Skip to main content

Leiden University archives, Student registrations, 1877-1977

 Fonds
Identifier: ubl062

Scope and Contents

Het Archief inzake de Studenteninschrijvingen bestaat vooral uit de volgende archiefstukken:

 1. Inschrijfregisters, 1877-1971
 2. Inschrijvingsformulieren, 1877-1941
 3. Studentenregistratiekaarten, 1900-1977
 4. Verfilmde formulieren van ingeschreven studenten, 1945/1946-1974/1975.

Dates

 • Creation: 1877-1987

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

Voor inventarisnummer 332 gelden beperkende bepalingen. Zie de annotatie bij dit nummer in de inventaris.

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

De inschrijving aan de Universiteit Leiden werd in deze periode onder verantwoordelijkheid van de Secretaris van Curatoren verzorgd door het Bureau van de Universiteit.

Extent

522 nummers en 55 microfilms (44,5 meter)

Abstract in Dutch

Dit archief bevat de studenteninschrijvingen van de Rijksuniversiteit Leiden in de periode 1877-1977.

Abstract in English

This archive contains the student registrations at Leiden University in the period 1877-1977.

Ordening van de inventaris

Inschrijfregisters

In deze registers staan per jaar de namen van alle studenten, niet alleen de eerstejaars, uit de periode 1877-1971 (inventarisnummers 1-102). Vanaf 1955 zijn alfabetische indexen beschikbaar (inventarisnummers 316-331)

Studentenkaarten

Op de studentenkaarten (1900-1977) vindt u de datum van inschrijving en gegevens over examendata en betaling van examens (inventarisnummers 333-517).

Inschrijving vóór 1945

Van studenten die zich in de periode van 1877/1878 tot 1942 hebben ingeschreven aan de universiteit is het originele formulier aanwezig. In 1941 is de universiteit gesloten op last van de bezetter. Gedurende de sluitingsperiode hebben geen inschrijvingen plaatsgevonden.

Inschrijving tussen 1945/1946 en 1965/1966

Gedurende deze periode werden de inschrijvingsformulieren opgeborgen bij het formulier op het jaar van éérste inschrijving. Bij gehuwde vrouwen werden deze formulieren opgeborgen op de naam van hun echtgenoot en is op de plaats van hun meisjesnaam een verwijzing aangebracht. Deze formulieren zijn op microfilm gezet (filmnummers E 1981 t/m E 2016).

Inschrijving tussen 1966/1967 en 1964/1975

De inschrijvingsformulieren over deze jaren werden tot één alfabetisch bestand, dat over de hele periode loopt, samengevoegd. Ook deze formulieren zijn verfilmd (filmnummers E 2017 t/m E 2033).

Diverse bestanden

De gaststudenten over de gehele periode zijn samengevoegd tot één alfabetische serie en op filmnummer E 2034 vastgelegd. Een aantal losse bestandjes over diverse jaren is eveneens op alfabetische volgorde gelegd en vastgelegd op filmnummer E 2035. De index op deze film is als bijlage bij de inventaris gevoegd.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

Inschrijvingen tot 1925 kunnen worden opgezocht in het Album studiosorum (1875 en 1925). Ook in het Jaarboek der Rijks-Universiteit te Leiden is tot en met 1947 een opgave van nieuwe studenten opgenomen.

Het Archief inzake de Studenteninschrijvingen is toegankelijk via een door de Centrale Archief Selectiedienst gemaakte inventaris (CAS 378, 2001). Via het Album studiosorum of via de studentenkaarten (AST 333-517) kan het eerste jaar van inschrijving worden opgezocht. Vervolgens kunnen de (verfilmde) inschrijvingsformulieren worden opgevraagd (zie Ordening van de inventaris).

Accruals

Stukken betreffende de inschrijvingen na 1975 zullen te zijner tijd door het Bureau van de Universiteit worden overgedragen aan de Universiteitsbibliotheek.

Existence and Location of Copies

De inschrijvingsformulieren van studenten aan de Rijksuniversiteit te Leiden van na 1940 zijn in 1994 op microfilm overgezet (zie de inventaris) en daarna vernietigd. De inschrijvingsformulieren van leden van het Koninklijk Huis (inventarisnummer 332) zijn hiervan uitgezonderd. De bijlagen (uittreksel uit het geboorteregister, diploma's, cijferlijsten etc.) zijn niet meegefilmd. Van een groot deel der formulieren is ook de pasfoto verwijderd. Een reserve-exemplaar van elke microfilm wordt bewaard bij het Bureau van de Universiteit.

Related Materials

Archiefstukken betreffende studenteninschrijvingen vóór 1877 zijn te vinden in het Archief van Senaat en Faculteiten, 1575-1877 (ASF). Een enkel stuk bevindt zich in de Archieven van Curatoren, 1574-1877 (AC1 en AC2), bijvoorbeeld Lijsten van bursalen van het Staten-College.

Het archief van het Bureau Inlichtingen & Inschrijvingen (1928-1953) is ondergebracht bij het Archief van Curatoren, 1878-1953 (AC3).

Bibliography

 • Album studiosorum Academiae Lugduno Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV. Bijeengebr. door W.N. du Rieu. Den Haag 1875.
 • Album studiosorum Academiae Lugduno-Batavae MDCCCLXXV-MCMXXV. Bijeengebr. door J.E. Kroon. Leiden 1925.
 • Hardenberg, H., De archieven van Senaat en Faculteiten benevens het archief van de Academische vierschaar der Leidsche universiteit. Zaltbommel 1935.
 • Inventaris van het archief van het College van Curatoren van de Rijksuniversiteit Leiden, (1830) 1878-1953. Bew. door Centrale Archief Selectiedienst. Herz. uitg. Winschoten 2001. (CAS-inventarissen, 366).
 • Inventaris van het archief inzake de Studenteninschrijvingen van de Rijksuniversiteit Leiden 1877-1977 (1987). Bew. door Centrale Archief Selectiedienst. Herz. uitg. Winschoten 2001. (CAS-inventarissen, 378).
 • Jaarboek der Rijks-Universiteit te Leiden 1877/78-1965/66. Leiden 1878-1966.

General

Alle stukken uit het archief kunnen worden aangevraagd bij de Leeszaal Bijzondere Collecties: de archiefstukken via de collectieaanduiding AST gevolgd door het inventarisnummer, de microfilms via hun filmnummer.

Processing Information

Het Archief inzake de Studenteninschrijvingen, dat zich grotendeels al bij de Universiteitsbibliotheek bevond en deels nog bij het Bureau van de Universiteit, werd in 2000/2001 door de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) te Winschoten omgepakt en geïnventariseerd. Daarna werd het archief geheel overgebracht naar de Universiteitsbibliotheek.

Subject

Title
Collection guide of the Leiden University archives, Student registrations, 1877-1977 (1877-1987)
Subtitle
Archieven van de Universiteit Leiden - Studenteninschrijvingen, 1877-1977
Author
Centrale Archief Selectiedienst, 2001 ; André Bouwman en Silvia Compaan-Vermetten, 2007
Date
2006
Language of description
Undetermined
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857