Skip to main content

Collection of the Remonstrants Seminarie

 Collection
Identifier: ubl019

Scope and Contents

De bibliotheek van het Remonstrants Seminarie bevat ca. 5000 drukken, tijdschriften en pamfletten, van 1482 tot heden. De handschriften (ca. 220 nummers) omvatten correspondentie, manuscripten en dictaten op het gebied van kerkgeschiedenis en theologie.

Dates

  • Creation: 1482-21e eeuw
  • Creation: Bulk 16e-21e eeuw

Creator

Language of Materials

Latijn, Nederlands

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

Na de totstandkoming van de Unie van Utrecht (1579) werd binnen de Republiek van de zeven verenigde Nederlanden de Nederduits Gereformeerde Kerk ingesteld als de officiële staatskerk. Haar orthodoxe, sterk op Calvijn gestoelde geloofsleer wekte weerstand bij veel vrijzinnige protestanten, onder wie de Leidse hoogleraar Jacobus Arminius en de hofpredikant Johannes Wtenbogaert. Deze laatste diende in 1610 een proteststuk ('Remonstrantie') in bij de Staten van Holland. Twistpunten waren onder meer de relatie tussen de kerk en de staat en het vraagstuk rond de predestinatie: de vrije wil van de mens in relatie tot de voorbeschikking door God. Om de geschillen te beslechten werd in 1618 de synode van Dordrecht georganiseerd. Na een hevige strijd werden de remonstranten in 1619 weggejaagd van de synode. De verdreven predikanten stichtten in 1619 te Antwerpen de Remonstrantse Broederschap. De remonstranten werden aanvankelijk vervolgd in de Republiek. In 1630 kon echter in Rotterdam de eerste algemene vergadering worden gehouden. Heden telt de remonstrantse kerk in Nederland een kleine 50 gemeenten met in totaal ca. 7000 leden.

In 1634 werd onder leiding van Simon Episcopius in Amsterdam het Remonstrants Seminarie opgericht, een kweekschool voor predikanten. Deze werd in 1873 verplaatst naar Leiden. Het Seminarium der Remonstranten verzorgt de vorming van de remonstrantse predikanten in nauwe samenwerking met de Faculteit Godgeleerdheid van de Universiteit Leiden. De leiding van het seminarium berust bij het College van Professor en Curatoren.

Extent

5.000 gedrukte werken (circa) en ca. 220 handschriften

Abstract in Dutch

De bibliotheek van het Remonstrants Seminarie bevat ca. 5.000 drukken en ca. 220 handschriften verzameld ten behoeve van de predikantenopleiding van de Remonstrantse Broederschap.

Abstract in English

The library of the Remonstrant Seminar contains c. 5.000 printed works and ca. 220 manuscripts collected pertaining to the history of the Remonstrant Brotherhood and the education of its ministers.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

De gedrukte werken zijn toegankelijk via de online catalogus. Ze hebben plaatsingscodes die beginnen met SEMREM (boeken) of SEMRPF (pamfletten).

Manuscripten en brieven: voor een overzicht van itembeschrijvingen zie de online catalogus. De brieven uit de collectie zijn toegankelijk via de Leidse brievencatalogus.

Immediate Source of Acquisition

De bibliotheek van het Remonstrants Seminarie is in 1878 als bruikleencollectie ondergebracht bij de Universiteitsbibiotheek Leiden.

Accruals

Er is geen regulier aanschafbudget beschikbaar. De collectie wordt van remonstrantse zijde op incidentele basis aangevuld middels schenkingen.

Related Materials

De Universiteitsbibliotheek herbergt sinds 1925 ook de bruikleencollectie van de Nederlandse Hervormde Kerk, gevormd in verband met de kerkelijke opleiding die is verbonden aan de Faculteit der Godgeleerdheid (thans vanwege de Protestantse Kerk in Nederland). De ca. 4.200 drukken zijn vindbaar in de catalogus via de plaatsingcodes die beginnen met N.H.K.

Bibliography

  • Bibliotheek Remonstrantica (gemeente 's-Gravenhage).
  • Catalogus compendiarius continens codices omnes manuscriptos qui in Bibliotheca Academiae Lugduno-Batavae asservantur . Pars 4 (Leiden 1937), II.

General

De manuscripten, brieven en gedrukte werken kunnen worden aangevraagd via de Catalogus.

Processing Information

De drukken zijn opgenomen in de online catalogus. De manuscripten zijn in beknopte vorm beschreven in de Catalogus compendiarius (1937), de correspondentie is verwerkt in de brievencatalogus.

Title
Collection guide of the collection of the Remonstrants Seminarie (1482-21e eeuw)
Subtitle
Collectie van het Remonstrants Seminarie
Author
André Bouwman en Anton van der Lem, 2007
Date
2007
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857