Skip to main content

Jacobus Johannes Mak archive

 Fonds
Identifier: ubl077

Scope and Contents

Het archief van J.J. Mak omvat: correspondentie (BPL 2936), personalia (BPL 2937-2938), manuscripten betreffende kerstliederen (BPL 2939), edities van Maerlant en Boendale etc. (BPL 2940), rederijkers (BPL 2941-2945), kleine bijdragen (BPL 2946), boekbesprekingen (BPL 2947), lezingen etc. (BPL 2948) en varia (BPL 2949). Vier handexemplaren van publicaties van Mak zijn geplaatst bij de libri annotati: Mak 1948a (759 G 72), Mak 1948b (766 G 21), Mak 1955 (759 G 71), Mak 1957 (759 G 73).

Het archief is onderdeel van de Collectie Bibliotheca Publica Latina.

Dates

 • Creation: 1935-1972

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

De inzagebeperking voor de correspondentie is per 1.1.2001 opgeheven.

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

Jacobus Johannes Mak (1908-1975) studeerde neerlandistiek aan de Universiteit Utrecht, waar hij in 1936 promoveerde op het proefschrift De Dietse vertaling van Gerlach Peters' Soliloqium. Hij ontwikkelde zich tot lexicograaf en specialist op het gebied van de laatmiddeleeuwse literatuur. Hij publiceerde over rederijkers (onder meer Antonis de Roovere), kerstfeest, kerstliederen en geestelijke lyriek (1948a en 1948b). Zijn retoricale studies uit de periode 1946-1956 werden gebundeld in Uyt Ionsten versaemt (1957). Na de voltooiing van zijn Rhetoricaal Glossarium (1959), hield Mak zich bezig met een supplement op het Middelnederlandsch woordenboek, dat echter nooit in druk is verschenen; de materiaalverzameling werd uiteindelijk bewerkt en opgenomen in het supplement op Verdam's Middelnederlandsch handwoordenboek (1983). Maks onvoltooid gebleven editie van Jan van Boendale's Der leken spieghel werd in de jaren 1970-1980 voortgezet door H.A.C. Lambermont en verscheen uiteindelijk als elektronische publicatie (1998 en 2012).

Extent

1 meter

Abstract in Dutch

Het archief van Jacobus Johannes Mak (1908-1975) omvat manuscripten en correspondentie, alsmede vier geannoteerde boeken betreffende de neerlandistiek.

Abstract in English

The archive of Jacobus Johannes Mak (1908-1975) consists of manuscripts, correspondence and four annotated books concerning the study of Dutch language and literature.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

Afzonderlijke itembeschrijvingen zijn opgenomen in de online catalogus (tab Special Collections). Gebruik de bovengenoemde signaturen als zoekterm.

Immediate Source of Acquisition

Het archief Mak werd in 1975 ontvangen van de Erven-Mak.

Accruals

Er worden geen toekomstige aanvullingen verwacht.

Related Materials

Enige kaartsystemen en beschrijvingen van Middelnederlandse handschriften zijn ingevoegd in de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta. Het kaartsysteem betreffende Maks Rhetoricaal glossarium is in bruikleen bij het Instituut voor Nederlandse lexicologie te Leiden.

Maks bouwstoffen voor een onvoltooid gebleven editie van Jan van Boendale's Der leken spieghel (zie ook BPL 2940), in de jaren 1970-1980 voortgezet door H.A.C. Lambermont, werden in 2006 overgedragen door het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (BPL 3575).

Bibliography

 • Boendale, Jan van, Der leken spieghel. Ed. J.J. Mak en H.A.C. Lambermont (1998 en 2012)
 • DBNL (Mak, J.J.)
 • Mak, J.J., De Dietse vertaling van Gerlach Peters' Soliloquium. Asten 1936. Proefschrift Utrecht.
 • Mak, J.J., Nederlandsche kerstlyriek door alle eeuwen. Utrecht/Brussel 1948a.
 • Mak, J.J., Middeleeuwse kerstvoorstellingen. Utrecht/Brussel 1948b.
 • Mak, J.J., Uit ionsten versaemt. Retoricale Studieën 1946-1956. Zwolle 1957.
 • Mak, J.J., Rhetoricaal Glossarium. Assen 1959.http://www.dbnl.org/tekst/mak_001rhet01_01/
 • Roovere, Antonis de, Gedichten. Ed. J.J. Mak. Zwolle 1955.
 • Voort van der Kleij, J.J. van der, Verdam Middelnederlandsch handwoordenboek. Supplement. Leiden/Antwerpen 1983.

General

Het materiaal kan worden aangevraagd via de online catalogus. De stukken komen ter inzage op de Leeszaal Bijzondere Collecties.

Processing Information

De papieren werden na het overlijden van Maks vrouw (die enkele dagen na Mak zelf overleed) in grote wanorde aangetroffen. Na ordening en inventarisering door J.W. Klein in 1981 zijn de volgende elementen eruit gelicht en elders ondergebracht:

 1. Stukken te rekenen tot het archief van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde; deze zijn alsnog toegevoegd aan het betreffende archief.
 2. Foto's van Middelnederlandse handschriften en microfilms van enkele Latijnse handschriften; opgenomen in de verzameling van de BNM, respectievelijk bij de verzameling microfilms van de afdeling Westerse handschriften.
 3. Kaartsysteem van J.J. Maks Rhetoricaal glossarium (waarin ook fiches van C.G.N. de Vooys); in bruikleen overgedragen aan het Instituut voor Nederlandse Lexicologie.
 4. Kaartsystemen 'Initia Nederlandse kerstliederen en Latijnse hymnen', 'Kerstfeest' en 'Heiligen-Passie'; geplaatst bij de BNM.
 5. Vier handexemplaren van boeken van Mak werden opgenomen bij de libri annotati.

De brieven in het archief zijn in 1999 afzonderlijk beschreven per signatuur en correspondent en opgenomen in de Catalogus.

Title
Collection guide of the Jacobus Johannes Mak archive (1935-1972)
Subtitle
Archief van Jacobus Johannes Mak
Author
André Bouwman, 2012
Date
2014
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Revision Statements

 • 15 April 2014: latest update

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857