Skip to main content

A.C. Kruseman archive (MNL)

 Fonds
Identifier: ubl079

Scope and Contents

De Collectie Kruseman omvat 53 kopij-handschriften van door Kruseman uitgegeven werken (LTK 1238-1290), 112 correspondentiedossiers met brieven van auteurs, vertalers etc. aan Kruseman over de uitgave van deze werken (LTK 1389-1510) en een correspondentiearchief met ca. 5000 brieven (LTK 1795).

In de collectie zijn originele handschriften te vinden van onder meer J.J.L. ten Kate, Nicolaas Beets, Matthias de Vries, De Génestet, Potgieter, Helvetius van den Bergh, Van der Pots, Da Costa, Hofdijk, Busken Huet en Van Zeggelen. De collectie bevat ook de kopij voor het jaarboek Aurora, 1850-1865 (LTK 1239).

De Collectie Kruseman is onderdeel van de ubl056 Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde , sinds 1876 als langdurig bruikleen ondergebracht in de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Dates

  • Creation: 1840-1881

Creator

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

De originelen zijn slechts bij uitzondering en na voorafgaande toestemming raadpleegbaar.

Biographical / Historical

A.C. Kruseman (1818-1894) was een van de belangrijkste Nederlandse uitgevers van de negentiende eeuw. Als boekhandelaar en uitgever onderhield hij vanaf 1840 contact met een groot aantal auteurs en collega’s. Tot 1878 gaf hij circa 700 werken uit; daarna bestudeerde hij de geschiedenis van het boekenvak. Zijn belangrijkste werk op dat gebied is: Bouwstoffen voor een geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel gedurende de halve eeuw 1830-1880. 2 dln. Amsterdam 1886-1887.

Extent

167 nummers (2.7 meter)

Language of Materials

Dutch; Flemish

Abstract in Dutch

Archief van de Haarlemse uitgever A.C. Kruseman (1818-1894), bestaande uit correspondentie met auteurs, vertalers etc. en manuscripten die door Kruseman werden uitgegeven, in totaal 167 nummers (LTK 1238-1290, 1389-1510, 1679, 1795).

Abstract in English

Archive of the Haarlem publisher A.C. Kruseman (1818-1894), consisting of manuscripts, correspondence with authors, translators etc. and manuscripts of works published by Kruseman, in all 167 items (LTK 1238-1290, 1389-1510, 1679, 1795)

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

De afzonderlijke itembeschrijvingen zijn opgenomen in de online catalogus (tab Special Collections). Gebruik de genoemde signaturen als zoekterm.

Immediate Source of Acquisition

Kruseman had bij testament bepaald dat de in zijn bezit zijnde brieven en handschriften na zijn overlijden zouden worden overgedragen aan de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Het grootste deel van de collectie werd ontvangen via zendingen uit 1895 (LTK 1238-1290) en 1900 (LTK 1389-1500), en aangevuld in 1929 met de brieven afkomstig uit het legaat van mevrouw I. Nieuwenhuyzen-Kruseman (LTK 1795).

Accruals

Er worden geen toekomstige aanvullingen verwacht.

Existence and Location of Copies

De handschriften en brieven met signaturen LTK 1238-1290, LTK 1389-1508 en LTK 1795 zijn in 2000 volledig verfilmd in het kader van het landelijke conserveringsprogramma Metamorfoze. Sinds 2016 zijn ze digitaal beschikbaar. Voor een totaaloverzicht van de digitale collectie binnen de catalogus klik hier. Met vervolgacties kunt u dan verder inperken, via filteropties (Refine My Results) of Advanced Search.

Related Materials

In 1917 schonk A.W. Sijthoff brieven van 41 correspondenten aan A.C. Kruseman uit de jaren 1865-1866. Deze berusten thans onder signatuur LTK 1679.

Bibliography

  • Biografisch portaal (Kruseman, A.C.)
  • Bouwman, A., Een tweede leven voor de collectie-Kruseman. Metamorfoze in de UB Leiden. In: Metamorfoze-nieuws, nr. 8 (december 1999), p. 3-4.
  • Bouwman, A., Universiteitsbibliotheek Leiden. In: “En ik heb ze bewaard voor jou...” 100 literaire collecties voor de toekomst behouden. Den Haag 2002 (Metamorfozepublicaties, 11), p. 248-259.
  • DBNL (Kruseman, A.C.)
  • Catalogus compendiarius continens codices omnes manuscriptos qui in Bibliotheca Academiae Lugduno-Batavae asservantur, dl. 3 (Leiden 1936) en 4 (Leiden 1937).
  • Dongelmans, B., 'A.C. Kruseman (1818-1894), boekenliefhebber bij uitnemendheid'. In: B. Dongelmans et al. (eds.), Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Amsterdam 1995. p. 108-109, 192.
  • Smit Kleine, F., [levensbericht A.C. Kruseman]. In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1897, p. 48-64

General

Zie Existence and Location of Copies en Conditions Governing Use.

Processing Information

De catalogisering van de 167 nummers, (inclusief correspondentie) is in de jaren 1930 voltooid; zie Catalogus compendiarius, dl. 3 (1936) en dl. 4 (1937), De afzonderlijke items en briefwisselingen zijn beschreven in de Catalogus.

Title
Collection guide of the A.C. Kruseman archive (MNL) (1840-1881)
Subtitle
Archief van A.C. Kruseman (MNL)
Author
André Bouwman, 2012
Date
2012
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Revision Statements

  • 29 March 2016: latest update

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857