Skip to main content Skip to search results

Showing Collections: 1 - 1 of 1

Anton Cornelis Loffelt collection (MNL)

 Collection
Identifier: ubl060
Abstract

Ca. 500 bibliofiele boeken bijeengebracht door de kunstcriticus Anton Cornelis Loffelt (1841-1906). De collectie, die in 1906 is nagelaten aan de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (MNL), omvat geïllustreerde kinderboeken en boeken over folklore.Dates: Midden achttiende eeuw tot begin twintigste eeuw

Filtered By

  • Names: Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden X
  • Subject: Children's literature X