Skip to main content

Theodoor Paul Galestin archive and collection

 Fonds
Identifier: ubl001

Scope and Contents

De inhoud van de collectie Galestin weerspiegelt de loopbaan van een wetenschapper en kunstliefhebber die zowel in het vooroorlogse Nederlands-Indië (Indonesië) als in Nederland werkzaam is geweest en die zijn leven aan de Oosterse, en in het bijzonder Indonesische, studiën heeft gewijd, vanaf de jaren waarin hij afstudeerde en zich met zijn promotieonderzoek bezighield tot aan de laatste colleges die hij voor zijn emeritaat gaf.

In de collectie bevinden zich niet alleen eigenhandige aantekeningen die Galestin in de loop der jaren heeft gemaakt, maar ook allerlei documenten, manuscripten, aantekeningen en brieven in andere hand, typo-scripten, afschriften van Javaanse en Balinese handschriften, drukwerken, foto's, tekeningen en grafiek, die hij ten behoeve van zijn museale activiteiten en wetenschappelijk onderzoek, colleges en publicaties of gewoon uit belangstelling heeft verzameld.

Dates

  • Creation: 1860-1986

Creator

Language of Materials

Diverse talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits, Maleis, Indonesisch, Javaans, Oudjavaans, Balinees en Oudbalinees.

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

Theodoor Paul Galestin werd op 5 juni 1907 te Batavia (Jakarta) in het toenmalige Nederlands-Indië geboren. Hij bracht zijn jeugd in Batavia, Californië en Den Haag door. Vanaf 1921 bezocht hij het Tweede Gymnasium te Den Haag. In 1927 begon hij zijn studie in de Indo-Iraanse Letteren aan de Universiteit van Leiden. In 1930 behaalde hij zijn kandidaatsexamen en in 1932 zijn doctoraalexamen. Daarna begon hij aan zijn promotieonderzoek, waarvoor hij in 1933-1934 een studiereis naar Java en Bali maakte. Op 3 april 1936 promoveerde Galestin bij Prof. N.J. Krom op de dissertatie getiteld Houtbouw op Oost-Javaansche tempelreliëfs.

Na het behalen van zijn doctorstitel vertrok hij naar Java en werd benoemd tot conservator bij het Museum Sonobudoyo van het Java-Instituut te Yogyakarta. In juli 1938 keerde hij terug naar Nederland, en werd per 1 augustus 1938 benoemd werd tot conservator bij de Afdeling Volkenkunde, in het bijzonder Java en Bali, bij het Koloniaal Instituut in Amsterdam, het huidige Koninklijk Instituut voor de Tropen, waarvan het Tropenmuseum onderdeel is. Galestin was tevens één van de oprichters geweest van het maandblad Cultureel Indië, uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het Koloniaal Instituut.

Per 1 december 1945 werd hem eervol ontslag verleend als conservator bij het Koloniaal Instituut vanwege zijn benoeming tot buitengewoon hoogleraar in de kunstgeschiedenis van Oost-Azië, in het bijzonder de prehistorie en Hindoe-Javaanse geschiedenis van Indonesië, aan de Universiteit van Amsterdam. Ook werd hij belast met de waarneming van de colleges van de inmiddels overleden Professor Schrieke in de volkenkunde. Op 27 mei 1946 hield hij zijn oratie, getiteld Enkele grepen uit de iconografie van Harītī in de Oost-aziatische kunst. In 1953 maakte hij een studiereis naar Java en Bali en in 1957 naar India. Bij Koninklijk Besluit van 24 december 1957 werd Galestin benoemd tot hoogleraar in de archeologie en oude geschiedenis van Zuid- en Zuidoost-Azië aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zijn ambtsaanvaarding vond op 15 september 1958 plaats, en op 9 oktober 1959 hield hij zijn oratie, getiteld Iconografie van Semar. In 1971 reisde Galestin naar Java om het International Ramayana Festival 1971 en bijbehorende conferentie (31 augustus - 9 september 1971) in Tretes en Pandaan (Oost-Java) bij te wonen. In mei, juni en juli 1974 was Galestin gastdocent bij de University of Sydney. Hij gaf colleges bij het Fine Arts Department en bij het Department of Indonesian and Malayan Studies. Bij Koninklijk Besluit van 9 september 1976 werd hem eervol ontslag verleend wegens emeritaat met ingang van 1 september 1977. Theo Galestin overleed op 27 maart 1980 te Noordwijk aan Zee.

Extent

547 inventarisnummers

Abstract in Dutch

Collectie documenten afkomstig van en verzameld door Theodoor Paul Galestin (1907-1980), hoogleraar in de archeologie en kunstgeschiedenis van Zuid- en Zuidoost-Azië in Leiden, met een grote nadruk op materiaal uit Indonesië: afschriften van Javaanse en Balinese handschriften, drukwerken, foto’s, tekeningen en grafiek. Bijzonder zijn de brieven en tekeningen van de schilder en musicus Walter Spies, een album foto's van o.a. Woodbury en Page en van Isidore van Kinsbergen, en de documentatie over de moderne Indonesische schilderkunst op Java en Bali.

Abstract in English

Collection of documents from or gathered by Theodoor Paul Galestin (1907-1980), professor in archaeology and art history of South and South-East Asia in Leiden, primarily with materials from Indonesia: copies of Javanese and Balinese manuscripts, prints, photographs, drawings and graphic materials. Especially noteworthy are the letters and drawings of the painter and musician Walter Spies, a collection of photographs by, amongst others, Woodbury and Page and by Isidore van Kinsbergen, and the documentation on modern Indonesian painting in Java and Bali.

Arrangement

Gezien de uiteenlopende aard van de documenten is voor een systematische indeling gekozen en niet voor een chronologische indeling die Galestins loopbaan op de voet zou volgen. Binnen deze indeling zijn de stukken, waar mogelijk of zinvol, chronologisch gerangschikt. Dit geldt in het bijzonder voor Galestins eigen aantekeningen, die de periode 1932-1974 bestrijken en die in de meeste gevallen gedateerd zijn. Een systematische indeling kan echter niet allesomvattend zijn, en het was onvermijdelijk dat een aantal losse stukken onder de rubriek "Diversen" geplaatst moest worden.

Van een aantal personen heeft Galestin stukken ontvangen die op zichzelf kleine collecties vormen. Voor zover er geen twijfel over de herkomst bestond is daar bij de systematische indeling van de gehele collectie rekening mee gehouden en zijn de stukken bij elkaar gehouden. Zo vormen de stukken afkomstig van Th. van Erp, L. van der Wilk, L.C. Heyting, Mw. J. Terwen-de Loos en H.E.R. Rhodius aparte rubrieken, die verschillende soorten documenten, hetzij handgeschreven, getypt of gedrukt, alsmede tekeningen en foto’s, omvatten. In het geval van Heyting en Van der Wilk is echter een uitzondering gemaakt. Gezien het groot aantal foto’s dat zich in de stukken afkomstig van beide heren bevindt, is echter gekozen om de fotoalbums en losse foto’s onder de rubriek "Fotografieën" te inventariseren. Stukken afkomstig van F.H. van Naerssen en D. van Hinloopen Labberton, die uitsluitend betrekking hebben op Oosterse handschriften, zijn gemakshalve onder de desbetreffende rubriek gecatalogiseerd.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

De collectie is beschreven door Scalliet (2004). In bijgaande inventaris is ook de aanvulling van 2014 opgenomen.

Immediate Source of Acquisition

De stukken in deze collectie werden door de weduwe van Galestin, Mevrouw F. Galestin-Lieftinck (1918-2000), in februari 1989 aan de Leidse Universiteitsbibliotheek geschonken. Geruime tijd vóór de schenking was een deel van de collectie ter bestudering aan Professor Peter Worsley in Sydney in bruikleen gegeven. In 1995 werden de uitgeleende stukken door Jan Just Witkam, conservator Oosterse collecties, in ontvangst teruggenomen en vervolgens naar Nederland verscheept. Een aantal stukken bleef in Sydney achter en is in 2014 naar de Universiteitsbibliotheek overgebacht.

Accruals

Er worden geen toekomstige aanvullingen verwacht.

Related Materials

Onder signatuur Or. 26.828 worden ongesorteerde aantekeningen, correspondentie en gedrukte werken bewaard, mogelijk een restant van zijn papieren, achtergelaten in zijn kantoor in het oude Instituut Kern en met de verhuizing van de collecties van Instituut Kern in de Universiteitsbibliotheek terechtgekomen.

Bibliography

  • Album scholasticum Academiae Lugduno-Batavae MCMLXXV - MCMLXXXIX. Leiden 1991, p. 53.
  • Scalliet, Marie-Odette, De Collectie-Galestin in de Leidse Universiteitsbibliotheek. Leiden 2004. (Codices manuscripti, 32).

General

Het materiaal in deze collectie kan worden aangevraagd via de online catalogus (tab Special Collections, Request materials in the Reading Room) en komt ter inzage op de Leeszaal Bijzondere Collecties.

Processing Information

De stukken zijn opgenomen onder het nummer Or. 20.965 in het Legatum Warnerianum. Vier fotoalbums afkomstig van de nalatenschap van Galestin die in november 1990 aan de Leidse Universiteitsbibliotheek zijn geschonken zijn volledigheidshalve ook in deze inventaris beschreven. Drie daarvan zijn oorspronkelijk afkomstig van Van der Wilk (Or. 22.495, Or. 22.496, Or. 22.497) en één van de archeoloog P.V. van Stein Callenfels (Or. 22.494). De aanvulling van 2014 is in 2017 door Katja Payens geordend en aan de inventaris toegevoegd.

Title
Collection guide of the Theodoor Paul Galestin archive and collection (1860-1986)
Subtitle
Archief en collectie Theodoor Paul Galestin
Author
Marie-Odette Scalliet
Date
2005
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Revision Statements

  • 6 March 2018: latest update

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857