Skip to main content

Willem Geertrudus Cornelis Byvanck archive and collection

 Fonds
Identifier: ubl112

Scope and Contents

2.000 boeken over diverse, merendeels letterkundige onderwerpen. De collectie bevat onder meer veel Frans proza en Franse poëzie van omstreeks 1900.Het archief omvat correspondentie (BPL 2246-2246 A), aantekeningen betreffende Franse taal- en letterkunde (BPL 2250) en andere onderwerpen, lezingen, kopij van publicaties (BPL 2775), dagboeken, excerpten e.a. (BPL 2427-28, 2431). Het archief bevat ook stukken uit het oudere familiearchief.De collectie is onderdeel van de collectie Bibliotheca Publica Latina.

Dates

 • Creation: 19e en 20ste eeuw
 • Creation: Bulk ca. 1870-1925

Language of Materials

Nederlands, Frans, Duits, Engels, Latijn

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

Geertrudus Cornelis Willem Bijvanck (bekend als W.G.C. Byvanck ) werd op 10 november 1848 geboren te Amsterdam. Na zijn eindexamen gymnasium in Den Haag studeerde Byvanck oude talen te Leiden. Hij promoveerde in 1879 op een dissertatie getiteld Studia in Ti. Gracchi historiam. Na zijn promotie werkte Byvanck eerst als leraar klassieke talen en Nederlands aan het Leids gymnasium. Vanaf 1889 verbleef hij enige jaren in Parijs. Van 1 april 1895 tot 1 oktober 1921 was Byvanck bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. Hiernaast was hij medewerker van de periodiek Los en vast, van 1893 tot 1905 redacteur van De Gids en van 1911 tot 1925 medewerker van De Nieuwe Courant. Hij publiceerde onder meer Poëzie en leven in de 19de eeuw (1888) en De jeugd van Isaäc da Costa (1894-1896, 2 dl.), Spécimen d'un essai critique sur les oeuvres de François Villon (1882) en Un Hollandais à Paris en 1891 (1892). Byvanck overleed op 6 december 1925 te Den Haag.

Extent

2.000 boeken (2.5 meter archief (excl. brieven))

Abstract in Dutch

Collectie en archief van Willem Geertrudus Cornelis Bijvanck (1848-1925), literator en bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek, De boeken betreffen merendeels letterkundige onderwerpen. Onder meer bevat de collectie veel Frans proza en Franse poëzie van omstreeks 1900. Byvancks archief omvat correspondentie, dagboeken (1866-1906), aantekeningen en uittreksels betreffende Franse taal- en letterkunde en andere onderwerpen, teksten van lezingen en kopij van publicaties.

Abstract in English

Collection and archive of Willem Geertrudus Cornelis Bijvanck (1848-1925), man of letters and librarian of the Koninklijke Bibliotheek (Royal Library). The collection of books, on various, predominantly literary subjects, includes many works of French poetry and prose from c. 1900. Byvanck's papers comprise correspondence, diaries (1866-1906), notes and extracts regarding French language and literature and other subjects, texts of lectures and manuscripts of articles.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

De boeken en archiefstukken zijn opgenomen in de catalogus. Gebruik voor de archiefstukken de signaturen BPL 2246 etc. of het trefwoord Byvanck als zoekterm.

Een overzicht van de boeken is gepubliceerd in: Catalogus Bibliotheca Academiae Lugduno-Batavae, dl. 5. Leiden 1927. Het exemplaar in de reeks V 3282 bevat bij elke titel de plaatsingscode.

Immediate Source of Acquisition

Het archief is in 1926 geschonken door zijn zoon A.W. Byvanck. De correspondentie is onmiddellijk bij de handschriften is geplaatst (BPL 2246, 2246 A). Het restant van het archief bevond zich aanvankelijk in het boekenmagazijn bij de gedrukte werken van Byvanck. In 1971 is BPL 2775 vanuit het boekenmagazijn overgebracht naar de afdeling Westerse handschriften en opgenomen onder de handschriften (Journaaldatum 1971/06/21). Enkele handschriften die door A.W. Byvanck onder eigen beheer gehouden werden zijn in 1942 geschonken (journaaldata 1942/07/15, 1942/07/20 en 1942/08/31). De boeken zijn binnengekomen op 25 oktober 1926 en hebben alle een inloopnummer van *8381-*10.381.

Accruals

Er worden geen toekomstige aanvullingen verwacht.

Related Materials

De online catalogus vermeldt tevens: 773 F 1-5: [Verzameling overdrukken, brieven, kranten en tijdschriften uit het bezit van W. Byvanck, vooral betrekking hebbend op (Franse) literatuurgeschiedenis]. - [S.l.], 1870-1920. - 5 portef. en enkele bundels. ; . 773 E: plank met kranten waarin bijdragen van Byvanck.

Bibliography

 • Biografisch portaal (Bijvanck, Geertrudus Cornelis Willem)
 • Brummel, L., Geschiedenis der Koninklijke Bibliotheek. Leiden 1939, p. 186-190.
 • Brummel, L., 150 Jaar Koninklijk Kabinet van Schilderijen, Koninklijke Bibliotheek [en] Koninklijk Penningkabinet. Den Haag 1967, p. 114-120.
 • Catalogus Bibliotheca Academiae Lugduno-Batavae, dl. 5. Leiden 1927.
 • DBNL (Byvanck, W.G.C.)
 • Drion, F.J.W., W.G.C. Bijvanck, in: Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden en levensberichten harer afgestorven medeleden 1926-1927, p. 62-85.
 • Gruys, J.A., De catalogus van de Koninklijke Bibliotheek in de negentiende eeuw: legende of epos?, in: [P.A. Tichelaar et al. (red.)], Opstellen over de Koninklijke Bibliotheek en andere studies. Hilversum 1986, p. 216-218.
 • Hugenholtz, F.W.N., Bijvanck, Geertrudus Cornelis Willem (1848-1925), in: Biografisch Woordenboek van Nederland, dl 3. Den Haag 1989.
 • Oversteegen, J.J., [ed.], Keur uit het ongebundelde werk van W.G.C. Byvanck. Zwolle 1956. (Zwolse drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 16).

General

De boeken en archiefstukken kunnen worden opgevraagd via de catalogus. De archiefstukken komen ter inzage in de Leeszaal Bijzondere Collecties.

Title
Collection guide of the Willem Geertrudus Cornelis Byvanck archive and collection (19e en 20ste eeuw)
Subtitle
Archief en collectie Willem Geertrudus Cornelis Byvanck
Author
Anton van der Lem, 2007; Arend Pietersma, 2012
Date
2013
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Revision Statements

 • 22 April 2013: latest update

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857