Skip to main content

Bibliotheca Publica Graeca

 Fonds
Identifier: ubl011

Scope and Contents

Ca. 150 hoofdzakelijk Griekse handschriften uit de middeleeuwen (ca. 60) en uit de moderne tijd (ca. 80 uit de 16e-17e eeuw). Het oudste stuk uit de collectie zijn de beroemde wastafeltjes uit de derde eeuw met fabels van Babrius, opgegraven bij Palmyra (BPG 109). De middeleeuwse codices bevatten onder meer teksten van auteurs als Aeschylus, Demosthenes, Gregorius Nazianzenus, Ioannes Chrysostomus, en bijbelteksten – waaronder het uit Spanje afkomstige psalterium quadruplex (BPG 49 A). Onder signaturen BPG 44 en BPG 77 berusten manuscripten van J.J. Scaliger en Vulcanius alsmede Latijnse brieven van J.C. Scaliger (1484-1558) en van Hugo de Groot aan Daniel Heinsius.

Dates

  • Creation: 3e-19e eeuw

Creator

Language of Materials

Grieks

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

De Universiteitsbibliotheek Leiden verzamelt al sinds haar ontstaan (in 1585 benoemden curatoren Janus Dousa als eerste bibliothecaris) naast gedrukte werken ook handschriften. In het kader van de bestudering van klassieke teksten, antieke oudheid en bijbelstudie was men geïnteresseerd in onuitgegeven primaire bronnen (middeleeuwse handschriften) en wetenschappelijke correspondentie en papieren van (Leidse) filologen en historici waarin deze bronnen en andere onderwerpen nader geanalyseerd worden. De Griekse manuscripten werden apart van de Latijnse en de Oosterse manuscripten bewaard, en aangeduid als 'manuscripti graeci', later als 'Codices Bibliothecae Publica Graeci', of Bibliotheca Publica Graeca (BPG). Overigens zijn van meet af aan diverse min of meer omvangrijke collecties met Griekse handschriften vanwege hun belangwekkende herkomst apart gehouden van de BPL (Codices Scaligerani, Codices Vulcaniani, Codices Vossiani Graeci etc.)

Extent

150 nummers (circa).

Abstract in Dutch

Collectie van ca. 150 Griekse handschriften, waarvan ca. 60 uit de middeleeuwen en ca. 80 uit de 16e-17e eeuw, bijeengebracht door de Universiteitsbibliotheek sinds 1587.

Abstract in English

Collection of ca. 150 Greek manuscripts, with some 60 medieval codices and ca. 80 manuscripts from the 16th-17th centuries, accumulated by Leiden University Library since 1587.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

Voor een overzicht van itembeschrijvingen zie Digital Collections. De Meyier (1965) blijft de belangrijkste toegang. De brieven in de collectie zijn toegankelijk via de Leidse brievencatalogus.

Immediate Source of Acquisition

De collectie bevat aanwinsten van diverse herkomst. Het eerste handschrift is in 1587 verworven (BPG 33) en het laatste in 1970 (BPG 122).

Accruals

Met incidentele toekomstige aanvullingen wordt rekening gehouden

Bibliography

  • Catalogus compendiarius continens codices omnes manuscriptos qui in Bibliotheca Academiae Lugduno-Batavae asservantur, pars 1 (Leiden 1932) , XXI.
  • Geel, J., Catalogus librorum manuscriptorum qui inde ab anno 1741 bibliothecae Lugduno Batavae accesserunt. Lugd. Batav. 1852.
  • Meyier, K.A.. de, adiuv. E. Hulshoff Pol, Codices Bibliothecae Publicae Graeci. Lugd. Batav. 1965 (Codices manuscripti, 8).
  • Senguerdius, W. [e.a.], Catalogus librorum tam impressorum tam manuscriptorum Bibliothecae Publicae Universitatis Lugduno-Batavae. Lugd. Batav. 1716.

General

Het materiaal in deze collectie kan worden aangevraagd in de Leeszaal Bijzondere Collecties.

Processing Information

In de bibliotheekcatalogus van 1595 (f. L 3v) is al een Grieks handschrift met redevoeringen van Demosthenes opgenomen, geschenk van Vulcanius (BPG 33). Ook de bibliotheekcatalogi van Daniel Heinsius (1612, 1623, 1636 en 1640) tellen een groeiend aantal Griekse manuscripten. De catalogus van 1674 wijdt er een apart hoofdstuk aan met 40 nummers (p. 396-398). In de catalogus van 1716 beschrijft Senguerdus in de afdeling “Manuscripti, & cum MSS. collati Graeci, & aliarum linguarum, Bibliothecae Publicae” 98 items met de thans nog geldende signaturen (BPG 1-77; hieronder diverse A- en B-nummers). Nog eens 63 aanwinsten uit de 18e en eerste helft van de 19e eeuw zijn beschreven in Geel (1852). Na 1862 zijn 13 geannoteerde drukken overgebracht naar de collectie libri annotati; de niet-Griekse manuscripten werden vóór 1912 opgenomen in de Collectie Bibliotheca Publica Latina (thans BPL 1994-2012, 2015-23).

De Catalogus compendiarius (1932) biedt een beknopt overzicht van de collectie. De manuscripten werden grondig beschreven in De Meyier (1965).

Title
Collection guide of the Bibliotheca Publica Graeca (3e-19e eeuw)
Subtitle
Bibliotheca Publica Graeca
Author
André Bouwman, 2007
Date
2007
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857