Skip to main content Skip to search results

Showing Collections: 1 - 2 of 2

Bibliotheca Neerlandica Manuscripta

 Collection
Identifier: ubl244
Abstract De Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (BNM) verzamelt en presenteert gegevens over middeleeuwse handschriften uit de Nederlanden (waar ook ter wereld bewaard), in het bijzonder gegevens over de Middelnederlandse teksten en hun auteurs, over de personen betrokken bij de handschriftproductie en over de bezitters van handschriften, vanaf de Middeleeuwen tot op heden. De BNM bestaat uit mappen met beschrijvingen en afschriften, foto's en bandwrijfsels, alsmede indices in de vorm van...
Dates: bulk 1900-2000

Willem Lodewijk De Vreese archive and collection

 Fonds
Identifier: ubl238
Abstract

De Collectie De Vreese bestaat uit correspondentie en andere papieren van Willem Lodewijk de Vreese (1869-1938), neerlandicus en codicoloog, alsmede enkele door hem bijeengebrachte Middelnederlandse en jongere handschriften.Dates: ca. 1350-1942

Filtered By

  • Subject: Manuscripts X
  • Subject: Dutch language--Grammar, Historical X
  • Names: Vreese, Willem de, 1869-1938 X

Filter Results

Additional filters:

Subject
Documentation centers 1
Dutch language 1
Dutch literature 1
Letters (correspondence) 1
Netherlands 1
 
Language
Dutch, Middle (ca.1050-1350) 1
Latin 1
 
Names
Vreese, Lodewijk Willem de (1869-1938) 1
Vreese, Willem Lodewijk de (1869-1938) 1