Skip to main content

Amalia Maartje Elisabeth Draak collection

 Collection
Identifier: ubl113

Scope and Contents

De collectie bestaat uit boeken, brochures en overdrukjes op het gebied van de keltologie, de vergelijkende taalwetenschap en alle andere terreinen op taalkundig gebied op welke Maartje Draak zich bewoog.

Dates

  • 19de-20ste eeuw
  • Bulk 20ste eeuw

Creator

Language of Materials

Diverse talen, waaronder Nederlands, Engels, Frans, Duits

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

Amalia Maartje Elisabeth Draak (1907-1995) werd geboren op 25 maart 1907 te Venlo. Haar ouders verhuisden drie jaar later naar Amsterdam en vervolgens naar Arnhem, waar Maartje haar jeugdjaren doorbracht. Ze haalde haar HBS-diploma en deed daarna staatsexamen-gymnasium alfa. In 1926 ging zij Nederlands studeren in Amsterdam, maar zij onderscheidde zich toch vooral door de keuze van haar bijvakken: Welsh, bij de Germanist A.G. van Hamel, en Oudfrans bij J.J. Salverda de Grave. Van Hamel fungeerde als het ware als haar geestelijke vader, zeker als het ging om het wetenschappelijk onderzoek van volksverhalen en sprookjes. In 1933 deed zij haar doctoraal examen en drie jaar later promoveerde zij cum laude bij Van Hamel op het inmiddels klassieke proefschrift Onderzoekingen over de roman van Walewein, waarin zij de totstandkoming van dit werk haarfijn analyseerde. In 1937/8 deed zij met een internationale beurs onderzoek in Engelse en Ierse bibliotheken, waarbij zij kostbare contacten legde met buitenlandse vakgenoten.

Tijdens de oorlogsjaren maakte ze een editie van De reis van Sinte Brandaan, waarbij Bertus Aafjes een eigentijdse berijmde vertaling maakte. Omdat Bertus Aafjes was ondergedoken en Maartje Draak niet uitsluitend op eigen naam het boek wilde publiceren, liet ze de publicatie tot na de oorlog in portefeuille liggen (1949). Toen vlak na de oorlog Van Hamel overleed, was Maartje Draak eigenlijk de enige figuur die hem kon opvolgen. In december 1946 hield zij haar openbare les als privaat-docent aan de Universiteit van Amsterdam. Daarin nam zij stelling tegen de gevoelsesthetiek waardoor menig liefhebber wordt gekweld zodra het woord "Keltisch" valt. De Universiteit van Amsterdam zette het privaat-docentschap om in een lectoraat en vervolgens een hoogleraarschap. Ook de Universiteit van Utrecht stichtte een lectoraat en vervolgens een leerstoel in de keltologie. In alle gevallen werd Maartje Draak met de nieuwe waardigheid bekleed. Als docent had ze een groot didactisch talent en als wetenschapper was ze de eerste vrouw die lid werd van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Op het terrein van het Middelnederlands verwierf ze faam met haar De Middelnederlandse vertalingen van de Proza-Lancelot, dat als een keerpunt is geroemd in de bestudering van de Middelnederlandse Arthurromans. Op het gebied van het Middelnederlands heeft ze één promovenda gehad, op dat van de Keltologie twee. Met Frida de Jong publiceerde ze drie bundels met vertaalde Oudierse verhalen: Van helden, elfen en dichters (1979), Het feestgelag van Bricriu (1986) en De lastige schare (1990). In 1987 werd zij ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag geëerd met een internationaal colloquium, dat een weerklank was op alle terreinen waarop Maartje Draak zich bewoog. Haar markante persoonlijkheid kwam ook tot uiting in de geestdrift waarmee ze boeken verzamelde, en de alerte opmerkingen in margine waarvan ze haar boeken voorzag.

Extent

150 (ruwe schatting) (Ca. 2 meter)

Abstract

Boeken uit de bibliotheek van prof.dr. Maartje Draak, met onderstrepingen en aantekeningen

Abstract

Books from the private library of prof.dr. Maartje Draak, with underlinings and remarks

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

De boeken en brochures zijn opvraagbaar via de online catalogus.

Custodial History

Bij testament had Maartje Draak haar boeken als volgt verdeeld: 1. Alle boeken over sprookjes naar het Meertens-Instituut; 2. Engelse literatuur, waaronder science fiction, naar de UB Amsterdam; 3. Keltologie naar het Instituut Van Hamel (UB Utrecht). Het Instituut van Hamel nam alleen de titels die nog niet aanwezig waren. Vervolgens zijn de overgebleven boeken verkocht bij Beyers te Utrecht (zie literatuur). De boeken op het gebied van de keltologie zijn toen aangekocht door een antiquariaat te Belfast, die deze boeken in een catalogus heeft aangeboden. Andere boeken met onderstrepingen en persoonlijke aantekeningen zijn uit persoonlijke sympathie voor leven en werk van Maartje Draak gekocht door het antiquariaat Schuhmacher.

Immediate Source of Acquisition

In september 2007 heeft antiquariaat Schuhmacher de collectie geschonken aan de MNL.

Appraisal

De boeken zijn bijzonder gezien de originele en rake bijschriften die de eigenzinnige Maartje Draak erin heeft geschreven.

Accruals

Mochten er weer boeken uit de bibliotheek van Maartje Draak opduiken dan dient per item bekeken te worden of aanvulling van de collectie zinvol is.

Related Materials

De verzameling sprookjes bevindt zich in het Meertens-Instituut te Amsterdam; de verzameling Engelse letterkunde in de UB Amsterdam; de keltologie in het Instituut van Hamel in de UB Utrecht.

Bibliography

  • Draak, M. De levensloop van een draak, in: Edel, D.R. , W.P. Gerritsen, K. Veelenturf (red.), Monniken, ridders en zeevaarders. Opstellen over vroeg-middeleeuwse Ierse cultuur en Middelnederlandse Letterkunde … aangeboden aan Maartje Draak (Amsterdam: Gerard Timmer Prods, 1988) 155-167; daarbij ook: Lijst van de geschriften van prof. dr. A.M.E. Draak, door Marc Schneiders en Kees Veelenturf.
  • Gerritsen, W.P., Maartje Draak, 25 maart 1907 – 16 november 1995, in: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen : Levensberichten en herdenkingen 1998 (Amsterdam, 1997) 25-33.
  • Books and prints inter alia from the libraries of Dr. Maartje Draak, Professor of Celtic Languages and Literatures, and Dr. Gerard Wijdeveld. - Utrecht (Achter Sint Pieter 140) : J.L. Beijers, 1996. (Book auction sale / J.L. Beijers ; 3rd and 4th December 1996)

Processing Information

De (geannoteerde) boeken zijn in de online catalogus van de UBL opgenomen. Van de overdrukken is een inventaris gemaakt die aan deze collection guide is gehangen. Alle stukken hebben een signatuur DRAAK [volgnummer] gekregen.

Title
Collection guide of the Amalia Maartje Elisabeth Draak collection (19de-20ste eeuw)
Subtitle
Collectie Amalia Maartje Elisabeth Draak
Author
Anton van der Lem, 2008
Date
2008
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Revision Statements

  • 23 February 2023: latest update

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857