Skip to main content

Petrus Burman archive and collection

 Fonds
Identifier: ubl075

Scope and Contents

De collectie bevat vijf middeleeuwse handschriften, 17e- en 18e-eeuwse manuscripten met aantekeningen -- deels van Burman, deels van derden – over klassieke teksten en oudheid (epigrafie), alsmede de epistolaria van zijn oom P. Burman (1668-1741), de Leidse hoogleraar en bibliothecaris, van N. Heinsius (1620-1681) en van Is. Vossius (1618-1689). Voorts zijn er 155 drukken, waarvan 10 geannoteerd, waarvan overzichten berusten in het bibliotheekarchief (BA1, inv. C 24-25, C 42).

Dates

  • Creation: 2e kwart 9e eeuw – 18e eeuw
  • Creation: Bulk 17e-18e eeuw

Language of Materials

Latijn en Grieks

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

Pieter Burman (Petrus Burmannus), die zich sinds 1754 'secundus' noemde ter onderscheiding van zijn gelijknamige oom, werd op 23 oktober 1713 geboren te Amsterdam. Na het overlijden van zijn ouders kwam hij in 1715 onder de voogdij van zijn oom Petrus Burman (1668-1741), die in Leiden professor was en van 1724-1741 bibliothecaris. Burmannus studeerde rechten en klassieke letteren aan de Academie te Utrecht. Hij promoveerde in 1734 tot doctor utriusque juris op een dissertatie met de titel De jure areorum annulorum. In 1735 werd hij op aanbeveling van T. Hemsterhuis benoemd tot professor Eloquentiae et Historiae te Franeker. Met name door bemiddeling van J. Ph. D'Orville werd hij in 1742 benoemd tot diens opvolger aan het Athenaeum Illustre van Amsterdam. Hij bekleedde de functie van hoogleraar welsprekendheid en vaderlandse geschiedenis tot aan zijn emeritaat in 1777. Hij stierf op 24 juni op zijn landgoed te Santhorst.

Extent

60 nummers manuscripten en brieven; 155 drukken (deels geannoteerd)

Abstract in Dutch

Collectie bijeengebracht door Petrus Burman (1713-1778), classicus, hoogleraar welsprekendheid en vaderlandse geschiedenis te Amsterdam 1742-1777.

Abstract in English

Collection accumulated by Petrus Burman (1713-1778), classicist, and professor of eloquence and Dutch history at Amsterdam, 1742-1777.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

Handschriften en brieven: voor een overzicht van itembeschrijvingen zie Digital Collections. De brieven uit de collectie zijn toegankelijk via de Leidse brievencatalogus

De drukken heeft M. Tydeman begin 19e eeuw beschreven in zijn standcatalogus als de "Impressi Burmanni": in folio 1-24, in quarto 1-69, in octavo 1-62; "Annotati Burmanni" 1-10; na 1860 zijn nieuwe signaturen (in veel gevallen: de thans geldende) bijgeschreven. De standcatalogus berust thans in het bibliotheekarchief (BA1, inv.nr. C 42, dl. XXI).

Immediate Source of Acquisition

De stukken van deze collectie zijn in 1779 gekocht op de veiling van Burmans bibliotheek (Bibliotheca Burmanniana 1779, en zie Molhuysen 1923, p. 216)

Accruals

Er worden geen toekomstige aanvullingen verwacht.

Bibliography

  • Bibliotheca Burmanniana sive catalogus librorum Pt. Burmanni Secundi : quorum publ. fiet auctio 27. Sept. 1779. Lugd. Batav. 1779.
  • Catalogus compendiarius continens codices omnes manuscriptos qui in Bibliotheca Academiae Lugduno-Batavae asservantur, pars 1 (Leiden 1932), XII.
  • Dokkum, Th., in: Nieuw Nederlands bibliografisch woordenboek, dl. 4 (Leiden 1918), k. 358-362.
  • Geel, J., Catalogus librorum manuscriptorum qui inde ab anno 1741 bibliothecae Lugduno Batavae accesserunt. Leiden, 1852.
  • Gumbert, J.P., Illustrated Inventory of Medieval Manuscripts. Experimental Precursor 1. Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit: Gronoviani; Burmanniani; Indebetuviani; Marchandiani; Oudendorpiani; Ruhnkeniani. Leiden 1984.
  • Molhuysen, P.C., Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit. Dl. 6. 10 febr. 1765 – 21 febr. 1795. ('s-Gravenhage 1923), p. 216.

General

De handschriften in deze collectie kunnen worden aangevraagd in de Leeszaal Bijzondere Collecties, de drukken via de online catalogus.

Processing Information

De handschriften zijn voor het eerst beschreven door Geel (1852), vervolgens in meer beknopte vorm in de Catalogus compendiarius (1932), de middeleeuwse door Gumbert (1984).

Title
Collection guide of the Petrus Burman archive and collection (2e kwart 9e eeuw – 18e eeuw)
Subtitle
Archief en collectie Petrus Burman
Author
André Bouwman, 2007
Date
2007
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857