Skip to main content Skip to search results

Showing Collections: 1 - 5 of 5

Louis Couperus collection

 Collection
Identifier: ubl098
Abstract in Dutch

Collectie bestaande uit Franse vertalingen van klassieke auteurs uit het bezit van Louis Couperus (1863-1923).Abstract in English

Collection formerly owned by Louis Couperus (1863-1923), consisting of French translations of the works by authors of classical antiquity.

Dates: 1841-1916

Jan Pieter Marie Laurens de Vries archive

 Fonds
Identifier: ubl214
Abstract in Dutch

Manuscripten, correspondentie en gedrukte publicaties van Jan Pieter Marie Laurens de Vries (1890-1964), Leids hoogleraar Letteren en Wijsbegeerte.Abstract in English

Manuscripts, correspondence and printed publications of Jan Pieter Marie Laurens de Vries (1890-1964), professor of Literature and Philosophy at Leiden University.

Dates: 1943-1964

Joannes In de Betouw collection

 Collection
Identifier: ubl040
Abstract in Dutch

Vier middeleeuwse handschriften en 61 drukken bijeengebracht door Johannes in de Betouw (1732-1820), jurist en oudheidkundige.Abstract in English

Four medieval manuscripts and 61 printed books (partly annotated) collected by Johannes in de Betouw (1732-1820), lawyer and archaeologist.

Dates: 12e-19e eeuw

Constant Willem Lunsingh Scheurleer collection

 Collection
Identifier: ubl096
Abstract in Dutch

Collectie bijeengebracht door Constant Willem Lunsingh Scheurleer (1881-1941) bestaande uit ca. 800 titels op het gebied van Griekse kunst en archeologie.Abstract in English

Collection accumulated by Constant Willem Lunsingh Scheurleer (1881-1941), consisting of c. 800 titles in the field of Greek art and archeology.

Dates: unknown

Daniel Albert Wyttenbach archive

 Fonds
Identifier: ubl022
Abstract in Dutch

Papieren van Daniel Albert Wyttenbach (1746-1820), Leids hoogleraar Griekse en Latijnse letteren, algemene geschiedenis, geschiedenis der wijsbegeerte, welsprekendheid, dichtkunde en oudheden 1798-1817, bibliothecaris 1798-1816. Bevat handschriften met wetenschappelijke aantekeningen (meest autografen, waaronder ca. 50 betreffende de Griekse letteren), collegedictaten en correspondentie.Abstract in English

Papers of Daniel Albert Wyttenbach (1746-1820), professor of Greek and Latin literature, general history, history of philosophy, eloquence, poetry and antiquity from 1798 to 1817, and librarian from 1798 to 1816. Contains manuscripts with research notes (mostly autographs, 50 of which deal with Greek literature), lecture notes and correspondence.

Dates: 18e-19e eeuw