Skip to main content Skip to search results

Showing Collections: 1 - 1 of 1

Jacobus Perizonius collection

 Collection
Identifier: ubl016
Abstract in Dutch

Collectie bijeengebracht door (en na zijn dood uitgebreid met geld van) Jacobus Perizonius (1651-1715), Leids hoogleraar Historie, Griekse taal en welsprekendheid 1693-1715. Er zijn 134 manuscripten, die bewaard worden als apart onderdeel van de Westerse handschriften, 1 schilderij alsmede een onbekend aantal drukken (deels geannoteerd) dat verspreid is geraakt in de bibliotheekcollecties.Abstract in English

Collection accumulated by (and after his death expanded with money from) Jacobus Perizonius (1651-1715), professor of History, Greek language and Eloquence at Leiden University during the period 1693-1715. There are 134 manuscripts, which are kept as a seperate cluster of the Western manuscripts, 1 portrait and an unknown number of printed books, dispersed in the library collections

Dates: 10e-19e eeuw

Filtered By

  • Subject: Literature, Ancient X
  • Subject: Classical languages X
  • Names: Bondam, Pieter, 1727-1800 X