Skip to main content

Daniel Albert Wyttenbach archive

 Fonds
Identifier: ubl022

Scope and Contents

De papieren die onder signatuur WYT 1-75 bewaard worden bestaan uit manuscripten met wetenschappelijke aantekeningen (meest autografen, waaronder ca. 50 betreffende de Griekse letteren).

Dates

  • Creation: 18e-19e eeuw

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

Daniel Albert Wyttenbach werd geboren te Bern op 7 augustus 1746 en studeerde oude talen in Marburg en in Göttingen. Naar aanleiding van Ruhnkenius' uitgave van Timaei Lexicon schreef Wyttenbach in 1769 Epistula critica super nonnullis locis Iuliani Imp. cui accesserunt Animadversiones in Eunapium et Aristaenetum. Na een gunstige beoordeling door Ruhnkenius besloot Wyttenbach om naar Leiden te vertrekken, en hij studeerde hier tot 1771. Op voordracht van Ruhnkenius werd Wyttenbach benoemd tot hoogleraar Letteren en Wijsbegeerte aan het Remonstrans Seminarium in Amsterdam. In 1779 werd Wyttenbach benoemd tot hoogleraar aan het Athenaeum Illustre. Wyttenbach onderwees hier op het gebied van Griekse en Latijnse letterkunde, vaderlandse en algemene geschiedenis en welsprekendheid. In 1775 kreeg hij het verzoek om bij de academische drukker te Oxford de Moralia van Plutarchus uit te geven. Tussen 1795 en 1810 verschenen 6 delen. Na de dood van Ruhnkenius volgde Wyttenbach hem op als hoogleraar Griekse en Latijnse letteren, algemene geschiedenis, geschiedenis der wijsbegeerte, welsprekendheid, dichtkunde en oudheden aan de Leidse Universiteit. In de periode 1798-1816 was hij tevens bibliothecaris. Wyttenbach stierf op zijn landgoed te Oegstgeest op 17 januari 1820.

Extent

75 nummers

Language of Materials

Undetermined

Abstract in Dutch

Papieren van Daniel Albert Wyttenbach (1746-1820), Leids hoogleraar Griekse en Latijnse letteren, algemene geschiedenis, geschiedenis der wijsbegeerte, welsprekendheid, dichtkunde en oudheden 1798-1817, bibliothecaris 1798-1816. Bevat handschriften met wetenschappelijke aantekeningen (meest autografen, waaronder ca. 50 betreffende de Griekse letteren), collegedictaten en correspondentie.

Abstract in English

Papers of Daniel Albert Wyttenbach (1746-1820), professor of Greek and Latin literature, general history, history of philosophy, eloquence, poetry and antiquity from 1798 to 1817, and librarian from 1798 to 1816. Contains manuscripts with research notes (mostly autographs, 50 of which deal with Greek literature), lecture notes and correspondence.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

Voor een overzicht van itembeschrijvingen zie Digital Collections. De overige stukken van en betreffende Wyttenbach kunnen gevonden worden door in de Werkcatalogus te zoeken met de volledige signatuur (bv. Shelfmark = BPL 216) of met de persoonsnaam (Contents = Wyttenbach). Brieven van en aan Wyttenbach zijn toegankelijk via de Leidse brievencatalogus.

Immediate Source of Acquisition

De manuscripten berustend onder signatuur WYT 1-54 zijn gekocht op de veiling van de bibliotheek van Wyttenbach, Leiden, 1822 (Bibliotheca Wyttenachiana); mss. WYT 56-75 zijn geschonken door J.T. Bergman in 1869.

Accruals

Aanvullingen op deze collectie worden niet verwacht.

Related Materials

In de collectie Bibliotheca Publica Latina zijn op diverse momenten manuscripten van of betreffende Wyttenbach opgenomen, onder meer: het album amicorum van Wyttenbach (BPL 216), correspondentie (BPL 261, 263, 2885) en ca. 25 collegedictaten (genoteerd door studenten). In de collectie Maatschappij der Nederlandse letterkunde berust de correspondentie J. de Bosch-Wyttenbach (LTK 1877). Tevens bevat de collectie Libri Annotati 24 gedrukte werken met handgeschreven aantekeningen van Wyttenbach.

De geannoteerde drukken zijn niet direct toegankelijk via de Leidse algemene catalogus, omdat daarin herkomstgegevens ontbreken. Ze zijn vindbaar via de handgeschreven ‘Index alphabeticus virorum doctorum quorum notas manuscriptas libris typis impressis adscriptas servat Bibliotheca Lugduno-Batavae’ (z.j.), die in de handbibliotheek onder signatuur DOUSA 80 1520 berust.

Het portret van Wyttenbach geschilderd door Moritz is in 1830 door zijn weduwe gelegateerd aan de Universiteitsbibliotheek (Icones 196); een extract uit het testament bevindt zich in het bibliotheekarchief (BA1, inv. L 11).

Bibliography

  • Album Scholasticum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MCMXL. Leiden 1941, p. 180.
  • Bibliotheca Wyttenbachiana, sive catalogus librorum eximia integritate atque nitore insignium, quibus usus est [...] Daniel Wyttenbachius [...], quorum omnium publica fiet auctio die XI Martii et seqq. MDCCCXXII. Lugduni Batavorum per Haak et socios et H.W. Hazenberg, juniorem. Lugd. Batav. 1822.
  • Bierma, J.W., in: Nieuw Nederlandsch biographisch woordenboek, dl. 1 (Leiden 1911), k. 985-986.
  • Bijleveld, W.J.J.C, ‘Daniel von Wyttenbach in Oegstgeest’, in: Leids jaarboekje 36 (1944) p. 193-2000
  • Catalogus compendiarius continens codices omnes manuscriptos qui in Bibliotheca Academiae Lugduno-Batavae asservantur. Pars 1. Leiden 1932. (Catalogus / Bibliotheca Academiae Lugduno Batavae, 14), XVI.
  • DBNL (auteur)
  • Geel, J., Catalogus librorum manuscriptorum qui inde ab anno 1741 bibliothecae Lugduno Batavae accesserunt. Lugd. Batav. 1852.
  • Mahne, G.L., Vita Danielis Wyttenbachii, literarum humaniorum nuperrime in academia Lugduno Batava professoris. Gand. 1823.
  • D. Wyttenbach. Epistolae selectae. Ed. G.L. Mahne. Gand. 1830.

General

Materiaal uit de collectie kan worden aangevraagd op de Leeszaal Bijzondere Collecties.

Processing Information

De 54 manuscripten aangekocht op de veiling van Wyttenbachs bibliotheek zijn beschreven in Geel (1852). Samen met de manuscripten geschonken door Bergman zijn ze in beknopte vorm beschreven in de Catalogus compendiarius (1932).

Title
Collection guide of the Daniel Albert Wyttenbach archive (18e-19e eeuw)
Subtitle
Archief van Daniel Albert Wyttenbach
Author
André Bouwman, 2007
Date
2007
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857