Skip to main content

Franciscus van Oudendorp collection

 Collection
Identifier: ubl027

Scope and Contents

De handschriften van de collectie zijn bij elkaar gebleven en berusten thans onder signatuur OUD 1-36. Hiertoe behoort een 15e-eeuwse codex met Apuleius' Metamorphoses, verder vooral 18e eeuwse manuscripten, met eigenhandige aantekeningen, excerpten en collaties betreffende de Latijnse klassieken en oudheid, alsmede correspondentie: meer dan 1200 brieven, waaronder 201 van P. Burman (1668-1741) en 362 van J.Ph. d'Orville (1696-1751) aan Van Oudendorp. De gedrukte werken – hoofdzakelijk tekstuitgaven van klassieke auteurs en studies op het gebied van de antieke oudheid – zijn verspreid geraakt in de bibliotheekcollecties.

Dates

  • Creation: 15e-18e eeuw
  • Creation: Bulk 18e eeuw

Language of Materials

Latijn

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

Franciscus van Oudendorp werd geboren op 31 juli 1696 te Leiden. Hij werd in 1740 aangesteld aan de Leidse Universiteit, als hoogleraar in de Welsprekendheid en Historien. Hij bleef dit tot aan zijn dood in 1761. Van Oudendorp bezorgde tekstedities van Caesar, Suetonius en Apuleius.

Extent

36 manuscipten en 124 drukken.

Abstract in Dutch

Collectie bestaande uit 36 manuscripten en 124 drukken (meest geannoteerd) bijeengebracht door Franciscus van Oudendorp (1696-1761), Leids hoogleraar Welsprekendheid en Historiën van 1740 tot 1761.

Abstract in English

Collection consisting of 36 manuscripts and 124 printed books (mostly annotated) gathered by Franciscus van Oudendorp (1696-1761), professor of Eloquence and History at Leiden University from 1740 to 1761.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

Voor een overzicht van de handschriftbeschrijvingen zie Digital Collections. De brieven uit de collectie zijn toegankelijk via de Leidse brievencatalogus.

De drukken heeft M. Tydeman begin 19e eeuw beschreven in zijn standcatalogus als onderdeel van het &Legatum Oudendorpii&: 1-34 (mss.), 35-160 (impressi cum annott. mss.), Apparat. ad Appuleum 1-17; na 1860 zijn nieuwe signaturen (in veel gevallen: de thans geldende) bijgeschreven. De standcatalogus berust thans in het bibliotheekarchief (BA1, inv.nr. C 42: 21). De 113 door Oudendorp geannoteerde drukken zijn vindbaar via de handgeschreven Index alphabeticus virorum doctorum quorum notas manuscriptas libris typis impressis adscriptas servat Bibliotheca Lugduno-Batavae (z.j.), die in de handbibliotheek onder signatuur DOUSA 80 1520 berust.

Immediate Source of Acquisition

De verzameling is in 1790 door de weduwe van Van Oudendorps zoon geschonken aan de Leidse Universiteitsbibliotheek; vgl. Molhuysen (1923). Een lijst van gelegateerde handschriften (1-33) en meest geannoteerde drukken (1-160) bevindt zich in het bibliotheekarchief (BA1, inv. L 7).

Accruals

Aanwinsten zijn niet te verwachten.

Bibliography

  • Album Scholasticum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MCMXL. Leiden 1941, p. 115.
  • Catalogus compendiarius continens codices omnes manuscriptos qui in Bibliotheca Academiae Lugduno-Batavae asservantur. Pars 1. Leiden 1932. (Catalogus / Bibliotheca Academiae Lugduno Batavae, 14), XIII.
  • Geel, J., Catalogus librorum manuscriptorum qui inde ab anno 1741 bibliothecae Lugduno Batavae accesserunt. Lugd. Batav. 1852.
  • Gumbert, J.P., Illustrated Inventory of Medieval Manuscripts. Experimental Precursor 1. Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit: Gronoviani; Burmanniani; Indebetuviani; Marchandiani; Oudendorpiani; Ruhnkeniani. Leiden 1984.
  • Molhuysen, P.C., Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit. dl. 5. 10 Febr. 1725 - 8 Febr. 1765 ('s-Gravenhage 1921), via register; Dl. 6, 10 Febr. 1765 – 21 Febr. 1795 (’s-Gravenhage 1923), p. 375 (schenking).
  • Otterspeer, W., Groepsportret met dame. Dl. 2. De vesting van de macht. De Leidse universiteit 1673-1775 (Amsterdam 2002) p. 292, 328.

General

De handschriften in deze collectie kunnen worden aangevraagd in de Leeszaal Bijzondere Collecties; de (geannoteerde) drukken via de online catalogus.

Processing Information

De manuscripten zijn beschreven in Geel (1852); beknopte beschrijvingen vindt men in de Catalogus compendiarius (1932). De middeleeuwse codex (OUD 34) is beschreven in Gumbert (1984). De drukken zijn beschreven in de standcatalogus van Tydeman (BA1, inv. C 42: 21). Zie voor de 113 door Oudendorp geannoteerde drukken ook de handgeschreven 'Index alphabeticus virorum doctorum quorum notas manuscriptas libris typis impressis adscriptas servat Bibliotheca Lugduno-Batavae' (z.j.), die in de handbibliotheek onder signatuur DOUSA 80 1520 berust.

Title
Collection guide of the Franciscus van Oudendorp collection (15e-18e eeuw)
Subtitle
Collectie Franciscus van Oudendorp
Author
André Bouwman, 2007
Date
2007
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857