Skip to main content

Leiden University archives, Affiliated institutions, 1828-1994

 Fonds
Identifier: ubl048

Scope and Contents

In dit archiefonderdeel zijn diverse nauw aan de universiteit gelieerde stichtingen en verenigingen bijeengebracht. De indeling van het archief is als volgt:

A. Studentenorganisaties

 1. Vereeniging van Oud Leydsche Studenten, 1828-1877. – [Omvang: 3 nummers]
 2. Bestuur van de Juridische Faculteit der Leidsche studenten, 1910-1923. – [Omvang: 1 nummer]
 3. Collegium Theologicum 'Per ardua ad astra', 1932-1953. – [Omvang: 2 nummers]
 4. Praesidium Facultatum, 1945-1966. – [Omvang: 16 nummers]
 5. Leidse Studenten Faculteiten, 1947-1968. – [Omvang: 7 nummers]
 6. Leidse Studenten Raad (en Nederlandse Studenten Raad), 1949-1965. – [Omvang: 8 nummers]
 7. Leidse Studenten Contact Commissie, 1961-1964. – [Omvang: 1 nummer]
 8. Leidse Studenten Bond (LSB) en taakvoorganger Algemene Leidse Studenten Vereniging (ALSV), 1963-1989. – [Omvang: 38 nummers]
 9. Leidse Studenten Federatie, 1970-1974. – [Omvang: 3 nummers]
 10. Nederlandse Studenten Sportstichting, 1961-1963. – [Omvang: 1 nummer]

B. Studentenvoorzieningen

 1. Stichting Pro Civitate Academica Lugduno Batavo en taakopvolgers, 1945-1972. – [Omvang: 194 nummers]
 2. Leids Academisch Kunstcentrum (LAK), 1964-1978. – [Omvang: 24 nummers]
 3. Disputorenraad, 1967-1977. – [Omvang: 14 nummers]

C. Fondsen

 1. Legatum Perizonianum, 1878-1941. – [Omvang: 1 nummer]
 2. Fonds Vollenhoven, 1883-1890. – [Omvang: 8 nummers]
 3. Harvard-Leiden Fundation, 1946-1952. – [Omvang: 1 nummer]

D. Diversen

 1. Leids(ch) Universiteitsblad, 1931-1954. – [Omvang: 3 nummers]
 2. Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriënte Lux, 1923-1994. – [Omvang: 75 nummers]
 3. Vereniging ter bevordering van de studie der tropische geneeskunde, later Vereniging Instituut voor tropische geneeskunde Rotterdam Leiden, 1914-1966. – [Omvang: 15 nummers]

Dates

 • Creation: 1828-1994

Creator

Language of Materials

Nederlands, Latijn en Frans.

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

Over de geschiedenis en het functioneren van de instellingen waarvan hier de archieven zijn samengebracht is nog weinig geschreven. Enige informatie bieden Otterspeer (1990) en Ter Haar Romeny (2000).

In 2009 ontving de bibliotheek het Archief van de Vereniging ter bevordering van de studie der tropische geneeskunde, later Vereniging Instituut voor tropische geneeskunde Rotterdam Leiden, 1914-1966. De vereniging is opgericht in 1914 en stelt zich ten doel de bevordering van de studie der tropische scheeps- en havenziekten, en van de daarop betrekking hebbende hygiëne, en van aanvullend onderwijs voor de opleiding van artsen voor de koloniën, van scheeps- en van andere artsen en van andere daarvoor in aanmerking komende personen. Men tracht dit doel onder meer te bereiken door het geven van onderwijs en de oprichting van a) een havenziekenhuis met klinieken en laboratorium, tevens instituut voor tropische geneeskunde te Rotterdam, en b) een instituut voor tropische geneeskunde te Leiden.

Extent

16.25 meter

Abstract in Dutch

Deze collectie bevat de archieven van verschillende studentenorganisaties, studentenvoorzieningen (onder meer de Stichting Pro Civitate en het Leids Academisch Kunstcentrum), fondsen (het Legatum Perizonianum, het Fonds Vollenhoven en de Harvard-Leiden Fundation), het Leids Universiteitsblad en het genootschap Ex Oriënte Lux en de Vereniging ter bevordering van de studie der tropische geneeskunde.

Abstract in English

This collection contains the archives of various student associations, student services (such as the foundation Pro Civitate and Leids Academisch Kunstcentrum), funding organisations (Legatum Perizonianum, the Vollenhoven Fundation, and the Harvard-Leiden Fundation), the Leids Universiteitsblad and the society Ex Oriënte Lux and the Vereniging ter bevordering van de studie der tropische geneeskunde.

Arrangement

Elke archiefvormer begint in de inventaris weer met nummer 1 en om hierin onderscheid te maken heeft elke archiefvormer een unieke code (AA t/m DB) gekregen. Voor een logische plaatsing van de verschillende archiefvormers in de inventaris is een onderscheid gemaakt tussen Studentenorganisaties, Studentenvoorzieningen, Fondsen en Diversen (zie ook bij Aanwijzingen voor de gebruiker).

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

De collectie is toegankelijk via de inventaris van de Centrale Archief Selectiedienst (CAS 377, 2001). Van deze inventaris is hieronder een elektronische versie opgenomen.

Accruals

Incidenteel ontvangt de bibliotheek aanvullingen op het archief.

Bibliography

 • Houps, F.J.J. Inventaris van het archief der stichting 'Pro Civitate Academia Lugduno Batava' van de Rijksuniversiteit van Leiden, 1945-1968 (1971). Leiden, 1980.
 • Haar Romeny, R. ter, Van krities student tot berekenend burger. Vijfentwintig jaar Leids studentenleven, in: H.J. de Jonge en W. Otterspeer (red.) Altijd een vonk of twee. De Universiteit Leiden van 1975 tot 2000. Leiden 2000, p. 195-212.
 • Inventaris van de archieven van instellingen nauw verbonden met de Rijksuniversiteit Leiden 1828-1994. Bew. door Centrale Archief Selectiedienst. Herz. uitg. Winschoten 2001. (CAS-inventarissen, 377).
 • Otterspeer, W., Een welbestierd budget. Honderd jaar Leids Universiteits-Fonds 1890-1990. Leiden 1990.

General

De archiefstukken kunnen worden aangevraagd op de Leeszaal Bijzondere Collecties via de collectieaanduiding AUI gevolgd door de code van de instelling en het nummer in de inventaris. De codes zijn als volgt:

A. Studentenorganisaties

 1. AUI AA: Vereeniging van Oud Leydsche Studenten
 2. AUI AB: Bestuur van de Juridische Faculteit der Leidsche studenten
 3. AUI AC: Collegium Theologicum 'Per ardua ad astra'
 4. AUI AD: Praesidium Facultatum
 5. AUI AE: Leidse Studenten Faculteiten
 6. AUI AF: Leidse Studenten Raad (en Nederlandse Studenten Raad)
 7. AUI AG: Leidse Studenten Contact Commissie
 8. AUI AH: Leidse Studenten Bond (LSB) en taakvoorganger Algemene Leidse Studenten Vereniging (ALSV)
 9. AUI AI: Leidse Studenten Federatie
 10. AUI AJ: Nederlandse Studenten Sportstichting

B. Studentenvoorzieningen

 1. AUI BA: Stichting Pro Civitate Academica Lugduno Batavo en taakopvolgers
 2. AUI BB: Leids Academisch Kunstcentrum (LAK)
 3. AUI BC: Disputorenraad

C. Fondsen

 1. AUI CA: Legatum Perizonianum
 2. AUI CB: Fonds Vollenhoven
 3. AUI CC: Harvard-Leiden Fundation

D. Diversen

 1. AUI DA: Leids(ch) Universiteitsblad
 2. AUI DB: Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux
 3. AUI DC: Vereniging ter bevordering van de studie der tropische geneeskunde, later Vereniging Instituut voor tropische geneeskunde Rotterdam Leiden

Processing Information

In 1980 werd het archief van de Stichting Pro Civitate geïnventariseerd door F.J.J. Houps (1980). Van het archief van Ex Oriënte Lux, dat in 1987 naar de Universiteitsbibliotheek was overgebracht, met een aanvulling in 1999, bestond slechts een voorlopig lijstje.

In 1999 werden vanuit het Bureau van de Universiteit diverse kleine archieven van nauw aan de universiteit verbonden instellingen bij de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) te Winschoten ter bewerking aangeboden. Ook het archief van Ex Oriënte Lux werd hierbij betrokken evenals het archief van de Stichting Pro Civitate: het gedeelte dat zich in de Universiteitsbibliotheek bevond was al door Houps geïnventariseerd, maar bij het Academisch Historisch Museum bevond zich nog een – ongeordend – deel.

Hoewel het aanvankelijk de bedoeling was om afzonderlijke inventarissen te maken van zes archiefblokken, is uiteindelijk gekozen voor het maken van één inventaris van alle archiefonderdelen. De achterliggende gedachte was door het samenvoegen van diverse kleine archieven één totaal (uitbreidbaar) overzicht te krijgen onder vermelding van de relatie met de universiteit. Het gehele archief werd na bewerking overgebracht naar de Universiteitsbibliotheek.

In 2009 ontving de bibliotheek het Archief van de Vereniging ter bevordering van de studie der tropische geneeskunde, later Vereniging Instituut voor tropische geneeskunde Rotterdam Leiden, 1914-1966. Dit archief is ondergebracht in de rubriek Diversen.

Subject

Title
Collection guide of the Leiden University archives, Affiliated institutions, 1828-1994 (1828-1994)
Subtitle
Archieven van de Universiteit Leiden - Nauw Verbonden Instellingen, 1828-1994
Author
Houps, 1981; Centrale Archief Selectiedienst, 2001; André Bouwman en Silvia Compaan-Vermetten, 2007
Date
2005
Language of description
Undetermined
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857