Skip to main content

David Ruhnkenius collection

 Collection
Identifier: ubl020

Scope and Contents

De collectie bevat ca. 1850 drukken en 112 handschriften (65 Griekse), over Griekse filosofie en grammatica, met collaties van en commentaar op teksten van klassieke auteurs, en met college-aantekeningen.

Dates

 • Creation: 12e-18e eeuw

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

David Ruhnken werd op 2 januari geboren in Stolpen te Pommeren. Vanaf 1737 bezocht Ruhnken het Friedrichcollegium te Königsberg, waar hij onderwijs volgde over de Griekse en Latijnse letterkunde. Tevens maakte hij in Königsberg kennis met Immanuel Kant, met wie hij gedurende zijn gehele leven bevriend bleef. In 1741 trok Ruhnken naar Wittenberg om hier wiskunde, romeinse oudheden en literaire geschiedenis te studeren. In 1754 verdedigde Ruhnken zijn Disputatio de Galla Placidia Augusta. Hij reisde hierna naar Leiden omdat hij colleges wilde volgen van de de hoogleraar Grieks Tiberius Hemsterhuis. In Leiden ving Ruhnken in 1749 eveneens een studie aan in de rechtsgeleerdheid. Tussen Hemsterhuis en Ruhnken ontstond een hechte vriendschap. In 1754 voltooide Ruhnken een kritische uitgave van Lexicon vocum Platonicarum van Timaeus. Ter voorbereiding van een studie over de werken van Plato verbleef hij hierna gedurende een jaar in Parijs. Ruhnken werd in 1755 lector in de Griekse taal aan de Leidse Universiteit, en volgde in 1761 Franciscus van Oudendorp op als professor historiarum et eloquentiae. Ruhnken onderwees geschiedenis, Romeinse oudheden en Latijnse letteren. Vanaf 1770 was Ruhnken tevens adjunct-bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek Leiden, en na de dood van A. Gronovius werd hij in 1777 benoemd tot bibliothecaris (zie hierover Hulshoff Pol 1953 en Berkvens-Stevelinck 2001). Ruhnken stierf op 14 mei 1798. Een van zijn leerlingen, Daniel Wyttenbach, zou hem als hoogleraar en bibliothecaris opvolgen. Hij schreef kort na Ruhnkens dood een biografie (Wyttenbach 1799).

Extent

1.850 drukken (circa) en 112 handschriften.

Language of Materials

Undetermined

Abstract in Dutch

Collectie bijeengebracht door David Ruhnkenius (1723-1798), Leids hoogleraar Historiën, Welsprekendheid en Grieks 1761-1798, en bibliothecaris 1777-1798. Bevat ca. 1.850 drukken en 112 handschriften (65 Griekse), over Griekse filosofie en grammatica, met collaties van en commentaar op klassieke auteurs, en met college-aantekeningen.

Abstract in English

Collection gathered by David Ruhnkenius (1723-1798), professor of History, Eloquence and Greek language at Leiden University form 1761 to 1798, and librarian of the Leiden University Library from 1777 to 1798. The collection contains ca. 1,850 printed books and 112 manuscripts (65 Greek) on Greek philosophy and grammar, with commentary on classical authors, and with lecture notes.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

Handschriften en brieven: voor een overzicht van itembeschrijvingen zie Digital Collections. De brieven uit de collectie zijn toegankelijk via de Leidse brievencatalogus.

De drukken heeft M. Tydeman begin 19e eeuw beschreven in zijn standcatalogus als de "Libri ex Bibliotheca Ruhnkenii", in folio 1-212, in quarto 1-481, in octavo 1-1071, in duodecimo 1-93; na 1860 zijn nieuwe signaturen (in veel gevallen: de thans geldende) bijgeschreven. De standcatalogus berust thans in het bibliotheekarchief (BA1, inv.nr. C 42, dl. XVII).

Immediate Source of Acquisition

De drukken en manuscripten zijn in 1799 gekocht van de weduwe van Ruhnkenius, Maria Heermans, tegen een jaarlijks pensioen voor de nabestaanden. Informatie over de verwerving bevindt zich in het bibliotheekarchief: testament (BA1, inv. L 8 bis); catalogi van de boeken geordend naar formaat (BA1, inv. A 2), naar vakgebied en alfabet (BA1, inv. A 3). Zie ook Molhuysen (1905, 1924).

Accruals

Er worden geen toekomstige aanvullingen verwacht.

Bibliography

 • Album Scholasticum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MCMXL. Leiden 1941, p. 129-130.
 • Berkvens-Stevelinck, C., Magna Commoditas. Geschiedenis van de Leidse universiteitsbibliotheek 1575-2000. Leiden 2001, p. 139-146, 151.
 • Catalogus compendiarius continens codices omnes manuscriptos qui in Bibliotheca Academiae Lugduno-Batavae asservantur. Pars 1. Leiden 1932. (Catalogus / Bibliotheca Academiae Lugduno Batavae, 14), XV.
 • DBNL (auteur)
 • Geel, J., Catalogus librorum manuscriptorum qui inde ab anno 1741 bibliothecae Lugduno Batavae accesserunt. Lugd. Batav. 1852.
 • Gumbert, J.P., Illustrated Inventory of Medieval Manuscripts. Experimental Precursor 1. Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit: Gronoviani; Burmanniani; Indebetuviani; Marchandiani; Oudendorpiani; Ruhnkeniani. Leiden 1984.
 • Horst, D.J.H., In: Nieuw Nederlandsch biographisch woordenboek, dl. 10 (Leiden 1937), k. 851-854.
 • Hulshoff Pol, E., Studia Ruhnkeniana. Enige hoofdstukken over het leven en werk van David Ruhnkenius (1723-1798). Leiden 1953.
 • Molhuysen, P.C., Geschiedenis der Universiteitsbibliotheek te Leiden. Leiden 1905, p. 41.
 • Molhuysen, P.C., Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit. Dl. 7. 23 Febr. 1795 – 20 Dec. 1811 ('s-Gravenhage 1924), p. 104, 120, 121, 131.
 • Wyttenbach, D., Vita Davidis Ruhnkenius. Lugd. Batav. / Amstelod. 1799.

General

De handschriften, brieven en gedrukte werken kunnen worden aangevraagd via de Catalogus.

Processing Information

De drukken en handschriften zijn blijkens de handgeschreven catalogi in het bibliotheekarchief enige tijd apart geplaatst (BA1, inv. C 24: 23; C 25: 23; C 42: 17). De handschriften bleven bij elkaar; de drukken werden rond 1860 opgenomen tussen de overige gedrukte werken.

De handschriften zijn voor het eerst in een gedrukte catalogus beschreven door Geel (1852), ), vervolgens in meer beknopte vorm in de Catalogus compendiarius (1932), de middeleewse door Gumbert (1984).

Title
Collection guide of the David Ruhnkenius collection (12e-18e eeuw)
Subtitle
Collectie David Ruhnkenius
Author
André Bouwman, 2007
Date
2007
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857