Skip to main content

Leiden University archives, Faculties, 1815-1968

 Fonds
Identifier: ubl049

Scope and Contents

In de Universiteitsbibliotheek zijn de archieven van de volgende (onderdelen van) faculteiten aanwezig:

 1. Faculteit der godgeleerdheid, 1815-1968. – [Omvang: 31 nummers; 2 meter]
 2. Faculteit der rechtsgeleerdheid, (1773) 1850-1979.. – [Omvang: 121 nummers; 6 meter]
 3. Faculteit der letteren en wijsbegeerte, 1856-1952. – [Omvang: 23 numers; 2 meter]
 4. Faculteit der letteren, 1948-1984. – [Omvang: 88 nummers; 4,5 meter]
 5. Verenigde Faculteiten der rechtsgeleerdheid, letteren en wijsbegeerte, 1883-1958. – [Omvang: 26 nummers; 2 meter]
 6. Faculteit der Geneeskunde, 1847-1958 (1965). – [Omvang: 74 nummers; 4,5 meter]
 7. - Laboratorium medische chemie, 1926-1955. – [Omvang: 12 nummers; 1 meter]
 8. Faculteit der wis- en natuurkunde , (1835) 1899-1955. – [Omvang; 46 nummers; 3,5 meter]
 9. - Zoötomisch Laboratorium (later genoemd Zoölogisch laboratorium), 1868-1968, en C.J. van der Klaauw, hoogleraar zoölogie 1934-1959. – [Omvang; 160 nummers; 2,5 meter]

Doordat deze archieven door verschillende archiefvormers zijn samengesteld zijn de begin- en eindjaren van de archieven zeer divers en is het ene archief veel completer dan het andere.

Dates

 • Creation: 1773-1984
 • Creation: Bulk 1815-1984

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

De Leidse universiteit kende aanvankelijk vier faculteiten: de faculteit der godgeleerdheid, der rechtsgeleerdheid, der geneeskunde en de faculteit der wijsbegeerte en letteren. In de laatste faculteit werd ook wis- en natuurkunde gedoceerd; andere zogenaamde bèta-vakken als plantkunde en scheikunde waren ingedeeld bij de medische faculteit. De Keizerlijke universiteit (1812-1815) had vijf faculteiten ingesteld: godgeleerdheid, rechtsgeleerdheid, geneeskunde, natuur- en wiskunde en letteren. Laatstgenoemde faculteit kreeg bij het organiek besluit van 1815 de naam bespiegelende wijsbegeerte en letteren doch werd in de wet op het hoger onderwijs van 1876 herdoopt tot faculteit der letteren en wijsbegeerte. De faculteiten der rechten en letteren waren verenigd op het onderdeel van het afnemen van het examen voor de Indische dienst.

De faculteitsbesturen – bestaande uit de ordinaris-professoren onder voorzitterschap van een decaan – waren belast met het afnemen van de examens en de regeling van de studie. Ook zorgden zij voor de verdeling der collegegelden, examengelden etc.

Hoewel de zoötomie (de ontleedkunde van dode dieren) al bijna sinds de stichting van de Leidse universiteit werd beoefend, werd pas rond 1868 het Zoötomisch Laboratorium gesticht, aanvankelijk gehuisvest in het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, later aan de Papengracht. In 1876 verhuisde het laboratorium naar de Kaiserstraat. Rond 1920 veranderde de naam in Zoölogisch Laboratorium, vooral om de veranderingen in het vakgebied gestalte te geven.

Cornelis Jacob van der Klaauw (1893-1972) studeerde biologie in Leiden, waar hij in 1922 promoveerde op het proefschrift Über die Entwicklung des Entotympanicus. In 1931 werd hij, na het uitoefenen van diverse functies bij het Zoölogisch Laboratorium, benoemd tot lector en in 1934 tot gewoon hoogleraar in de algemene dierkunde. In 1958 ging hij met emeritaat. Na de Tweede Wereldoorlog was Van der Klaauw voorzitter van de commissie van paeadvies tot zuivering van de wetenschappelijke staf der Rijksuniversiteit Leiden.

Extent

573 nummers (ca. 26 meter)

Abstract in Dutch

In de archieven van de Faculteiten zijn samengebracht: het archief van de Faculteit der godgeleerdheid, 1815-1968, de Faculteit der rechtsgeleerdheid, (1773) 1850-1979, de Faculteit der letteren en wijsbegeerte, 1856-1952, de Faculteit der letteren, 1948-1984, de verenigde Faculteiten der rechtsgeleerdheid, letteren en wijsbegeerte, 1883-1958, de Faculteit der Geneeskunde, 1847-1958 (1965), het Laboratorium medische chemie, 1926-1955, de Faculteit der wis- en natuurkunde, (1835) 1899-1955, het Zoölogisch laboratorium, 1868-1968) en de hoogleraar zoölogie C.J. van der Klaauw, 1934-1959.

Abstract in English

The archives of the Faculties include: the archive of the Faculty of Theology, 1815-1968, theFaculty of Law, (1773) 1850-1979, the Faculty of Arts 1856-1984, the united Faculty of Law and Arts, 1883-1958, the Faculty of Medicine, 1847-1958 (1965), the Laboratory for Medical Chemistry, 1926-1955, the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, (1835) 1899-1955 and of the Zoological Laboratory, 1868-1968 and professor C.J. van der Klaauw, 1934-1959.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

De archieven van de faculteiten zijn toegankelijk via de inventarissen van de Centrale Archief Selectiedienst (CAS-inventarissen 370-376 en 381, 2000). Voor het archief van het Zoölogisch Laboratorium en van de hoogleraar Zoölogie C.J. van der Klaauw is de inventaris van Glas (1993) beschikbaar. Van alle inventarissen zijn elektronische versies opgenomen.

Accruals

De recente archieven bevinden zich nog bij de faculteiten en zullen te zijner tijd – na schoning, ordening en inventarisatie – naar de Universiteitsbibliotheek worden overgebracht.

Bibliography

 • Glas, E.J.M. Inventarissen van 1. Het archief van het Zoötomisch Laboratorium, later genoemd Zoölogisch Laboratorium 1868-1954; 2. Het archief van de hoogleraar Zoölogie C.J. van der Klaauw 1934-1959. Leiden 1993.
 • Inventaris van het archief van de Faculteit der Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Leiden 1815-1968. Bew. door Centrale Archief Selectiedienst. Winschoten 2000. (CAS-inventarissen, 370).
 • Inventaris van het archief van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Leiden (1773) 1850-1979. Bew. door Centrale Archief Selectiedienst. Winschoten 2000. (CAS-inventarissen, 371).
 • Inventaris van het archief van de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Leiden 1856-1952. Bew. door Centrale Archief Selectiedienst. Winschoten 2000. (CAS-inventarissen, 372).
 • Inventaris van het archief van de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Leiden 1948-1984. Bew. door Centrale Archief Selectiedienst. Winschoten 2000. (CAS-inventarissen, 373).
 • Inventaris van het archief van de Verenigde Faculteiten der Rechtsgeleerdheid en der Letteren en Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Leiden 1883-1958. Bew. door Centrale Archief Selectiedienst. Winschoten 2000. (CAS-inventarissen, 376).
 • Inventaris van het archief van de Faculteit der Geneeskunde van de Rijksuniversiteit Leiden 1847-1958 (1965). Bew. door Centrale Archief Selectiedienst. Winschoten 2000. (CAS-inventarissen, 374).
 • Inventaris van het archief van het Laboratorium Medische Chemie van de Rijksuniversiteit Leiden 1926-1955. Bew. door Centrale Archief Selectiedienst. Winschoten 2000. (CAS-inventarissen, 381).
 • Inventaris van het archief van de Faculteit der Wis- en Natuurkunde van de Rijksuniversiteit Leiden (1835) 1899-1955. Bew. door Centrale Archief Selectiedienst. Winschoten 2000. (CAS-inventarissen, 375).
 • Otterspeer, W. De wiekslag van hun geest. De Leidse universiteit in de negentiende eeuw. [Proefschrift Leiden]. S.l. 1992.
 • Otterspeer, W. Groepsportret met dame. Amsterdam 2000-2005.
 • Woltjer, J.J., De Leidse universiteit in heden en verleden. Leiden 1965.

General

De archiefstukken kunnen worden aangevraagd op de Leeszaal Bijzondere Collecties via de collectieaanduiding AFA gevolgd door de code van de faculteit en het nummer in de inventaris.

De codes van de faculteiten zijn als volgt:

 1. AFA AA: Faculteit der godgeleerdheid, 1815-1968
 2. AFA BA: Faculteit der rechtsgeleerdheid, (1773) 1850-1979
 3. AFA CA: Faculteit der letteren en wijsbegeerte, 1856-1952
 4. AFA CB: Faculteit der letteren, 1948-1984
 5. AFA DA: Verenigde Faculteiten der rechtsgeleerdheid, letteren en wijsbegeerte, 1883-1958
 6. AFA EA: Faculteit der geneeskunde, 1847-1958 (1965)
 7. AFA EB: Laboratorium medische chemie, 1926-1955
 8. AFA FA: Faculteit der wis- en natuurkunde, (1835) 1899-1955
 9. AFA FB: Zoötomisch laboratorium (later genoemd Zoölogisch laboratorium), 1868-1968, en hoogleraar zoölogie C.J. van der Klaauw, 1934-1959

Processing Information

Het archief van het Zoölogisch Laboratorium werd in 1961, bij de nieuwbouw van het laboratorium aan de Kaiserstraat, overgedragen aan het College van Bestuur. Vóór de overdracht is er echter veel vernietigd. Het archief van Van der Klaauw bevond zich bij de vakgroep Organismale Zoölogie en is in 1993 samen met het archief van het Zoölogisch Laboratorium geïnventariseerd door E.J.M. Glas. Na de inventarisatie werd het gehele archief naar de Universiteitsbibliotheek overgebracht. Het archief omvatte toen nog 152 inventarisnummers en betrof de periode 1868-1954. De nummers 153 tot en met 160 over de jaren (1942) 1952-1968 zijn later toegevoegd.

De archieven van de faculteiten bevonden zich al bij de Universiteitsbibliotheek en werden in 2000 aan de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) te Winschoten aangeboden, die acht inventarissen vervaardigde (CAS-inventarissen 370-376, 381). Na bewerking werden de archieven geretourneerd naar de Universiteitsbibliotheek.

Subject

Title
Collection guide of the Leiden University archives, Faculties, 1815-1968 (1773-1984)
Subtitle
Archieven van de Universiteit Leiden - Faculteiten, 1815-1968
Author
E.J.M. Glas, 1993; Centrale Archief Selectiedienst, 2000; André Bouwman en Silvia Compaan-Vermetten, 2007
Date
2006
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands

Revision Statements

 • 7 October 2014: latest update

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857