Skip to main content Skip to search results

Showing Collections: 1 - 1 of 1

Lucianus Samosatensis collection

 Collection
Identifier: ubl097
Abstract in Dutch

Ca. 200 uitgaven en vertalingen van het werk van Lucianus Samosatensis, die grotendeels geschonken zijn door J.J. Hartman (1851-1924), Leids hoogleraar Latijn.Abstract in English

C. 200 editions and translations of the work of Lucianus Samosatensis, which were largely donated by J.J. Hartman (1851-1924), professor of Latin at Leiden University.

Dates: bulk 19e eeuw

Filtered By

  • Names: Lucian, of Samosata X