Skip to main content

Willem Matthias d'Ablaing collection

 Collection
Identifier: ubl004

Scope and Contents

De collectie bevat 42 juridische handschriften uit de periode 1175-ca. 1500 (waarvan 15 afkomstig uit Buxheim) en twee juridische handschriften uit het eerste kwart van de zeventiende eeuw (ABL 43-44). De wetenschappelijke papieren bestaan uit 10 delen juridische excerpten en aantekeningen (BPL 1335) en 51 brieven geadresseerd aan d’Ablaing.

Dates

 • Creation: 1175-1889

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

Willem Matthias d'Ablaing werd op 29 augustus 1851 geboren te Batavia als zoon van Vincent Matthias baron d'Ablaing van Giessenburg (1810-1885). Hij bezocht het gymnasium in Den Haag en werd in september 1869 als student rechten ingeschreven aan de Leidse Universiteit. D'Ablaing promoveerde op 29 Juni 1877 op het proefschrift De zoogenoemde schuldvernieuwing door wissels en werkte hierna te Leiden als lector en repetitor. Na de dood van J.E. Goudsmit werd d'Ablaing op 15 April 1882 benoemd tot hoogleraar Romeins recht. Binnen dit vakgebied specialiseerde hij zich in de historisch-filosofische richting. D'Ablaing was met name geïnteresseerd in de geschiedenis van het Romeins recht in de middeleeuwen en heeft in verband hiermee oude juridische handschriften aangeschaft. D'Ablaing overleed op 28 mei 1889.

Extent

2.3 meter

Language of Materials

Undetermined

Abstract in Dutch

Meest middeleeuwse juridische handschriften bijeengebracht door Willem Matthias d'Ablaing (1851-1889), Leids hoogleraar rechtsgeleerdheid (Romeins recht en zijn geschiedenis); tevens wetenschappelijke papieren en correspondentie van d’Ablaing.

Abstract in English

Mostly medieval legal manuscripts collected by Willem Matthias d'Ablaing (1851-1889), professor of Law at Leiden University (Roman Law and its history), as well as scientific papers and correspondence of d'Ablaing.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

Voor een overzicht van itembeschrijvingen zie de online catalogus. De brieven uit de collecties zijn toegankelijk via de Leidse brievencatalogus.

Immediate Source of Acquisition

In 1890 gaven de erven de oude handschriften in bruikleen (ABL 1-44); de papieren van d’Ablaing werden geschonken (BPL 1335). In 1907 werd het bruikleen omgezet in een schenking. Informatie over deze verwerving bevindt zich in het bibliotheekarchief (BA1, inv.nr. L 25). In 1957 schonk de Koninklijke Bibliotheek vijftig brieven ontvangen door d’Ablaing, die sindsdien onder signatuur ABL 45 in de collectie berusten.

Accruals

Er worden geen toekomstige aanvullingen verwacht.

Related Materials

Op de veiling van d’Ablaings bibliotheek in april 1890 verwierf prof. H.L. Drucker 55 oude drukken op het gebied van Romeins recht en kerkelijk recht (waaronder dertien incunabelen), die hij vervolgens schonk aan de Universiteitsbibliotheek Leiden. De bibliotheek verwierf zelf op de veiling een middeleeuws handschrift uit het bezit van d’Ablaing (BPL 1326); in juni 1896 verwierf ze op de veiling van Burgersdijk en Niermans enkele collegedictaten van onbekende hand (BPL 1530-1534).

Middeleeuwse juridische handschriften treft men ook aan in de Collectie Meijers; onder BPL 3178-3202 berusten fragmenten van middeleeuwse juridische handschriften afkomstig van H.J. Witkam (1914-1982).

Bibliography

 • Album Scholasticum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MCMXL. Leiden 1941, p. 1.
 • Bemmelen, J.M. van, in: Jaarboek der Rijksuniversiteit te Leiden, 1888-1889, pp. 7-8.
 • Bijdendijk, J.H., in: Almanak van het Leids Studentencorps voor het jaar 1890, pp. 431-436.
 • Boeren, P.C., Catalogue des manuscrits des collections d'Ablaing et Meijers. Leiden 1970. (Codices Manuscripti, 12).
 • Catalogus compendiarius continens codices omnes manuscriptos qui in Bibliotheca Academiae Lugduno-Batavae asservantur, pars 1 (Leiden 1932), XX.
 • Catalogus eener belangrijke verzameling boeken, uitmakende de bibliotheken nagelaten door de heeren mr. W.M. d'Ablaing, hoogleeraar te Leiden, mr. A. Wm Jacobson, advocaat en procureur te 's-Gravenhage, J. Baart de La Faille, gepens. ass.-resident in N.-I., te 's-Gravenhage, e.a., waarvan de verkooping zal plaats hebben op zaterdag 19 april 1890, en volgende dagen, [...] door en ten huize van Martinus Nijhoff [...]. 's-Gravenhage 1890.
 • Feenstra, R., In: Grote Winkler Prins encyclopedie, dl. 1 (Amsterdam 1966), p. 144-145.
 • Hoogeveen, F.J., In: Nieuw Nederlandsch biographisch woordenboek, dl. 10 (Leiden 1937), k. 5-6.
 • Lijst der handschriften van wijlen prof. mr. W.M. d’Ablaing in bruikleen afgestaan aan de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Leiden. [S.l. 1890]. — [printed by the library, appendix to the loan contract dated 12 December 1890]
 • Limburg, J., Mr. d'Ablaing als rechtsleraar, in: Weekblad van het recht 5718 (14 juni 1889).
 • Rieu, W.N. du, De bibliotheek van prof. W.M. d'Ablaing, in: De Nederlandsche spectator. Arnhem 1890, p. 218-220.
 • Tardif, J., La collection des manuscrits de M. d'Ablaing, in: Nouvelle revue historique de droit français et étranger 16 (1892), p. 357-364.
 • Vlugt, W. van der, in:Weekblad van het recht, nr. 5714 (5 juni 1889).

General

Het materiaal in deze collectie kan worden aangevraagd via de online catalogus.

Processing Information

De collectie is voor het eerst globaal beschreven door Tardif (1890). Ruim veertig jaar later is de collectie opgenomen in de Catalogus compendiarius (1932). De belangrijkste catalogus is thans Boeren (1970), waarin de twee belangrijkste Leidse collecties met middeleeuwse rechtshistorische handschriften gedetailleerd zijn beschreven.

Title
Collection guide of the Willem Matthias d'Ablaing collection (1175-1889)
Subtitle
Collectie Willem Matthias d'Ablaing
Author
André Bouwman, 2005.
Date
2005
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Revision Statements

 • 27 May 2020: latest update

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857