Skip to main content

Academic Historical Museum manuscripts collection

 Collection
Identifier: ubl018

Scope and Contents

De collectie van het Academisch Historisch Museum bevat ca. 8 meter handschriften die van belang zijn voor de geschiedenis van de Universiteit Leiden en haar leden. Het betreft voor het merendeel collegedictaten, van onder meer Van Assen, Bake, Cobet, Cock, Cornelissen, Doyer, Dozy, Fockema Andreae, Fruin, Kluyver, Lorentz, Pluygers en Zeeman. Daarnaast bevat de collectie ook alba amicorum, correspondentie, testimonia, academische oraties en varia.

Dates

  • Creation: Bulk 1592-1969

Creator

Language of Materials

Nederlands, Latijn

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

Het Academisch Historisch Museum (geopend in 1931), beheert objecten, beeldmateriaal en documentatie betreffende de geschiedenis van de universiteit Leiden, onder meer professoren, studentenleven en gebouwen. Het museum is ondergebracht in het Academiegebouw, dat sinds 1581 de Universiteit Leiden huisvest. 

Extent

8 meter

Abstract in Dutch

Collectie bijeengebracht door het Academisch Historisch Museum, Leiden, bestaande uit handschriften, van belang voor de geschiedenis van de Universiteit Leiden en haar leden.

Abstract in English

Collection accumulated by the Academic Historic Museum, consisting of manuscripts pertaining to the history of Leiden University and its members.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

Voor een overzicht van itembeschrijvingen zie Digital Collections. De brieven in AHM 1 zijn toegankelijk via de Leidse brievencatalogus.

Custodial History

De collecties van het Academisch Historisch Museum groeien dankzij schenkingen en legaten van leden van de Leidse universitaire gemeenschap en door gerichte aankopen.

Immediate Source of Acquisition

Sinds 1972 is de handschriftencollectie door het Academisch Historisch Museum in bruikleen gegeven aan de Universiteitsbibliotheek Leiden. In 1996 is de collectie vermeerderd met collegedictaten en andere geschreven stukken betreffende leden van de Leidse universiteit.

Accruals

De bruikleencollectie kan worden aangevuld vanuit het Academisch Historisch Museum.

Separated Materials

De objecten, afbeeldingen en documentatie van het Academisch Historisch Museum worden zelfstandig beheerd. De instelling is gevestigd op Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden. Bezoek alleen na afspraak. Meer informatie: klik hier.

Bibliography

  • Album scholasticum Academiae Lugduno Batavae. Dl. 1 MDLXXV-MCMXL. Samenst. C.A. Siegenbeek van Heukelom-Lamme m.m.v. O.C.D. Idenburg-Siegenbeek van Heukelom (Leiden 1941); dl. 2 MCMXL-MCMLXXIV (Leiden 1975); dl. 3 MCMLXXV-MCMLXXXIX (Leiden 1991).
  • P.J. Idenburg, Academisch Historisch Museum’, in: idem, De Leidse universiteit 1928-1946. Vernieuwing en verzet. ’s-Gravenhage 1978, p. 43-44.
  • Otterspeer, W., Groepsportret met Dame, dl. 1: Het bolwerk van de vrijheid. De Leidse universiteit, 1575-1672 (Amsterdam 2000); dl. 2: De vesting van de macht. De Leidse universiteit, 1673-1775 (Amsterdam 2002); dl. 3: De werken van de wetenschap. De Leidse universiteit, 1776-1876 (Amsterdam 2005).
  • Molhuysen, P.C., Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche universiteit, 7 dln. ’s-Gravenhage 1913-1924. – [dl. 1: 1574-7 febr. 1610 (’s-Gravenhage 1913), dl. 2: 8 febr. 1610-7 febr. 1647 (’s-Gravenhage 1916); dl. 3: 8 febr. 1647-18 febr. 1682 (’s-Gravenhage 1918); dl. 4: 18 febr. 1682-8 febr. 1725 ('s-Gravenhage 1920); dl. 5: 8 febr. 1725-8 febr. 1765 (’s-Gravenhage 1921); dl. 6: 10 febr. 1765-21 febr. 1795 (’s-Gravenhage 1923); dl. 7: 23 febr. 1795-30 dec. 1811 (’s-Gravenhage 1924)]
  • Sluijter, R., 'Tot ciraet, vermeerderinge ende heerlyckmaeckinge der universiteyt'. Bestuur, instellingen, personeel en financiën van de Leidse universiteit, 1575-1812. Hilversum 2004. [Proefschrift Leiden]
  • Verslag van het Academisch Historisch Museum. Uitgebracht door de Historische Commissie der Rijksuniversiteit te Leiden. Leiden, 1931-.

General

Het materiaal in deze collectie kan worden aangevraagd op de Leeszaal Bijzondere Collecties.

Processing Information

In 1996 zijn de manuscripten geordend en globaal beschreven: brieven (AHM 1), testimonia (AHM 2), varia (AHM 3), oraties (AHM 4), alba amicorum (AHM 5-13), collegedictaten (AHM 14-87).

Subject

Title
Collection guide of the Academic Historical Museum manuscripts collection (1592-1969)
Subtitle
Collectie handschriften van het Academisch Historisch Museum
Author
André Bouwman, 2007
Date
2007
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857