Skip to main content

Hendrik Jan Oosting collection

 Collection
Identifier: ubl078

Scope and Contents

De drie handschriften in de collectie Oosting zijn:

 1. Or. 26.564 (a) : Voorstudien voor het Soendasch Nederduitsch woordenboek, 1515 p., s.d.
 2. Or. 26.564 (b) : Voorstudien voor het Supplement op het lexicon, begonnen te Soemedang, 10 December 1879, 488 p.
 3. Or. 26.564 (c) : De geschiedenis van Soepena door Mas Wangsa di Pradja. Soemedang, October 1874, 308 p. Soendanese tekst, Javaans schrift.

Dates

 • Creation: 1865-1902
 • Creation: Bulk 1874-1880

Language of Materials

Soendanees

Conditions Governing Use

Het materiaal in deze collectie wordt uitsluitend ter inzage gegeven en kan niet worden uitgeleend.

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

Hendrik Jan Oosting (Assen, 25 augustus 1842 – Assen, 19 november 1915), studeerde aan de Koninklijke Akademie te Delft, de in 1842 opgerichte en op 3 januari 1843 geopende opleiding tot Oostindische bestuursambtenaren. Na het behalen van zijn diploma vertrok hij in 1865 naar Nederlands-Indië (Indonesië). Met verlof teruggekeerd vertrok hij opnieuw in 1871 met zijn echtgenote voor een tweede ambtstermijn. Hij keerde terug naar Nederland in 1881.

Bij Besluit van de gouverneur generaal van 14 februari 1873 werd aan hem opgedragen om een Soendanees woordenboek en een grammatica samen te stellen ten behoeve van het onderwijs in Nederland. Bestuursambtenaar in Panggul (residentie Madiun, Oost-Java) sinds zijn terugkeer naar Java, werd Oosting naar Sumedang overgeplaatst. Sumedang ligt in het hart van de Preanger Regentschappen (Priangan) in West-Java. In Oosting vond het bestuur een geschikte kandidaat die in een leemte kon voorzien. Van de Soendanese taal, de tweede na Javaans op Java gesproken taal, was tot dan toe geen behoorlijke studie gemaakt. Het eerste woordenboek dateerde van 1830 en lijkt meer op een curiositeit dan op een studieboek. Het woordenboek van Rigg was in het Engels en hoe dan ook zeer gebrekkig. Hetzelfde gold voor het woordenboek van de zendeling Geerdink , die door Oosting snel werd afgekeurd. Aan een andere zendeling, S. Coolsma , die tegelijkertijd aan een Soenadanees woordenboek en aan een grammatica werkte ten behoeve van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, besteedt Oosting geen aandacht in zijn 'Voorberigt'. Hoe het ook zij, het Nederlands-Indisch bestuur belastte hem met de taak om het eerste woordenboek van betekenis te compileren. Na vijf jaar was het werk voltooid, gevolgd door een supplement en een grammatica die hij na zijn terugkeer in Nederland redigeerde. Het woordenboek werd in 1879 in Batavia uitgegeven, het Supplement in 1882 in Amsterdam.

Het is niet bekend of Oosting tijdens zijn verblijf in Sumedang Soendanese handschriften heeft verzameld. In de oude Catalogus (1899) en diens Supplement (1912) van Soendanese handschriften die hun weg naar de Leidse Universiteitsbibliotheek hebben gevonden en waarvan de herkomst is bekend, wordt hij in ieder geval niet genoemd, ook niet bij aanwinsten na 1912. Wel heeft hij één verhaal, Tjarios Soepena (Wawatjan Soepana), of Geschiedenis van de prinses Soepena, opgeschreven zoals het door een zekere Mas Wangsa di Pradja (koffiepakhuismeester) het aan hem in proza navertelde. Oosting zorgde voor een Soendanese editie in 1881 en voor een 'vrije vertaling' in 1902. Alle publicaties van H.J. Oosting die betrekking hebben op de Soendanese taal en literatuur zijn aanwezig in de Leidse Universiteitsbibliotheek.

Extent

3 handschriften en 1 platenalbum

Abstract in Dutch

Drie gebonden handschriften met aantekeningen voor het Soendasch-Nederduitsch Woordenboek (Batavia, 1879), het Supplement op het Soendasch-Nederduitsch Woordenboek (Amsterdam, 1882) en een Soendanese vertelling (Amsterdam, 1881).

Abstract in English

Three manuscripts pertaining to the study of the Sundanese language and literature of West Java. The collection consists of two manuscripts of the Sundanese-Dutch Dictionary (Batavia, 1879) and its Supplement (Amsterdam, 1882) compiled by H.J. Oosting, and one manuscript of a Sundanese tale (Amsterdam, 1882) as it had been told to Oosting by a Sundanese storyteller.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

Zowel de handschriften als het platenalbum zijn beschreven in de online catalogus.

Custodial History

Aan de 'ex-libris Ir. A.A. Oosting', die aan de handschriften is toegevoegd, is af te leiden dat de collectie afkomstig is van de tweede zoon van H.J. Oosting, Adriaan Abraham, geboren in 1874 te Sumedang, in leven ingenieur der telegrafie te Zwolle, waar hij in 1951 is overleden. Op een niet meer te traceren manier is deze collectie samen met een inboedel c. twintig jaar geleden in bezit van veilinghuis De Zwaan gekomen. De handschriften, samen met een platenalbum, eveneens voorzien van een ex-libris van A.A. Oosting, werden pas in 2007 geveild.

Immediate Source of Acquisition

De collectie werd in 2007 gekocht op een veiling van veilinghuis De Zwaan te Amsterdam.

Accruals

Toekomstige aanvullingen worden niet verwacht.

Related Materials

Brieven van Hendrik Jan Oosting bevinden zich in de Collectie Westerse Handschriften van de Universiteitsbibliotheek (brief aan H.N. van der Tuuk, in BPL 1886; brieven aan F. Bohn, in het archief van uitgeverij De Erven F. Bohn, BOH C 163).

Separated Materials

 1. Archief van de familie Oosting in het Drents Archief te Assen (www.drentsarchief.nl).
 2. Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde (KITLV) te Leiden bezit het dagboek van de eerste heenreis naar Java van H.J. Oosting a.b. fregatschip 'Terschelling' (KITLV D Or. 681).
 3. Brievenwisseling tussen H.J. Oosting en zijn uitgever (Müller) in bezit van de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.
 4. Correspondentie en besluiten met betrekking tot de opdracht aan Oosting en definitieve handschrift van zijn Soendanees woordenboek in de archieven van het Ministerie van Koloniën, in het Nationaal Archief.

Bibliography

 • Nederland’s Patriciaat 20 (1931-1932), pp. 171-172 (Genealogie Oosting).
 • Oosting, H.J., Voorberigt, in: Soendasch-Nederduitsch woordenboek. Batavia 1879, pp. iii-iv.
 • Oosting, H.J., Voorberigt, in: Supplement op het […] Soendasch-Nederduitsch woordenboek. Amsterdam 1882, p. iii.
 • Oosting, H.J., Soendasche grammatica. 's-Gravenhage/Amsterdam 1884.
 • Oosting, H.J., Nederduitsch-Soendasch woordenboek. Amsterdam 1887.
 • Oosting, H.J. (red.), Tjarios Soepena, of Geschiedenis van Soepena. Amsterdam 1881.
 • Oosting, H.J. (vert.), Geschiedenis van prins Soepena en van prinses Sekar aroem. Eene vertelling in den trant van de verhalen uit de "Duizend en een nacht"., Assen 1902.
 • Wilde, A. de (T. Roorda, red.), Nederduitsch-Maleisch en Soendasch woordenboek : benevens twee stukken tot oefening in het Soendasch. Amsterdam 1841.

General

De handschriften uit deze collectie kunnen worden aangevraagd op de Leeszaal Bijzondere Collecties. Het plaatwerk kan worden opgevraagd via de online catalogus.

Processing Information

De handschriften zijn in 2007 in de oosterse collecties opgenomen onder plaatsingscode Or. 26.564 en beschreven in de online catalogus.

Title
Collection guide of the Hendrik Jan Oosting collection (1865-1902)
Subtitle
Collectie Hendrik Jan Oosting
Author
Marie-Odette Scalliet, 2007
Date
2011
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857