Skip to main content

Jakobus Cornelis Bloem collection (MNL)

 Collection
Identifier: ubl059

Scope and Contents

De verzameling bevat 504 boeken aangekocht uit Bloems nalatenschap door de MNL. Omdat Bloem bevriend was met de vormgever Jan van Krimpen, die een reeks bibliofiele boeken uitgaf onder de titel Palladium, bevat Bloems collectie een groot aantal delen uit deze reeks, waaronder Penthesileia van Marsman, Sonnetten van P.C. Hooft, Duytse lier van Jan Luyken en Overpeinzingen van een bramenzoeker van R.N. Roland Holst. Al deze boeken vermelden in het colophon dat deze boeken gedrukt zijn voor Bloem. Dit is ook het geval met de werken uit de Zilverdistel-reeks die in de collectie aanwezig zijn, waaronder Een abel spel van Lanseloet van Denemerken, Cheops van J.H. Leopold, en Verzen uit de jaren 1880-1890 van Willem Kloos.

De collectie bevat tevens bibliofiele boeken van de uitgeverij A.A.M. Stols, en uitgaven van de Zondagsdrukkers van Simon Carmiggelt en Reinold Kuipers. Naast een groot aantal oude drukken uit de zeventiende en achttiende eeuw bezat Bloem ook werken van onder andere Roland Holst, Du Perron, Marsman, Slauerhoff, Nijhoff, Ida Gerhardt, Bordewijk, Menno ter Braak, Cyriel Buysse, Frederik van Eeden, Jan Greshoff, Hella Haase, J.W.F. Weremeus Bunining, A.L.G. Bosboom-Toussaint en J.J. Cremer.

Ook de UB zelf kocht een aantal, niet bijeen geplaatste werken, waaronder werk van onder meer Bloem zelf en Stefan George en wat Ierse letterkunde.

Dates

  • Creation: 1582-2005
  • Creation: Bulk 1582-1966

Language of Materials

Nederlands, Engels, Italiaans, Frans, Latijn.

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

Jakobus Cornelis Bloem werd geboren te Oudshoorn op 10 mei 1887, als zoon van Jacobus Willem Cornelis Bloem, destijds burgemeester van Oudshoorn. In 1909 begon Bloem aan een studie rechten in Utrecht. Gedichten van Bloem werden het eerst gepubliceerd in De Beweging in december 1910, in Greshoffs Het jaar der dichters. Muzenalmanak voor 1911 en in de Utrechtse studentenalmanak. Bloem slaagde op 10 mei 1916 voor zijn doctoraal examen. Na het voltooien van zijn studie vervulde Bloem een aantal administratieve functies in Amsterdam en Almelo. Tussen 1920 en 1927 werkte Bloem als nachtredacteur buitenland van de NRC. Op 12 mei 1921 werd de bundel Het verlangen gepubliceerd, met hulp van Bloems vriend Jan van Krimpen. In mei 1928 werd Bloem benoemd tot griffier aan het kantongerecht De Lemmer, en overgeplaatst naar Breukelen. In 1930 voltooide Bloem Media vita. Eind 1935 begon hij te werken op het ministerie van Sociale Zaken, en verhuisde hij naar Den Haag. Tussen 1934 en 1937 schreef Bloem de gedichten die uitkwamen als De nederlaag. Vanaf juli 1942 werkte hij als griffier aan het kantongerecht te Zutphen. Zijn Verzamelde gedichten verschenen in 1947. Bloem ontving in 1949 de Constantijn Huygens-prijs, in 1952 de P.C. Hooftprijs en in 1965 de grote Prijs der Nederlandse Letteren. Bloem overleed op 10 augustus 1966.

Extent

504 boeken

Abstract in Dutch

504 boeken aangekocht uit J.C. Bloems nalatenschap door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (MNL). De collectie bevat onder meer ca. 90 bibliofiele werken (Palladium, Zilverdistel) en belangrijke literaire werken uit de eerste helft van de twintigste eeuw, vele met opdracht. Ook de UB zelf kocht een aantal, niet bijeen geplaatste werken, waaronder werk van onder meer Bloem zelf en Stefan George en wat Ierse letterkunde.

Abstract in English

504 books acquired from the bequest of the poet J.C. Bloem to the Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (MNL). The collection contains ca. 90 bibliophile editions (Palladium, Ziverdistel) and important editions of literary works from the first half of the twentieth century, many of which contain assignments to the author. The University Library has also bought several works, amongst which works by Bloem, Stefan George and some Irish literature.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

De drukken zijn opgenomen in de online catalogus. De meeste hebben een plaatsingscode die begint met 1228 of 1510 D. Een enkele druk is elders geplaatst. Via de journaalnummers L35513-36017 is de collectie te herleiden. Voor informatie hierover kunt u zich wenden tot de balie van de Leeszaal Bijzondere Collecties.

Immediate Source of Acquisition

Na het overlijden van Bloem in 1966 zijn de boeken van Bloem via Aad Groeneweg, destijds directie-assistent, in de Leidse Universiteitsbibliotheek terechtgekomen. Nadat is gecontroleerd welke boeken in de Universiteitsbibliotheek respectievelijk in de bibliotheek van de Maatschappij de Nederlandse Letterkunde (MNL) ontbraken, zijn ongeveer vijfhonderd werken uit de door Bloem nagelaten bibliotheek aangeschaft. Het exacte bedrag dat ervoor is betaald kan niet meer worden achterhaald.

Accruals

Mocht zich iets uit de bibliotheek van Bloem voordoen, dan wil de Universiteitsbibliotheek aanschaf overwegen afhankelijk van het belang van de uitgave en of persoonlijke aantekeningen van de dichter.

Related Materials

Brieven van, aan en betreffende Bloem, alsmede foto’s en archivalia bevinden zich in het Letterkundig Museum, Den Haag.

Bibliography

  • DBNL (auteur)
  • Delft, M. van, Een verborgen collectie: boeken uit het bezit van J.C. Bloem, in: B. Dongelmans, F. van Oostrom en P. van Zonneveld (eds.), Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Amsterdam 1995, pp. 169-172.
  • Sötemann, A.L., Over de dichter Bloem, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1971-1972. Leiden 1973, pp. 15-73
  • Sötemann, A.L., Jan van Krimpen en J.C. Bloem. In: H.F. Hofman, K. van der Horst en A.H.H.M. Mathijsen (eds.), Uit bibliotheektuin en informatieveld. Utrecht 1978, pp. 289-305.
  • Sötemann, A.L., in: Biografisch woordenboek van Nederland dl 1. Den Haag 1979.
  • The libraries of the late J.C. Bloem and of Dr. Th.C. van Stockum […] and a few additions from other properties. Book auction sale 27th and 28th February 1968, J.L. Beijers, Utrecht. Utrecht 1968.

General

De boeken kunnen worden aangevraagd via de online catalogus (zie ook Other Finding Aids).

Title
Collection guide of the Jakobus Cornelis Bloem collection (MNL) (1582-2005)
Subtitle
Collectie Jakobus Cornelis Bloem (MNL)
Author
Anton van der Lem, 2006
Date
2006
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857