Skip to main content Skip to search results

Showing Collections: 1 - 1 of 1

Portrait collection of the Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (MNL)

 Collection
Identifier: ubl256
Abstract

Portretten van Nederlandse en Vlaamse letterkundigen en geleerden, verzameld in de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw en thans berustend in de Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.Dates: bulk 19e-20e eeuw

Filtered By

  • Subject: Dutch literature X
  • Names: Bodel Nijenhuis, Johannes Tiberius, 1797-1872 X