Skip to main content

Tiberius Hemsterhuis archive and collection

 Fonds
Identifier: ubl013

Scope and Contents

De collectie bevat 36 handschriften, meest autografen, vooral inzake Griekse letteren en oudheid, alsmede ca. 200 drukken, deels geannoteerd. In het bibliotheekarchief bevinden zich overzichten van het legaat-Hemsterhuis (BA1, inv. L 8).

Dates

  • Creation: 18e eeuw

Language of Materials

Grieks, Latijn

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

Tiberius Hemsterhuis werd geboren in 1685 te Groningen. Hij ving zijn academische studies aan in 1698. Hij liet zich inschrijven als student theologie, maar legde zich met name toe op wiskunde en op Griekse en Oosterse letterkunde. Vanwege zijn uitgebreide talenkennis werd Hemsterhuis door de curatoren van de Leidse Universiteit aangezocht om de collectie Oosterse handschriften in de Universiteitsbibliotheek op orde te brengen. In 1704 werd Hemsterhuis benoemd tot hoogleraar wiskunde en wijsbegeerte aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam. Hij gaf hier tevens les over de Griekse taal. Vanaf 1717 werkte Hemsterhuis als hoogleraar Griekse letterkunde aan de Hogeschool van Franeker, en onderwees eveneens vaderlandse historie. Vanaf 1740 gaf Hemsterhuis les over dezelfde onderwerpen aan de Leidse Universiteit. Hemsterhuis was verantwoordelijk voor verschillende vertalingen en uitgaven, waaronder Onomasticum van Julius Pollux (1706), Uitgelezene zamenspraken van Lucianus(1733) en Plutus van Aristophanes (1744). In 1757 werd hij wegens ouderdom gedeeltelijk vervangen voor het onderwijs in de Griekse taal. Hemsterhuis overleed op 7 april 1766 te Leiden.

Extent

36 handschriften en ca. 200 drukken (deels geannoteerd).

Abstract in Dutch

Collectie bijeengebracht door Tiberius Hemsterhuis (1685-1766), Leids hoogleraar Griekse taal en vaderlandse geschiedenis 1740-1765. Bevat 36 handschriften, meest autografen, vooral inzake Griekse letteren en oudheid, alsmede ca. 200 drukken (deels geannoteerd)

Abstract in English

Collection gathered by Tiberius Hemsterhuis (1685-1766), professor of Greek and Dutch history at Leiden University from 1749 to 1765. Consists of 36 manuscripts, mostly autographs, and mostly on Greek literature and antiquity, and ca. 200 printed books (partly annotated)

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

Voor een overzicht van itembeschrijvingen zie Digital Collections. De brieven uit de collectie zijn toegankelijk via de Leidse brievencatalogus, signatuur HEM.

De drukken heeft M. Tydeman begin 19e eeuw beschreven in zijn standcatalogus als de "Libri Hemsterhusiani": in folio 1-17, in quarto 1-66, in octavo 1-88, in duodecimo 1-27; na 1860 zijn nieuwe signaturen (in veel gevallen: de thans geldende) bijgeschreven. De standcatalogus berust thans in het bibliotheekarchief (BA1, inv.nr. C 42, dl. XX).

Immediate Source of Acquisition

De handschriften in deze collectie zijn in 1790 geschonken door Thesaurier-generaal Van der Hoop, aan wie ze gelegateerd waren door Hemsterhuis' zoon François. Informatie over de verwerving bevindt zich in het bibliotheekarchief (BA1, inv. L 8).

Accruals

Er worden geen toekomstige aanvullingen verwacht.

Bibliography

  • Album Scholasticum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MCMXL. Leiden 1941, 66-67
  • Catalogus compendiarius continens codices omnes manuscriptos qui in Bibliotheca Academiae Lugduno-Batavae asservantur Pars 1 (Leiden 1932), XVIII.
  • Geel, J., Catalogus librorum manuscriptorum qui inde ab anno 1741 bibliothecae Lugduno Batavae accesserunt. Lugd. Batav. 1852.
  • Slijper, E., in: Nieuw nederlandsch biographisch woordenboek dl. 1, Leiden 1911, k. 1068-1072.

General

De handschriften en gedrukte werken uit deze collectie kunnen worden aangevraagd via de Catalogus.

Processing Information

De handschriften zijn voor het eerst beschreven door Geel (1852), vervolgens in meer beknopte vorm in de Catalogus compendiarius (1932).

Title
Collection guide of the Tiberius Hemsterhuis archive and collection (18e eeuw)
Subtitle
Archief en collectie Tiberius Hemsterhuis
Author
André Bouwman, 2007
Date
2007
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857