Skip to main content Skip to search results

Showing Collections: 1 - 1 of 1

Justus Lipsius Archive and Collection

 Fonds
Identifier: ubl023
Abstract

Collectie bijeengebracht door Justus Lipsius (1547-1606), classicus, Leids hoogleraar geschiedenis en rechten 1578-1591. Bevat 60 handschriften (waaronder 25 middeleeuwse codices, collaties en aantekeningen van Lipsius en door hem ontvangen brieven), alsmede 59 geannoteerde drukken.Dates: 1e kwart 9e eeuw - 1606

Filtered By

  • Subject: Leyden X
  • Subject: Humanism X