification X