Skip to main content Skip to search results

Showing Collections: 1 - 1 of 1

Portraits Collection, Literary Authors and Scholars (MNL)

 Collection
Identifier: ubl256
Abstract

Portretten van Nederlandse en Vlaamse letterkundigen en geleerden, verzameld in de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw en thans berustend in de Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.Dates: bulk Negentiende en twintigste eeuw

Filtered By

  • Names: Bodel Nijenhuis, Johannes Tiberius, 1797-1872 X
  • Subject: Netherlands X
  • Subject: Flanders X