Skip to main content

Leiden University archives, Board of Deans and Rector Magnificus, 1971-1989

 Fonds
Identifier: ubl053

Scope and Contents

Het archief van het College van Decanen en de Rector Magnificus beslaat een periode van 19 jaar, nl. 1971 - 1989. In 1971 werd de Wet Universitaire Bestuurshervorming van kracht voor de Universiteit Leiden. De bestuursstructuur van de universiteit werd drastisch gewijzigd. In 1971 is het eerste College van Decanen aangesteld, als min of meer voortvloeisel uit de Senaat.

Als eindjaar voor dit archief is gekozen voor 1989, omdat er in dat jaar werd overgegaan op een geautomatiseerd postregistratiesysteem.

Dates

  • Creation: Bulk 1971-1989

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

De Senaat vormde samen met het College van Curatoren tot 1971 een zogenaamde "duplex ordo". De machts- en invloedsverdeling tussen het College van Curatoren en de Senaat werd echter bestuurstechnisch en organisatorisch als inefficient en onjuist aangevoeld. Met de invoering van de Wet op de Universitaire bestuurshervorming (de WUB) werd de duplex ordo opgeheven.Het College van Curatoren werd omgezet in een College van Bestuur. De Senaat werd als het ware opgedeeld: een (beperkte) plaats in het College van Bestuur, een College van Decanen en een plaats in het bestuur van de faculteiten.

De Universiteit kreeg met de invoering van de WUB drie bestuurslagen. Elke laag bestond uit een raad en een bestuur. Op centraal niveau: Universiteitsraad en College van Bestuur. Op middenniveau: College van Decanen, Faculteitsraad en Faculteitsbestuur. En op basisniveau: Vakgroepsbestuur en Dagelijks bestuur. Het College van Decanen is het centrale coördinerende orgaan van het middenniveau.

Voorzitter van het College van Decanen is de Rector Magnificus, die tevens zitting heeft in het College van Bestuur. De decanen van ale faculteiten hebben zitting in het College van Decanen.

Het College van Decanen heeft tot taak het College van Bestuur en de Universiteitsraad te adviseren over onderwijs en wetenschapsbeoefening, een voordracht op te stellen voor de vervulling van het rectoraat en (ere)doctoraten toe te kennen. Een andere taak van het College van Decanen is topopverleg voeren tussen de faculteiten.

De Rector Magnificus heeft als taken: het onderhouden van contacten met hoogleraren, lectoren, wetenschappelijk corps en studentenorganisaties, dit onder meer door bezoeken, bijwonen van begrafenissen, schrijven van voorwoorden, toespraken etc., het voorbereiden van de diesviering, het voeren van de diesrede, het voorzitten van het College van Decanen en het voorbereiden en leiden van promoties.

Deze tekst is ontleend aan de inventaris van Nolen (1997)

Extent

166 nummers (2,5 meter)

Abstract in Dutch

Het archief van het College van Decanen en de Rector Magnificus van de Universiteit Leiden, met stukken uit de periode 1971-1989.

Abstract in English

The archives of the Deans Committee and the Rector Magnificus of Leiden University, covering the period 1971-1989.

Arrangement

De volgorde van de in de inventaris voorkomende beschrijvingen is min of meer ontleend aan de ordening van de archieven volgens het dossierstelsel en de daarbij gehanteerde archiefcode. Eerst worden die stukken beschreven die het orgaan als geheel aangaan, vervolgens zijn die taakonderdelen beschreven waarmee het College van Decanen en de Rector Magnificus zich in het bijzonder hebben beziggehouden. Voor het doen van onderzoek naar bijzondere leerstoelen en lectoraten zijn de gegevens voor de jaren 1971-1983 geordend naar faculteit (inventarisnummers 82-93). Voor de jaren 1984-1989 zijn ze niet langer per faculteit geordend maar naar jaar (inventarisnummers 94-100). Verder is er in de bijlagen een index opgenomen op de leerstoelen en lectoraten.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

Het archief van het College van Dekanen en de Rector Magnificus is toegankelijk via de inventaris van Nolen (1997)

Accruals

Er worden geen toekomstige aanvullingen verwacht.

Related Materials

Stukken die betrekking hebben op het College van Decanen en de Rector Magnificus treft men ook aan in andere archiefonderdelen van de Universiteit Leiden. In het Archief van Curatoren, 1952-1989 (AC4) zijn de inventarisnummers 1903 en 1907 relevant. Van het Archief van de Universiteitsraad (AUR1) zijn van belang de inventarisnummers 127-130

Bibliography

  • J. Nolen, Inventaris van het archief van het  College van Decanen en de Rector Magnificus der Rijksuniversiteit Leiden 1971-1989. Leiden 1997. (Inventarissenreeks, 2).

General

De archiefstukken kunnen worden aangevraagd op de Leeszaal Bijzondere Collecties via de collectieaanduiding ADE gevolgd door het nummer in de inventaris.

Processing Information

Het archief van het College van Decanen en de Rector Magnificus is in 1997 geïnventariseerd door J. Nolen. Het bevond zich ten tijde van het maken van deze inventaris in het semi-statisch archief van het Bureau van de Universiteit Leiden. In 2002 is het archief overgebracht naar de Universiteitsbibliotheek.

Subject

Title
Collection guide of the Leiden University archives, Board of Deans and Rector Magnificus, 1971-1989 (1971-1989)
Subtitle
Archieven van de Universiteit Leiden - College van Dekanen en de Rector Magnificus, 1971-1989
Author
André Bouwman, Silvia Compaan-Vermetten
Date
2007
Language of description
Undetermined
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857