Skip to main content Skip to search results

Showing Collections: 1 - 27 of 27

Emmy Eugenie Andriesse collection

 Collection
Identifier: ubl223
Abstract

De collectie Emmy Andriesse behelst de fotografische nalatenschap van deze Nederlandse fotografe: het negatiefarchief, een groot aantal afdrukken (zowel vintage prints als afdrukken van later datum), contactboeken, inventarisboekjes met aantekeningen bij de genummerde foto’s, archief- en documentatiemateriaal.Dates: 1932-1953

Ars Aemula Naturae collection

 Fonds
Identifier: ubl137
Abstract

Langdurig bruikleen van het Leidse kunstenaarsgenootschap Ars Aemula Naturae, sinds ongeveer 1985, van prenten en tekeningen van Nederlandse kunstenaars.Dates: bulk second half 18th century until the end of the 19th century

Bibliotheca Thysiana prints collection

 Collection
Identifier: ubl216
Abstract

Collectie prenten in bruikleen van de Bibliotheca Thysiana te Leiden.Dates: 1550-1650

Johan Catharinus Justus Bierens de Haan collection

 Collection
Identifier: ubl103
Abstract

Verzameling grafiek van vooral Nederlandse kunstenaars, bijeengebracht door de chirurg J.C.J. Bierens de Haan (1867-1951).Dates: 1600-1900

Jean François George Boom collection

 Collection
Identifier: ubl037
Abstract

Bequest of a small collection of drawings and prints, gathered by J.F.G. (Frans) Boom (1920-1953). The drawings and prints originate from various European schools and date from the sixteenth to the twentieth century. The collection is remarkable for its large number of early surrealist drawings by Eugene Brands.Dates: 1520-1950

Dick Cassée collection

 Collection
Identifier: ubl296
Abstract

Verzameling grafiek en aquarellen van de grafisch kunstenaar Dick Cassée.Dates: 1960s-now

Piet Cleveringa collection

 Collection
Identifier: ubl086
Abstract

Verzameling moderne grafiek en een kleine groep tekeningen van vooral Nederlandse kunstenaars, bijeengebracht door Mr. Piet Cleveringa (1917-2013).Dates: 1965-1995

Nicolaas Cornelis de Gijselaar collection

 Collection
Identifier: ubl119
Abstract

Prenten en tekeningen verzameld door Nicolaas Cornelis de Gijselaar (1792-1873), directeur van het Prentenkabinet van 1849 tot 1851.Dates: bulk 16th to 19th century

Gerrit Jan de Jonge collection

 Collection
Identifier: ubl051
Abstract

Een verzameling die voornamelijk bestaat uit historieprenten die betrekking hebben op de periode waarin Nederland onder Frans bewind stond (1795-1815). Hiernaast bevat de collectie ook prenten uit andere perioden, waaronder een aantal spotprenten uit de zestiende eeuw.Dates: 1550-1900, bulk 1780-1820

Hendrik Piet Deys collection

 Collection
Identifier: ubl268
Abstract

De collectie Deys bevat 22 gedepouilleerde edities van Lodovico Guicciardini's Descrittione di tutti i Paesi Bassi in het Frans, Duits, Italiaans, Latijn en Nederlands uitgegeven tussen 1567 en 1662 en een editie van Les delices de la Hollande. Daarnaast bevat de collectie 5 losse oblong prenten en 3 folia voorwerk.Dates: 1567-1710, bulk 1567-1662

Theodoor Paul Galestin archive and collection

 Fonds
Identifier: ubl001
Abstract Collectie papieren en documenten afkomstig van Theodoor Paul Galestin (1907-1980), hoogleraar in de archeologie en kunstgeschiedenis van Zuid- en Zuidoost-Azië aan de Leidse universiteit. Binnen de collectie is een grote nadruk te zien op materiaal uit Indonesië: afschriften van Javaanse en Balinese handschriften, drukwerken, foto’s, tekeningen en grafiek. In de collectie zijn door Galestin verschillende van andere personen afkomstige collecties opgenomen. Bijzonder zijn de brieven en...
Dates: 1860-1986

Collection of graphical and photomechanical printing techniques

 Collection
Identifier: ubl677
Abstract

De collectie grafische en fotomechanische technieken bestaat uit voorbeelden van druktechnieken (zowel de drukvorm als de uiteindelijke prent) en de materialen die nodig zijn voor vervaardiging, en dient als referentie- en studiemateriaal bij colleges over grafische en fotomechanische druktechnieken.Dates: 1580-1980

Annie and Guus Huisman-van Bergen collection

 Collection
Identifier: ubl087
Abstract

Verzameling moderne grafiek en tekeningen van vooral Nederlandse kunstenaars, bijeengebracht door Annie en Guus Huisman-van Bergen.Dates: 1970-1995

David Pierre Giottino Humbert de Superville collection (KNAW)

 Collection
Identifier: ubl138
Abstract

Langdurig bruikleen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Amsterdam, mogelijk sinds 1853, van prenten en tekeningen van D.P.G. Humbert de Superville (1770-1849), directeur van het Prentenkabinet van 1823 tot 1849.Dates: bulk first half 19th century

Richard Polak collection

 Collection
Identifier: ubl641
Abstract

De Collectie Polak bevat hoofdzakelijk fotografie vervaardigd door amateurfotograaf en zakenman Richard Polak (1870-1956), die behoorde tot de Nederlandse picturalisten. Polaks oeuvre omvat portretten, landschappen, stadsgezichten, genrescènes en een enkel stilleven.Dates: 1905-1956

Portrait collection

 Collection
Identifier: ubl683
Abstract De collectie portretten bevat ruim 35.000 portretprenten, waaronder honderden met betrekking tot het Huis Oranje-Nassau (stadhouders en vorsten / vorstinnen) en zo’n 60 portretseries. Tot de geportretteerden horen verder alle mensen van naam en faam uit (vooral) Europa. Staatslieden, militairen en kunstenaars zijn prominent vertegenwoordigd. Grote delen van de collectie zijn afkomstig van de verzamelaars, Johannes Bodel Nijenhuis (Nederlanders) en Albertus Welcker...
Dates: 1500-1950

Prent 190 collection

 Collection
Identifier: ubl126
Abstract

Grafiek van vooral Nederlandse kunstenaars, gepubliceerd door Prent 190.Dates: 1965-1990

Print Room archives

 Fonds
Identifier: ubl269
Abstract

Archief van het Prentenkabinet van de Universiteit Leiden, gesticht in 1815 op basis van het legaat van Mr. J.Th. Royer. De stukken hebben betrekking op de periode 1825-2002. In 2002 werd het Prentenkabinet opgenomen in de Universiteitsbibliotheek. De afdeling Fotografie die in 1957 aan het Prentenkabinet werd toegevoegd, heeft haar eigen archief.Dates: 1825-2002

Rembrandt engraved collection

 Collection
Identifier: ubl070
Abstract

Collectie prenten met reproducties van schilderijen en tekeningen van Rembrandt (1606-1669).Dates: 1630-1850, bulk 1700-1800

Richard N. Roland Holst collection

 Collection
Identifier: ubl034
Abstract

Grafiek, inclusief affiches en gebruiksgrafiek, van de grafisch ontwerper en prentmaker Richard N. Roland Holst (1868-1938), voor het grootste deel afkomstig uit twee schenkingen, een door de graficus Debora Duyvis in 1946 en een door de erven van de kunstenaar in 1954.Dates: 1890-1938

Jean Theodore Royer collection

 Collection
Identifier: ubl115
Abstract

ca. 21.000 prenten en 800 tekeningen verzameld door Jean Theodore Royer (1737-1807).Dates: 16th to 18th century

Johan Pieter Scherft collection

 Collection
Identifier: ubl080
Abstract

Verzameling prenten van vooral de graficus Johan P. Scherft (1891-1969) en van enkele andere kunstenaars, door Johan D. Scherft gedrukt.Dates: 1920-1970

Topographic prints and drawings collection

 Collection
Identifier: ubl122
Abstract

Collectie topografische prenten en tekeningen, ongeveer voor de helft van gebouwen, steden en andere plaatsen in Nederland, voor de andere helft van plaatsen in het buitenland.Dates: ca. 1525 - ca. 1985, bulk 1600-1900

Aart van Dobbenburgh collection

 Collection
Identifier: ubl203
Abstract

Grafisch oeuvre van de kunstenaar Aart van Dobbenburgh (1899-1988)Dates: 1920-1988

Nicolaas Gerhardus van Huffel collection

 Collection
Identifier: ubl224
Abstract

Prenten en boeken afkomstig uit N.G. van Huffels Grafische Studieverzameling zoals in 1961 door het Rijk verdeeld over verschillende instellingen, waaronder het Leidse Prentenkabinet.Dates: 1600-1930

Alexander Ver Huell collection

 Collection
Identifier: ubl271
Abstract

Verzameling tekeningen en grafiek van de Leidse kunstenaar en LSV Minerva lid Alexander Ver Huell (1822-1897).Dates: Mid nineteenth century

Piet Zwart collection

 Collection
Identifier: ubl644
Abstract

Piet Zwart (1885-1977) was een vormgever in de ruimste zin van het woord. Het fotografische oeuvre van Piet Zwart is ontstaan in een periode van slechts anderhalf decennium, maar behoort tot het belangrijkste uit het interbellum.Dates: ca. 1920-1935