Skip to main content

Archive of the Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

 Fonds
Identifier: ubl092

Scope and Contents

Het archief omvat onder meer verslagen van vergaderingen, correspondentie, ledenadministratie, kasboeken, aanwinstenjournaals van de bibliotheek, documentatie van activiteiten en prijsuitreikingen.

Dates

  • Creation: 1766-2000

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Use

De inventarisnummers 8-139 van het supplement voor zover jonger dan 50 jaar zijn alleen raadpleegbaar met schriftelijke toestemming van de secretaris van de MNL.

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (in 1766 te Leiden gesticht) stelt zich ten doel de beoefening van de schone letteren en de studie van de Nederlandse taal- en letterkunde, geschied- en oudheidkunde in hun onderlinge samenhang te bevorderen (Wet, artikel 1). De vereniging tracht dat doel te bereiken door: het houden van letterkundige en wetenschappelijke bijeenkomsten; het uitgeven van werken en geschriften of de geldelijke ondersteuning daarvan; het toekennen van prijzen; het instandhouden en uitbreiden van haar bibliotheek (Wet, artikel 2). De ca. 1500 leden van de Maatschappij zijn op een van bovengenoemde terreinen actief. Op de jaarvergadering wordt het bestuur benoemd, wordt – aan de hand van vooraf verspreide jaarstukken – door bestuur, commissies, werkgroepen en afdelingen verslag gedaan van de activiteiten in het afgelopen werkjaar, en vinden prijsuitreikingen plaats. De verslagen worden door de jaarvergadering goedgekeurd en vervolgens gepubliceerd in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

De activiteiten van bestuur, commissie, werkgroepen en afdelingen zijn geregeld in de Wet van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (laatste versie: 2003) en worden vastgelegd in de jaarboeken. Deze jaarboeken bevatten ook de levensberichten van gestorven leden, een rijke bron van biografische informatie. Voor een historische schets van twee eeuwen Maatschappij zie Kossmann (1966) en Gedenkboek (1966).

Extent

796 nummers, supplement ca. 275 nummers (17 meter, supplement ca. 10 meter)

Abstract in Dutch

Het archief is gevormd door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, een vereniging die de beoefening van de schone letteren en de studie van de Nederlandse taal- en letterkunde, geschied- en oudheidkunde in hun onderlinge samenhang bevordert. Het beslaat de periode 1766-2000 en omvat 17 meter, supplement: ca. 10 meter.

Abstract in English

The archive was created by the Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, an association which aims to support the practice of literature and the study of Dutch literature, linguistics, history and their mutual relations. The archive spans the period 1766-2000 and is 17 metres in length, supplement: c. 10 metre.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

De inventaris van Zuur (1973), zie de elektronische versie hierbij, vormt de belangrijkste toegang. De brieven in het archief zijn niet toegankelijk via de Leidse brievencatalogus. Klik hier voor een inventaris van het supplement.

Custodial History

Het archief is gevormd door het bestuur van de Maatschappij – in het bijzonder door secretaris, penningmeester en bibliothecaris – en door de diverse commissies, werkgroepen en afdelingen.

Immediate Source of Acquisition

De secretaris draagt periodiek oudere archiefstukken over aan de bibliothecaris. Om die reden is na 1876 niet alleen de bibliotheek maar ook het archief in de Universiteitsbibliotheek Leiden geplaatst.

Accruals

Het archief wordt periodiek aangevuld met bescheiden afkomstig van bestuur en commissies.

Related Materials

De Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde is in 1876 als langdurig bruikleen gedeponeerd in de Leidse Universiteitsbibliotheek.

Separated Materials

De jaarboeken van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde zijn in zekere zin te beschouwen als archiefstukken. Ze bevatten immers het verslag van de jaarvergadering met in bijlage de op de jaarvergadering goedgekeurde verslagen van bestuur, commissies, werkgroepen en afdelingen). Elektronische versies van alle jaarboeken zijn beschikbaar via de website van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Lettteren. De Stichting DBNL werd in 1999 opgericht door de de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

Bibliography

  • Gedenkboek bij het 200-jarig bestaan van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, gevierd 18, 20 en 21 mei 1966. Leiden 1966. – [DBNL]
  • Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1766-heden. [Voorheen onder diverse titels, o.m.: Handelingen en mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. – Handelingen en levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde], 1766- heden. – [DBNL]
  • Kossmann, F.K.H. Opkomst en voortgang van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Geschiedenis van een initiatief. Leiden 1966. – [DBNL]
  • Ledenlijst 2001 van de Maatschappij der Nederlande Letterkunde te Leiden. Leiden 2001.
  • Schoor, R. van de, Register op de levensberichten van leden der Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1766-1991. Herz. uitg. Leiden 1993.
  • Wet van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden vastgesteld op de jaarvergadering van 24 mei 2003. [s.l. 2003].
  • Zuur, J.C., Inventaris van het archief van de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde in Leiden. [s.l. 1973].

General

Het materiaal in deze collectie kan worden aangevraagd via de online catalogus.

Processing Information

Het archief tot 1966 is begin jaren 1970 geordend op het Algemeen Rijksarchief. Deze bewerking kwam in 1972/1973 gereed (Zie Jaarboek MNL 1973, p. 149). De archiefinventaris werd vervaardigd door Zuur (1973).

Van deze getypte inventaris is een elektronische versie vervaardigd, die aan deze collectiebeschrijving is toegevoegd. Daarin zijn enkele redactionele aanpassingen doorgevoerd. De typografie van de getypte inventaris (inclusief paginering) is losgelaten. De spelling is echter behouden. Bij alle inventarisnummers is 'AMN' als collectie-aanduiding toegevoegd (in verband met gebruik van de data in geautomatiseerde titelbestanden). Een aantal typefouten werd stilzwijgend verbeterd.

Van het supplement is in 2012 een inventaris samengesteld door UBL/Bijzondere Collecties m.m.v. W.B. Wieles (zie Other Finding Aids).

Title
Collection guide of the archive of the Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1766-2000)
Subtitle
Archief van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (MNL)
Author
André Bouwman, 2007
Date
2007
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Revision Statements

  • 22 January 2016: latest update

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857