Skip to main content Skip to search results

Showing Collections: 1 - 5 of 5

Jacobus Noorduyn archive (KITLV)

 Fonds
Identifier: ubl485
Abstract in Dutch

Het archief van Jacobus (Koos) Noorduyn (1926-1994) bevat artikelen, onderzoeksmateriaal en zakelijke correspondentie over Indonesische talen, literatuur en geschiedenis.Abstract in English

The archives of Jacobus (Koos) Noorduyn (1926-1994) contains articles, research material and correspondence on Indonesian languages, literature and history.

Dates: 1862, 1877, 1920-1996

Gerret Pieter Rouffaer archive (KITLV)

 Fonds
Identifier: ubl247
Abstract in Dutch

Het archief van Gerret Pieter Rouffaer (1860-1928) bestaat uit stukken die betrekking hebben op zijn functies binnen verschillende instellingen. Daarnaast omvat het archief papieren betreffende zijn eerste Indische reis (1885-1890), zijn tweede reis naar Nederlands-Indië (1909-1911), zijn samenwerking met H.H. Juynboll in verband met de publicatie van het standaardwerk over batik, manuscriptartikelen en persoonlijke stukken.Abstract in English

The Gerret Pieter Rouffaer (1860-1928) archive consists of material concerning the positions Rouffaer held at different organisations, his first trip to the Dutch East Indies (1885-1890), his second journey to the Indies (1909-1911), his cooperation with H.H. Juynboll on the subject of batik, manuscript articles and personal documents.

Dates: 1867-1927

Archive of the Societas Linguistica Europaea (SLE)

 Fonds
Identifier: ubl320
Abstract in Dutch

Archief van de Societas Linguistica Europaea (SLE), een professionele organisatie voor linguïsten opgericht in 1966 voor het bevorderen van de taalkunde, met name in Europese landen.Abstract in English

Archive of the Societas Linguistica Europaea (SLE), a professional society for linguists founded in 1966 to advance linguistics, the scientific study of human language, especially in European countries.

Dates: 1965-1999

Cornelis Hendrik van Schooneveld archive

 Fonds
Identifier: ubl006
Abstract in Dutch

Persoonlijk archief van C.H. van Schooneveld (1921-2003), hoogleraar slavistiek. De collectie bevat duizenden dossiers in verband met zijn werk in de jaren 1953-1982 als redacteur van drie wetenschappelijke reeksen van de voormalige Haagse uitgeverij Mouton & Co. Daarnaast bevat de collectie o.m. de beroepsmatige correspondentie die Van Schooneveld heeft gevoerd als hoogleraar Slavische talen aan achtereenvolgens de universiteiten van Leiden, Stanford en Indiana (Bloomington).Abstract in English

Private archive of C.H. van Schooneveld, (1921-2003), professor of Slavic studies. The collection consists of thousands of files concerning his editorial work in 1953-1982 on three scientific series published by the former The Hague publisher Mouton & Co. Additionally, the collection also contains the correspondence written by Van Schooneveld during his position as professor of Slavic Studies at Leiden University, the University of Stanford and the University of Indiana (Bloomington), respectively.

Dates: 1952-2003

Nicolaas van Wijk archive and collection

 Fonds
Identifier: ubl046
Abstract in Dutch

Collectie en archief van Nicolaas van Wijk (1880-1941), Leids hoogleraar Balto-Slavische talen. De boeken gaan voor het merendeel over de Balto-Slavische letteren, met nadruk op de historische taalkunde van de Slavische talen en de Russische en Poolse literatuur. Het archief bevat persoonlijke stukken, correspondentie, stukken betreffende commissie- en verenigingswerk, manuscripten van publicaties, teksten van lezingen, fichiers en aantekeningen betreffende middelnederlandse letterkunde, slavistiek en algemene taalwetenschap.Abstract in English

Collection and archive of Nicolaas van Wijk (1880-1941), professor of Balto-Slavic languages at Leiden University. The books are mostly on Balto-Slavic literature, and with a focus on the historical linguistics of the Slavic languages and the Russian and Polish literature. The archive contains personal papers, correspondence, papers regarding his activities in societies and commissions, manuscripts of publications, card-indexes, scholarly notes regarding Middle Dutch studies, Slavonic studies and general linguistics.

Dates: 1803-1980, bulk ca. 1900-1941