Skip to main content

Willem Jan van Eys collection

 Collection
Identifier: ubl118

Scope and Contents

De collectie bestaat voornamelijk uit boeken die oorspronkelijk in het Baskisch zijn verschenen, maar ook uit vertalngen uit andere talen in het Baskisch, bijvoorbeeld verschillende vertalingen van Over de navolging van Christus.

Dates

 • Creation: 1642-1893
 • Creation: Bulk 18de-19de eeuw

Language of Materials

Baskisch, daarnaast Spaans, Frans en Duits

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

Willem Jan van Eys (Amsterdam, 1825 – San Remo, 1914) kwam uit een vooraanstaand Amsterdams geslacht, dat in 1816 tot de adelstand werd verheven. Hij had een grote belangstelling voor geschiedenis, heraldiek en genealogie. Met de publicatie van zijn Essai de grammaire de la langue basque (Amsterdam, 1865) verwierf hij zich in zijn tijd een zekere reputatie op het gebied van de Baskische taal. Tweemaal heeft hij Baskenland ook zelf bezocht.

Extent

62 items (Ca. 1.5 meter)

Abstract in Dutch

Verzameling van 62 werken op het gebied van de Baskische taalkunde uit de periode 1642-1893, verzameld en geschonken door Willem Jan van Eys (1825-1914).

Abstract in English

Collection of 62 works in the field of Basque linguistics from the period 1642-1893 collected and donated by Willem Jan van Eys (1825-1915).

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

De boeken kunnen in de catalogus worden gevonden via bovengenoemde signaturen. Zie ook de lijsten in Archief Universiteitsbibliotheek, 1595-1977 (2007) L 20 bis.

Immediate Source of Acquisition

In 1914 heeft zijn echtgenote boeken geschonken aan de Universiteitsbibliotheek Leiden (Archief Universiteitsbibliotheek, 1595-1977 (2007) L 20 bis). Deze schenking is beschreven in twee lijsten. Op de eerste lijst komen 37 boeken voor. Die hebben kregen als signatuur 1413 C 1-37. De tweede lijst vermeldt 45 gebonden werken en 22 + 52 gebrocheerde werken, dus in totaal 119 werken, De boeken van de tweede lijst zijn in langdurig bruikleen gegeven aan C.C. Uhlenbeck, een van de weinigen die de boeken kon lezen (zie Collectie Uhlenbeck). Deze heeft in 1935 uit de tweede lijst slechts 24 boeken aan de UB geretourneerd, samen met de schenking van zijn eigen boeken op dit terrein. De andere boeken uit de collectie van Van Eys zijn in 1922 bij Van Stockum in Den Haag geveild. De 24 bewaard gebleven boeken zijn nader gespecificeerd in 4.2.

Appraisal

Kleine, maar in zijn soort zeldzame collectie, zeker buiten Baskenland.

Accruals

Er worden geen toekomstige aanvullingen verwacht, maar als zich weer een boek met een ex libris van Van Eys zou voordoen zal worden geprobeerd deze te verwerven, mits de titel niet al in de UBL aanwezig is.

Related Materials

Andere boeken op het gebied van de Baskische taalkunde zijn te vinden in de Collectie Christianus Cornelius Uhlenbeck

Bibliography

 • Noordegraaf, J., Entre bascophiles. W.J. van Eys (1825-1914) and the rise of vascology, in: P. Hummel, Labor eruditus. Études sur la vie privée de l'érudition. Paris 2012, pp. 141-159.
 • Noordegraaf, J., Op reis voor het woordenboek. Over het veldwerk van W.J. van Eys in Baskenland (1866 en 1868) In: Trefwoord, tijdschrift voor lexicografie (2013). (https://www.fryske-akademy.nl/trefwoord)
 • Wijnman, H.F., Van Eys, Jhr. Willem Jan. In: Winkler Prins Encyclopaedie, dl. 17, Amsterdam 1953, p. 842.
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Jan_van_Eys

General

Het materiaal kan worden aangevraagd via de catalogus. De boeken komen ter inzage op de Leeszaal Bijzondere Collecties.

Processing Information

Alle boeken zijn ontsloten maar vaak met een omschrijving in het Frans, in plaats van met een letterlijke overname van de titels in het Baskisch.

De kostbaarste werken hebben als signatuur 1413 C 1-37. Deze titels komen overeen met de eerste lijst, door de weduwe van Van Eys in 1914 opgesteld, en bewaard in het bibliotheekarchief (L 20 bis). Eén nummer van deze eerste lijst heeft echter als afwijkend signatuur 257 E 35.

De titels op een tweede lijst zijn samen met de boeken uit het bezit van Uhlenbeck, terechtgekomen in kast 2405. De boeken van Van Eys zijn hetzij herkenbaar aan diens ex libris, hetzij aan de handgeschreven opdracht aan Van Eys. Het betreft de signaturen:

 1. 2405 A 1, 15, 17, 19-22, 25-26
 2. 2405 B 8, 18, 39, 54, 51, 56
 3. 2405 C 1, 4, 9, 10, 12
 4. 2405 D 9, 40, 45, 69
Title
Collection guide of the Willem Jan van Eys collection (1642-1893)
Subtitle
Collectie Willem Jan van Eys
Author
Anton van der Lem, 2015
Date
2015
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Revision Statements

 • 16 October 2015: latest update

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857