Skip to main content

Anton Cornelis Loffelt collection (MNL)

 Collection
Identifier: ubl060

Scope and Contents

De oudste werken in de collectie Loffelt dateren uit het midden van de achttiende eeuw en de meest recente uit de beginjaren van de twintigste eeuw. De collectie geeft een goed beeld van de ontwikkeling van de geïllustreerde kinderboeken in ruim anderhalve eeuw. De collectie omvat, onder meer, Theo van Hoytema’s Het leelijke jonge eendje, gekleurde prentenboeken van Wenkebach en Wierink, J.P. Heyes’ Sprookjes uit de oude doos en vele prentenboeken geïllustreerd door kunstenaars als Walter Crane, Randolph Caldecott en Kate Greenaway. Naast kinderboeken bevat de collectie ook kunstboeken en boeken over folklore.

Dates

  • Creation: Midden achttiende eeuw tot begin twintigste eeuw

Language of Materials

Engels, Nederlands, Frans en Duits

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

De bibliofiel en toneelcriticus Anton Cornelis Loffelt werd op 15 April 1841 te Utrecht geboren. Ter voorbereiding van het examen Middelbaar Onderwijs in de Engelse Taal- en Letterkunde reisde hij in 1865 naar Londen, waar hij gedurende tien maanden studeerde in de bibliotheek van het British Museum. Van 1869 tot 1875 werkte Loffelt als docent Engelse Taal- en Letterkunde aan de Hogere Burgerschool en het Gymnasium te Dordrecht. Om zich meer te kunnen toeleggen op de studie van de kunst en de letterkunde trok hij hierna naar Den Haag. Hij ontwikkelde zich hier tot een autoriteit op het gebied van de toneel- en kunstkritiek. Vanaf augustus 1879 publiceerde Loffelt in Het Vaderland onder de schuilnaam Ego kritische artikelen over de schilderkunst. Voor het dagblad Het Vaderland nam hij de rubriek: ‘Tooneel’ op zich. In 1889 voltooide hij Uren met Shakespeare, dat acht essays bevatte over de toneelwerken van Shakespeare.

Loffelt heeft zich ook toegelegd op het verzamelen van kinderboeken. Zijn voorkeur ging uit naar werken waarbij veel aandacht was besteed aan de vormgeving. Hij verzamelde niet alleen Nederlandse kinderboeken maar had ook grote belangstelling voor kinderboeken die in omringende landen werden gepubliceerd. Loffelt had met name bewondering voor de houtgravures van de Britse drukker Edmund Evans, en voor de ontwerpen van de kunstenaars die verbonden waren aan de Arts and Crafts groep, waaronder Walter Crane, Randolph Caldecott en Kate Greenaway. In 1893 richtte hij voor het Haagse genootschap Pulchri een tentoonstelling in onder de titel Engelsche prentkunst voor groote en kleine kinderen. Loffelt introduceerde met deze expositie de Britse kinderboeken en met name de kunstenaar Walter Crane bij een groter publiek in Nederland.

Rond 1895 kreeg Loffelt last van slechthorendheid en moest hij om deze reden stoppen met zijn toneelkritieken voor Het Vaderland. Wel leverde hij nog vele bijdragen over kunst voor het Nieuws van den Dag. Loffelt overleed te Den Haag op 24 september 1906.

Extent

500 boeken (circa)

Abstract in Dutch

Ca. 500 bibliofiele boeken bijeengebracht door de kunstcriticus Anton Cornelis Loffelt (1841-1906). De collectie, die in 1906 is nagelaten aan de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (MNL), omvat geïllustreerde kinderboeken en boeken over folklore.

Abstract in English

Ca. 500 bibliophile books collected by the art critic Anton Cornelis Loffelt (1841-1906). The collection, which was bequeathed to the Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (MNL) in 1906, contains many illustrated children’s books as well as books on folklore.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

Een overzicht van het legaat is te vinden in Catalogus Bibliotheca (1925-1939), dl. 8, p. 8-36. De signaturen van de boeken kunnen vervolgens worden opgezocht via de online catalogus.

Immediate Source of Acquisition

Na het overlijden van de weduwe van Loffelt in 1927 werden omstreeks vijfhonderd banden uit Loffelts collectie nagelaten aan de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (MNL), waarvan Loffelt lange tijd lid was geweest.

Accruals

Er worden geen toekomstige aanvullingen verwacht.

Bibliography

  • Catalogus Bibliotheca Academiae Lugduno-Batavae, dl. 8, Leiden 1925-1939.
  • DBNL (auteur)
  • Gram, J., Levensbericht van Anton Cornelis Loffelt. 15 April 1841-24 September 1906 , in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1907. Leiden 1907
  • Leuvelink, H., J. Linders en J. de Zoete, Het kinderboek in een Haagse tentoonstelling van 1893. Zutphen etc. 1993. [overzicht op p. 75-87].
  • Leuvelink, H., De kinderboekencollectie van A.C. Loffelt. In: B. Dongelmans, F. van Oostrom en P. van Zonneveld, Dierbaar magazijn. De Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Amsterdam, 1995, p. 123-125.

General

Het materiaal in deze collectie kan worden aangevraagd via de online catalogus.

Title
Collection guide of the Anton Cornelis Loffelt collection (MNL) (Midden achttiende eeuw tot begin twintigste eeuw)
Subtitle
Collectie Anton Cornelis Loffelt (MNL)
Author
Anton van der Lem, 2006
Date
2006
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857