Skip to main content

Kornelis Heiko Miskotte archive

 Fonds
Identifier: ubl029

Scope and Contents

Het archief van K.H. Miskotte bevat belangrijke bronnen voor de bestudering van het geestelijke, literaire en politieke klimaat van de jaren 1930-1960. De papieren van Kornelis Heiko Miskotte omvatten correspondentie, dagboeken, audiovisueel materiaal, volledige teksten of schetsen van publicaties en preken, collegedictaten, recensies, geannoteerde boeken en door derden verzamelde biografische documentatie op het gebied van theologie en homiletiek, literatuur en kunst.

Dates

  • Creation: unknown

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden. Voor de raadpleging van de geluidsbanden zie Existence and Location of Copies.

Biographical / Historical

Kornelis Heiko Miskotte werd op 23 september 1894 te Utrecht geboren. Na het christelijk gymnasium te hebben doorlopen studeerde hij van 1914 tot 1920 theologie te Utrecht. Hij diende als dominee te Kortgene (1921-1925), Meppel (1925-1930) en Haarlem (1930-1938). In 1932 voltooide hij zijn promotieonderzoek over Het wezen der joodse religie (1932). Van 1938 tot 1945 werkte Miskotte als prediker in Amsterdam, en in deze periode publiceerde hij Bijbels abc, een studie over de hermeneutiek van het bijbellezen, De hoofdsom der historie (1945, over het boek Openbaring) en Messiaans verlangen (1941), een bewerking en uitbreiding van een eerdere publicatie van 1927 over Henriette Roland Holst. Het weekblad In de Waagschaal, dat in 1945 door Miskotte werd opgericht en waaraan hij vele artikelen bijdroeg, is van grote invloed geweest op de cultureel-religieuze ontwikkelingen in protestants Nederland. De synode der Nederlands Hervormde Kerk benoemde Miskotte in 1945 op de Leidse leerstoel voor dogmatiek. Op 26 oktober 1945 inaugureerde hij over De praktische zin van de eenvoud Gods. In Leiden schreef Miskotte Als de goden zwijgen. Over de zin van het oude Testament (1956). Miskotte ging in 1959 met emeritaat en overleed te Voorst in 1976.

Extent

631 nummers (ca. 15 meter.)

Language of Materials

Undetermined

Abstract in Dutch

Persoonlijk archief van Kornelis Heiko Miskotte (1894-1976), Leids hoogleraar godgeleerdheid vanwege de Nederlands Hervormde Kerk (dogmatiek, theologische ethiek, kerkrecht, zendingswetenschap) in de periode 1945-1959.

Abstract in English

Personal archive of Kornelis Heiko Miskotte (1894-1976), professor of theology at Leiden (dogmatics, theological ethics, church law, missionary science) in the period 1945-1959.

Arrangement

De archiefbescheiden zijn in de inventaris van Berkvens-Stevelinck (1998) onderverdeeld in:

1. Correspondentie (inv. 1-14). – 2. Dagboeken en aantekeningen (inv. 15-16). – 3. Personalia (inv. 17-55). – 4. Preken (inv. 56-82). – 5. Gepubliceerde manuscripten (inv. 83-112). – 6. Overdenkingen, meditaties en gebeden (inv. 113-183). – 7. Bijbellezingen (inv. 184-197). – 8. Andere lezingen en voordrachten (inv. 198-426). – 9. In de Waagschaal (inv. 427-454). – 10. Artikelen in andere tijdschriften (inv. 455-528). – 11. Recensies (inv. 529-559). – 12. Catechesaties (inv. 560-565B). – 13. Redes, colleges, toespraken (inv. 566-587). – 14. Stukken betreffende de Nederlandse Hervormde Kerk (inv. 588-605). – 15. Overig ongepubliceerd materiaal (inv. 606-616). – 16. Geannoteerde gedrukte werken (617-624). – 17 Varia (inv. 625-631).

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

De belangrijkste toegang is Berkvens-Stevelinck (1998). Een groot deel van de brieven is toegankelijk via de Leidse brievencatalogus.

Immediate Source of Acquisition

Het archief is in 1981 door de Dr. K.H. Miskotte-Stichting overgedragen aan de Universiteitsbibliotheek Leiden. Naar aanleiding van een oproep van de Miskotte-Stichting schonken diverse correspondenten van Miskotte brieven die zij van hem hadden ontvangen. Op deze manier is de collectie voortdurend met belangrijk materiaal verrijkt.

Accruals

De Universiteitsbibliotheek ontvangt soms aanvullingen, via de familie of de Miskotte-Stichting. Brieven van Miskotte worden thans opgenomen in het verzamelnummer BPL 3100.

Existence and Location of Copies

Het archief bevat ook een aantal geluidsbanden; deze kunnen alleen geraadpleegd worden na overleg met de conservator Westerse handschriften.

Related Materials

Een aantal gedrukte werken met leestekens van Miskotte is opgenomen in de collectie gedrukte werken onder signatuur 6985 D 1-30 en E 1-26. Door Miskotte geannoteerde gedrukte werken berusten onder signatuur MIS 617-624 en 766 G 33-41.

Bibliography

  • Album scholasticum Academiae Lugduno-Batavae MCMLXXV-MCMLXXXIX. Leiden 1991. p. 53.
  • Berkhof, H., Kornelis Heiko Miskotte, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1977, p. 93-105.
  • De Bibliotheek van K.H. Miskotte. Kampen 1994.
  • Berkvens-Stevelinck, Christiane. Inventaris van het archief van Kornelis Heiko Miskotte. Leiden, 1998 (Codices manuscripti, [28]).

General

Het materiaal in de collectie kan aangevraagd worden in de Leeszaal Bijzondere Collecties.

Processing Information

Nadat de collectie in 1981 is ontvangen hebben herhaaldelijk correcties en toevoegingen plaatsgevonden. Door drs. P. Kloek werden met name de preken geordend terwijl de correspondentie door mevrouw H. Breebaart-Miskotte is voorbewerkt. Doordat het gebruik van de collectie toenam en het materiaal steeds vaker werd geciteerd was een volledige herordening, hercatalogisering en omnummering van het archief noodzakelijk. Deze is in 1998 voltooid.

Title
Collection guide of the Kornelis Heiko Miskotte archive
Subtitle
Archief van Kornelis Heiko Miskotte
Author
André Bouwman, 2007
Date
2007
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857