Skip to main content

Archive of the Legatum Stolpianum

 Fonds
Identifier: ubl017

Scope and Contents

Het archief van curatoren van het Legatum Stolpianum bevat ingestuurde prijsantwoorden in handschrift, correspondentie, financiële administratie en varia. Tot de administratieve documenten van het curatiorium behoren Jan Stolps testament, het notulenboek van curatoren, het register van ontvangen prijsantwoorden met een overzicht van alle inzendingen aan de prijsvraag (1754-1864). Deze sectie (A) bevat informatie over het ontwerp en de productie van prijsmedailles, correspondentie in verband met specifieke prijsvragen, publiciteit voor aankondigingen van prijsvragen en prijswinnaars en de publicatie van winnende prijsantwoorden, en kasboeken. De sectie met ingestuurde prijsantwoorden (B) is per prijsvraag geordend op datum van ontvangst.

Dates

  • Creation: 1753-2001
  • Creation: Bulk 1754-1787

Language of Materials

Latijn, Nederlands

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

Janus Stolp (ca. 1671-1753), vermogend burger in ruste, liet bij zijn dood aan de Leidse universiteit een bedrag van 11.000 florijnen na. De renten van het legaat dienden besteed te worden aan prijsvragen betreffende onderwerpen op het terrein van de natuurlijke godgeleerdheid en christelijke ethiek, en (met name indien bekroning niet mogelijk was) aan boekenaanschaf ten behoeve van de faculteiten der godgeleerdheid en wijsbegeerte. Stolp had in zijn testament gedetailleerd uiteengezet hoe de prijsvraag te organiseren. Een aantal hoogleraren van de Leidse universiteit vormden het curatorium, dat zorgde voor de formulering en bekendmaking van de prijsvragen en de beoordeling en publicatie van de inzendingen. Een bekroond prijsantwoord werd gepubliceerd in een van de reeksen Dissertationes Latinae et Belgicae ad theologiam naturalem spectantes pro praemio legati Stolpiani conscriptae (verhandelingen over natuurlijke godgeleerdheid) en Dissertationes Latinae et Belgicae ad Christianam morum doctrinam spectantes pro praemio legati Stolpiani conscriptae (verhandelingen over christelijke ethiek). Sinds 1960 wordt het Praemium Stolpianum uitgereikt aan auteurs van reeds gepubliceerde studies op het grensvlak tussen theologie en filosofie.

Extent

416 nummers (Ca. 4 meter)

Abstract in Dutch

Archief van de curatoren van het Legatum Stolpianum. Het archief (416 nummers) bestrijkt de periode 1753-2001 en bevat ingestuurde prijsantwoorden in handschrift, correspondentie, financiële administratie en varia.

Abstract in English

Archive of the curators of the Legatum Stolpianum. The archive (416 items) covers the period 1753-1960 and contains submitted entries to the prize competition in manuscript, correspondence, financial administration and varia.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

De belangrijkste toegang is thans Fehr (2004). De brieven uit de collectie zijn nog niet toegankelijk via de Leidse brievencatalogus.

Immediate Source of Acquisition

Het archief is in 1955 gedeponeerd door prof. M.C. Colenbrander namens curatoren van het Legatum Stolpianum. Diverse stukken zijn toegevoegd door curatoren in 1976 (A 5.1) en 2004 (A 1.4, 3.30-37, 6.4, 6.5, 7.8, 7.9). Het bibliotheekarchief bevat een catalogus waarin de met Stolp-geld aangeschafte boeken werden ingeschreven (BA1, inv. C 17: 7). Correspondentie tussen curatoren en de Universiteitsbibliotheek over boekenaanschaf ten laste van het Legatum Stolpianum bevindt zich zowel in het Stolp-archief (STO A 6.3) als in het bibliotheek archief (BA1, inv. M 15).

Accruals

Zolang het curatorium actief is, kunnen er aanvullingen verwacht worden.

Related Materials

Gedrukte werken die met geld van het Stolplegaat door de universiteitsbibliotheek werden aangeschaft, zijn tot ca. 1857 ingeschreven in een register dat thans berust in het bibliotheekarchief (BA1, inv. C 17: 7): in folio 1-32, in quarto 1-69, in octavo 1-69.

Bibliography

  • Dissertationes Latinae et Belgicae ad Christianam morum doctrinam spectantes pro praemio legati Stolpiani conscriptae (christelijke ethiek, dl. 1 (1758) – 7 (1834)
  • Dissertationes Latinae et Belgicae ad theologiam naturalem spectantes pro praemio legati Stolpiani conscriptae, dl. 1 (1756) – 4 (1838).
  • J.J. Fehr i.s.m. A. Bouwman. Legatum Stolpianum. History and archives of the Leiden Prize Competitions in Natural Theology and Moral Philosophy 1754-2004. Leiden 2004. (Codices Manuscripti, 38).

General

Het materiaal in de collectie kan aangevraagd worden in de Leeszaal Bijzondere Collecties.

Processing Information

Het archief van het Legatum Stolpianum is uitzonderlijk goed bewaard gebleven. Zo zijn er uit de periode tot 1787 380 manuscripten met begeleidende brieven en soms zelfs het verpakkingsmateriaal bewaard gebleven. Het notulenboek van het curatorium (STO A 1.4), dat aanvangt in 1753, wordt tot op de dag van vandaag gebruikt. De beschrijving van het archief en de geschiedenis van het legaat biedt een unieke toegang tot de intellectuele geschiedenis in Nederland en Europa (want de prijs kreeg ook buiten de Nederlanden aandacht), in het bijzonder van de tweede helft van de 18e eeuw maar ook van de periode daarna.

Ondanks nauwkeurige verslagen van vergaderingen van het curatorium in het notulenboek is weinig bekend over het archief met de ingezonden prijsantwoorden. Met uitzondering van manuscripten die naderhand door auteurs werden teruggevraagd en van enkele bekroonde manuscripten die na gebruik als kopij niet terugkeerden uit de drukkerij, werden alle inzendingen bewaard en per prijsvraag gebundeld tot dossiers. De prijsantwoorden uit de periode 1788-1806 zijn niet overgeleverd. In 1853 werd een houten kist aangeschaft waarin de archiefbescheiden werd bewaard. Op zeker moment is de kist verplaatst naar de Bibliotheca Thysiana. Op 28 mei 1953 is besloten om de documenten terug te brengen naar de Universiteitsbibliotheek. De collectie werd voorlopig geordend in februari 1982. Een definitieve ordening en inventarisatie realiseerden J.J. Fehr en A. Bouwman in 2003-2004 (Fehr 2004).

Title
Collection guide of the archive of the Legatum Stolpianum (1753-2001)
Subtitle
Archief van het Legatum Stolpianum
Author
André Bouwman, 2007
Date
2007
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857