Skip to main content Skip to search results

Showing Collections: 1 - 27 of 27

Emmy Eugenie Andriesse collection

 Collection
Identifier: ubl223
Abstract in Dutch

De collectie Emmy Andriesse behelst de fotografische nalatenschap van deze Nederlandse fotografe: het negatiefarchief, een groot aantal afdrukken (zowel vintage prints als afdrukken van later datum), contactboeken, inventarisboekjes met aantekeningen bij de genummerde foto’s, archief- en documentatiemateriaal.Abstract in English

The Emmy Andriesse Collection includes the estate of this Dutch photographer: the negative archive, a large amount of prints (both vintage and more modern prints), files with contact sheets, inventory books with notes per photograph, archives and documentation.

Dates: 1932-1953

Ars Aemula Naturae collection

 Fonds
Identifier: ubl137
Abstract in Dutch

Langdurig bruikleen van het Leidse kunstenaarsgenootschap Ars Aemula Naturae, sinds ongeveer 1985, van prenten en tekeningen van Nederlandse kunstenaars.Abstract in English

Protracted loan of the Leiden art academy Ars Aemula Naturae, since around 1985, of prints and drawings by Dutch artists.

Dates: bulk second half 18th century until the end of the 19th century

Bibliotheca Thysiana prints collection

 Collection
Identifier: ubl216
Abstract in Dutch

Collectie prenten in bruikleen van de Bibliotheca Thysiana te Leiden.Abstract in English

Collection of prints on loan from the Bibliotheca Thysiana in Leiden.

Dates: 1550-1650

Johan Catharinus Justus Bierens de Haan collection

 Collection
Identifier: ubl103
Abstract in Dutch

Verzameling grafiek van vooral Nederlandse kunstenaars, bijeengebracht door de chirurg J.C.J. Bierens de Haan (1867-1951).Abstract in English

Collection of graphic art, primarily by Dutch artists, gathered by the surgeon J.C.J. Bierens de Haan (1867-1951).

Dates: 1600-1900

Jean François George Boom collection

 Collection
Identifier: ubl037
Abstract in Dutch

Bequest of a small collection of drawings and prints, gathered by J.F.G. (Frans) Boom (1920-1953). The drawings and prints originate from various European schools and date from the sixteenth to the twentieth century. The collection is remarkable for its large number of early surrealist drawings by Eugene Brands.Abstract in English

Nalatenschap van een kleine verzameling tekeningen en prenten, verzameld door J.F.G. (Frans) Boom (1920-1953). De tekeningen en de prenten zijn afkomstig uit verschillende Europese scholen en dateren uit de zestiende tot de twintigste eeuw. Deze verzameling is met name opmerkelijk vanwege een groot aantal vroege surrealistische tekeningen van Eugene Brands.

Dates: 1520-1950

Dick Cassée collection

 Collection
Identifier: ubl296
Abstract in Dutch

Verzameling grafiek en aquarellen van de grafisch kunstenaar Dick Cassée.Abstract in English

Collection of prints and drawings of the artist Dick Cassée.

Dates: 1960s-now

Piet Cleveringa collection

 Collection
Identifier: ubl086
Abstract in Dutch

Verzameling moderne grafiek en een kleine groep tekeningen van vooral Nederlandse kunstenaars, bijeengebracht door Mr. Piet Cleveringa (1917-2013).Abstract in English

Collection of modern graphic art and a small group of drawings, primarily by Dutch artists, gathered by Mr. Piet Cleveringa (1917-2013).

Dates: 1965-1995

Nicolaas Cornelis de Gijselaar collection

 Collection
Identifier: ubl119
Abstract in Dutch

Prenten en tekeningen verzameld door Nicolaas Cornelis de Gijselaar (1792-1873), directeur van het Prentenkabinet van 1849 tot 1851.Abstract in English

Prints and drawings collected by Nicolaas Cornelis de Gijselaar (1792-1873), director of the Print Room from 1849 to 1851.

Dates: bulk 16th to 19th century

Gerrit Jan de Jonge collection

 Collection
Identifier: ubl051
Abstract in Dutch

Een verzameling die voornamelijk bestaat uit historieprenten die betrekking hebben op de periode waarin Nederland onder Frans bewind stond (1795-1815). Hiernaast bevat de collectie ook prenten uit andere perioden, waaronder een aantal spotprenten uit de zestiende eeuw.Abstract in English

The focus of the collection is the period in Dutch history when Holland was part of the French empire (1795-1815). Except these there are historical prints from other periods, amongst others some interesting satirical prints from the sixteenth century.

Dates: 1550-1900, bulk 1780-1820

Hendrik Piet Deys collection

 Collection
Identifier: ubl268
Abstract in Dutch

De collectie Deys bevat 22 gedepouilleerde edities van Lodovico Guicciardini's Descrittione di tutti i Paesi Bassi in het Frans, Duits, Italiaans, Latijn en Nederlands uitgegeven tussen 1567 en 1662 en een editie van Les delices de la Hollande. Daarnaast bevat de collectie 5 losse oblong prenten en 3 folia voorwerk.Abstract in English

The Deys collection consists of 22 stripped editions of Lodovico Guicciadini's Descrittione di tutti i Paesi Bassi in French, German, Italian, Latin and Dutch, published between 1567 and 1662, and an edition of Les delices de la Hollande. Furthermore, the collection contains 5 loose oblong prints and 3 folia preliminaries.

Dates: 1567-1710, bulk 1567-1662

Theodoor Paul Galestin archive and collection

 Fonds
Identifier: ubl001
Abstract in Dutch

Collectie documenten afkomstig van en verzameld door Theodoor Paul Galestin (1907-1980), hoogleraar in de archeologie en kunstgeschiedenis van Zuid- en Zuidoost-Azië in Leiden, met een grote nadruk op materiaal uit Indonesië: afschriften van Javaanse en Balinese handschriften, drukwerken, foto’s, tekeningen en grafiek. Bijzonder zijn de brieven en tekeningen van de schilder en musicus Walter Spies, een album foto's van o.a. Woodbury en Page en van Isidore van Kinsbergen, en de documentatie over de moderne Indonesische schilderkunst op Java en Bali.Abstract in English

Collection of documents from or gathered by Theodoor Paul Galestin (1907-1980), professor in archaeology and art history of South and South-East Asia in Leiden, primarily with materials from Indonesia: copies of Javanese and Balinese manuscripts, prints, photographs, drawings and graphic materials. Especially noteworthy are the letters and drawings of the painter and musician Walter Spies, a collection of photographs by, amongst others, Woodbury and Page and by Isidore van Kinsbergen, and the documentation on modern Indonesian painting in Java and Bali.

Dates: 1860-1986

Collection of graphical and photomechanical printing techniques

 Collection
Identifier: ubl677
Abstract in Dutch

De collectie grafische en fotomechanische technieken bestaat uit voorbeelden van druktechnieken (zowel de drukvorm als de uiteindelijke prent) en de materialen die nodig zijn voor vervaardiging, en dient als referentie- en studiemateriaal bij colleges over grafische en fotomechanische druktechnieken.Abstract in English

The collection of graphic and photomechanical techniques consists of examples of printing techniques and the equipment needed for production and serves as reference material for lectures on graphic and photomechanical printing techniques.

Dates: 1580-1980

Annie and Guus Huisman-van Bergen collection

 Collection
Identifier: ubl087
Abstract in Dutch

Verzameling moderne grafiek en tekeningen van vooral Nederlandse kunstenaars, bijeengebracht door Annie en Guus Huisman-van Bergen.Abstract in English

Collection of modern graphic art and drawings, primarily by Dutch artists, gathered by Annie and Guus Huisman-van Bergen.

Dates: 1970-1995

David Pierre Giottino Humbert de Superville collection (KNAW)

 Collection
Identifier: ubl138
Abstract in Dutch

Langdurig bruikleen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Amsterdam, mogelijk sinds 1853, van prenten en tekeningen van D.P.G. Humbert de Superville (1770-1849), directeur van het Prentenkabinet van 1823 tot 1849.Abstract in English

Protracted loan of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Amsterdam, possibly since 1853, of prints and drawings by D.P.G. Humbert de Superville (1770-1849), director of the Print Room from 1823 to 1849.

Dates: bulk first half 19th century

Richard Polak collection

 Collection
Identifier: ubl641
Abstract in Dutch

De Collectie Polak bevat hoofdzakelijk fotografie vervaardigd door amateurfotograaf en zakenman Richard Polak (1870-1956), die behoorde tot de Nederlandse picturalisten. Polaks oeuvre omvat portretten, landschappen, stadsgezichten, genrescènes en een enkel stilleven.Abstract in English

The Richard Polak Collection contains almost exclusively photographs created by businessman and amateur photographer Richard Polak (1870-1956), who belonged to the Dutch Pictorialist movement. His body of work comprises portraits, landscapes, cityscapes, genre scenes and a few still lifes.

Dates: 1905-1956

Portrait collection

 Collection
Identifier: ubl683
Abstract in Dutch

De collectie portretten bevat ruim 35.000 portretprenten, waaronder honderden met betrekking tot het Huis Oranje-Nassau (stadhouders en vorsten / vorstinnen) en zo’n 60 portretseries. Tot de geportretteerden horen verder alle mensen van naam en faam uit (vooral) Europa. Staatslieden, militairen en kunstenaars zijn prominent vertegenwoordigd. Grote delen van de collectie zijn afkomstig van de verzamelaars, Johannes Bodel Nijenhuis (Nederlanders) en Albertus Welcker (kunstenaarsportretten).Abstract in English

The portrait collection contains more than 35,000 portraits, including hundreds relating to the House of Orange-Nassau (stadtholders, kings, queens and relatives) and over 60 portrait series. The portrayed include mostly famous people from (mainly) Europe. Statesmen, military and artists are prominently represented. Large parts of the collection come from the collectors, Johannes Bodel Nijenhuis (Dutch) and Albertus Welcker (artists' portraits).

Dates: 1500-1950

Prent 190 collection

 Collection
Identifier: ubl126
Abstract in Dutch

Grafiek van vooral Nederlandse kunstenaars, gepubliceerd door Prent 190.Abstract in English

Graphic art by mainly Dutch artists, published by Prent 190.

Dates: 1965-1990

Print Room archives

 Fonds
Identifier: ubl269
Abstract in Dutch

Archief van het Prentenkabinet van de Universiteit Leiden, gesticht in 1815 op basis van het legaat van Mr. J.Th. Royer. De stukken hebben betrekking op de periode 1825-2002. In 2002 werd het Prentenkabinet opgenomen in de Universiteitsbibliotheek. De afdeling Fotografie die in 1957 aan het Prentenkabinet werd toegevoegd, heeft haar eigen archief.Abstract in English

Archives of Leiden University’s Print Room, founded in 1815, following the bequest of Mr. J.Th. Royer. The records pertain to the years 1825-2002. In 2002 the Print Room became a part of the University Library. The Photographic department, founded in 1957, holds its own archives and is excluded from this collection guide.

Dates: 1825-2002

Rembrandt engraved collection

 Collection
Identifier: ubl070
Abstract in Dutch

Collectie prenten met reproducties van schilderijen en tekeningen van Rembrandt (1606-1669).Abstract in English

Reproductive prints after paintings and drawings by Rembrandt (1606-1669), dating from the earliest prints made during his lifetime until the advent of photography in the middle of the 19th century.

Dates: 1630-1850, bulk 1700-1800

Richard N. Roland Holst collection

 Collection
Identifier: ubl034
Abstract in Dutch

Grafiek, inclusief affiches en gebruiksgrafiek, van de grafisch ontwerper en prentmaker Richard N. Roland Holst (1868-1938), voor het grootste deel afkomstig uit twee schenkingen, een door de graficus Debora Duyvis in 1946 en een door de erven van de kunstenaar in 1954.Abstract in English

Prints, including posters and bookplates, by the graphic designer and artist Richard N. Roland Holst (1868-1938), mostly originating from two donations, one by the graphic artists Debora Duyvis in 1946, and one by the artist’s heirs in 1954.

Dates: 1890-1938

Jean Theodore Royer collection

 Collection
Identifier: ubl115
Abstract in Dutch

ca. 21.000 prenten en 800 tekeningen verzameld door Jean Theodore Royer (1737-1807).Abstract in English

c. 21,000 prints and 800 drawings collected by Jean Theodore Royer (1737-1807).

Dates: 16th to 18th century

Johan Pieter Scherft collection

 Collection
Identifier: ubl080
Abstract in Dutch

Verzameling prenten van vooral de graficus Johan P. Scherft (1891-1969) en van enkele andere kunstenaars, door Johan D. Scherft gedrukt.Abstract in English

Collection of prints by graphic artist Johan D. Scherft (1891-1969) and of some other artists, printed by Johan D. Scherft.

Dates: 1920-1970

Topographic prints and drawings collection

 Collection
Identifier: ubl122
Abstract in Dutch

Collectie topografische prenten en tekeningen, ongeveer voor de helft van gebouwen, steden en andere plaatsen in Nederland, voor de andere helft van plaatsen in het buitenland.Abstract in English

About half of the topographical prints and drawings collection consist of depictions of buildings, cities and other places in the Netherlands, the other half of places abroad.

Dates: ca. 1525 - ca. 1985, bulk 1600-1900

Aart van Dobbenburgh collection

 Collection
Identifier: ubl203
Abstract in Dutch

Grafisch oeuvre van de kunstenaar Aart van Dobbenburgh (1899-1988)Abstract in English

Graphic oeuvre of the artist Aart van Dobbenburgh (1899-1988)

Dates: 1920-1988

Nicolaas Gerhardus van Huffel collection

 Collection
Identifier: ubl224
Abstract in Dutch

Prenten en boeken afkomstig uit N.G. van Huffels Grafische Studieverzameling zoals in 1961 door het Rijk verdeeld over verschillende instellingen, waaronder het Leidse Prentenkabinet.Abstract in English

Prints and books, originating from N.G. van Huffel’s Grafische Studieverzameling [Graphic collection], distributed by the State in 1961 over several institutions, including the Leiden Print Room.

Dates: 1600-1930

Alexander Ver Huell collection

 Collection
Identifier: ubl271
Abstract in Dutch

Verzameling tekeningen en grafiek van de Leidse kunstenaar en LSV Minerva lid Alexander Ver Huell (1822-1897).Abstract in English

Collection of drawings and prints by the Leiden artist and LSV Minerva alumnus Alexander Ver Huell (1822-1897).

Dates: Mid nineteenth century

Piet Zwart collection

 Collection
Identifier: ubl644
Abstract in Dutch

Piet Zwart (1885-1977) was een vormgever in de ruimste zin van het woord. Het fotografische oeuvre van Piet Zwart is ontstaan in een periode van slechts anderhalf decennium, maar behoort tot het belangrijkste uit het interbellum.Abstract in English

Piet Zwart (1885-1977) was a designer with broad interests: Zwart’s photographic oeuvre was created in only one and a half decade, it is however considered as an important body of work in the Interbellum period.

Dates: ca. 1920-1935