Skip to main content Skip to search results

Showing Collections: 1 - 3 of 3

Maasen-Richter family archive

 Fonds
Identifier: ubl672
Abstract in Dutch

Het archief van de familie Maasen-Richter bevat brieven, prentbriefkaarten, dagboeken en foto’s die inzicht geven in het leven van Andries en Lien Maasen-Richter en hun kinderen tijdens hun verblijf in o.a. Nederlands-Indië en Birma en hun reizen. Het archief bevat ook een dagboek van zoon Dries, die bij de marine zat.Abstract in English

The Maasen-Richter family archive contains letters, postcards, diaries and photographs concerning the life of Andries and Lien Maasen-Richter and their children in a.o. the Dutch East Indies and Birma and on their travels. The archive also contains a diary of son Dries, who was a navy officer.

Dates: 1905-circa 2015, bulk 1918-1947

Nieuwenhuijs family archive

 Fonds
Identifier: ubl664
Abstract in Dutch

Het archief van de familie Nieuwenhuijs bevat stukken die inzicht geven in het koloniale bestuur van Nederlands-Indië. Naast persoonlijke documenten van en over Christianus Joannes Nieuwenhuijs en diens nazaten, zijn er diverse zakelijke stukken die de carrières van deze familieleden belichten.Abstract in English

The archive of the Nieuwenhuijs family consists of documents that give an insight in the colonial administration of the Dutch East Indies. Besides documents related to the personal life of Christianus Johannes Nieuwenhuijs and his descendants, the archive illustrates the careers of these family members as well.

Dates: 1745-2018

Willem Abraham van der Meulen Archive

 Fonds
Identifier: ubl671
Abstract in Dutch

Het archief van Van der Meulen bevat stukken betreffende de loopbaan van Willem Abraham van der Meulen (1880-1947) en enkele persoonlijke stukken van de familie. Van der Meulen was (hoofd)ingenieur bij het Departement van Burgerlijke Openbare Werken (B.O.W.) in voormalig Nederlands-Indië.Abstract in English

The Van der Meulen Archive consists of archival documents pertaining the life of Willem Abraham van der Meulen (1880-1947) and some family documents. Van der Meulen was (first) engineer at the Dutch Department of Civil Public Works (B.O.W.) in the former Dutch East Indies.

Dates: 1921-2000, bulk 1921-1929