Skip to main content

Detherius Ulricus Heinemeyer archive (MNL)

 Fonds
Identifier: ubl117

Scope and Contents

De collectie omvat ca. 12.000 papieren (strookjes, vellen, katernen) met aantekeningen over leven en werk van Nederlandse schrijvers en geleerden uit de periode 1760-1805. Het gaat om bouwstoffen voor een bio-bibliografisch lexicon. Het lexicon had moeten verschijnen onder de titel Das gelehrte Batavien oder Lexicon der Schriftsteller der Batavischen Republik. Het werk is echter nooit gepubliceerd.De Collectie Heinemeyer is onderdeel van de ubl056 Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde , sinds 1876 als langdurig bruikleen ondergebracht in de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Dates

  • Creation: 1799-1814

Language of Materials

Duits

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

Diedrich Ulrich Heinemeyer (1771-1814) was een Duitse advocaat uit Jever (Ostfriesland). Rond 1800 verzamelde hij bouwstoffen voor een bio-bibliografisch lexicon.

Extent

2 meter (circa) (ca. 12.000 papieren)

Abstract in Dutch

Bouwstoffen voor een onuitgegeven bio-bibliografisch lexicon van Nederlandse schrijvers en geleerden over de periode 1760-ca. 1805. Omvat ca. 12.000 papieren strookjes, bladen en katernen met aantekeningen en correspondentie.

Abstract in English

Documentation compiled for an unpublished bio-bibliographical lexicon of Dutch literary and academic authors from the period 1760-c. 1805. Consists of c. 12,000 paper slips, leaves and quires with notes and correspondence.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

De afzonderlijke itembeschrijvingen zijn opgenomen in de catalogus (tab Special Collections). Gebruik de genoemde signaturen als zoekterm.

Immediate Source of Acquisition

In 1862 schonk H.W. Tydeman (1778-1863) deze verzameling aan de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

Accruals

Er worden geen toekomstige aanvullingen verwacht.

Bibliography

  • Catalogus compendiarius continens codices omnes manuscriptos qui in Bibliotheca Academiae Lugduno-Batavae asservantur, dl. 3 (Leiden 1936) en 4 (Leiden 1937).
  • Hochstenbach, F.J.H. & C.F.F. Singeling, Heinemeyers onvoltooide. Een onuitgegeven lexikon over de achttiende eeuw. In: Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 1988, p. 29-49.
  • Hochstenbach, F.J.H. & C.F.F. Singeling, Heinemeyers bouwstoffen voor een biografisch lexikon (Hs. Ltk. 867 en andere). Leiden 1988.
  • Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde 1863, p. 46-47.
  • Rogge, H.C., Catalogus der Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Dl. 1 (Leiden 1887), Eerste afdeling: Handschriften.

General

Het materiaal kan worden aangevraagd en geraadpleegd in de Leeszaal Bijzondere Collecties.

Processing Information

Het overgrote deel van de Collectie Heinemeyer is min of meer alfabetisch geordend en in die toestand geregistreerd onder signatuur LTK 867 (Das gelehrte Batavien oder Lexicon der Schriftsteller der Batavischen Republik). Het omvat 21 pakken in 14 dozen: A-B, C-E, F-Ha, He-Hu, K, L, M-O, P-Q, R, S, S-U,V-Wa, We-Z, Varia. De letters I en J zijn opgenomen in pak Y-Z. Het pak 'Varia' bevat losse aantekeningen zonder alfabetische ordening.

Het overige deel van de Collectie Heinemeyer is geregistreerd onder de volgende signaturen:

LTK 542 (Literaire notities). — LTK 628 (Bibliografie van Nederlandse geschiedenis en plaatsbeschrijving). — LTK 865 (Aantekeningen gedurende H.’s verblijf in Nederland). — LTK 870 (Levensbijzonderheden van J. Badon, J.C. Baum, C.M.B. van der Boge, J. Bosman, P. etc.). — LTK 887 (Brief van J.H. van Kinsbergen aan H. over zijn leven en geschriften). — LTK 1001 (Brieven aan H.).

Het materiaal is beschreven in Rogge 1887 en de Catalogus compendiarius, dl. 3 (1936) en 4 (1937). Een persoonsnamenindex op dit materiaal werd geleverd door Hochstenbach & Singeling 1988b.

Title
Collection guide of the Detherius Ulricus Heinemeyer archive (MNL) (1799-1814)
Subtitle
Archief van Detherius Ulricus Heinemeyer (MNL)
Author
André Bouwman, 2012
Date
2013
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Revision Statements

  • 27 March 2013: latest update

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857