Skip to main content Skip to search results

Showing Collections: 1 - 2 of 2

Johannes Tiberius Bodel Nijenhuis collection

 Collection
Identifier: ubl068
Abstract

Collectie van kartografisch materiaal (atlassen, kaarten), topografische prenten en tekeningen en portretten die door J.T. Bodel Nijenhuis (1797-1872) werden gelegateerd aan de Universiteitsbibliotheek Leiden en, voor een deel van de portretten, aan de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.Dates: 1500-1871, bulk 1600-1871

Portrait collection of the Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (MNL)

 Collection
Identifier: ubl256
Abstract

Portretten van Nederlandse en Vlaamse letterkundigen en geleerden, verzameld in de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw en thans berustend in de Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.Dates: bulk Negentiende en twintigste eeuw

Filtered By

  • Names: Bodel Nijenhuis, Johannes Tiberius, 1797-1872 X
  • Subject: Netherlands X
  • Subject: Portraits X

Filter Results

Additional filters:

Subject
Cartography 1
Dutch literature 1
Flanders 1
Iconography 1
Scholars 1