Skip to main content

Willem Bilderdijk collection (MNL)

 Collection
Identifier: ubl130

Scope and Contents

De collectie is onderdeel van de Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en sinds 1876 als langdurig bruikleen ondergebracht in de Universiteitsbibliotheek Leiden.De Bilderdijkiana in handschrift berusten onder signaturen LTK 47-48, 50-51, 70, 151, 174, 199, 213, 270, 392-395, 407, 409, 574, 872-878 (biografica), 914, 943, 1002, 1085, 1097, 1099, 1127, 1250, 1510, 1552-1553, 1601-1620, 1626, 1639, 1672, 1821, 1918, 2175, 2180:8. Het archief van de Maatschappij bevat enige stukken betreffende Bilderdijk: AMN 238, 371, 398, 419, 478, 595 en S197a.De gedrukte Bilderdijkiana van de Maatschappij berusten onder signaturen die beginnen met 1023 en 710.Efemeer drukwerk en planomateriaal berusten onder signatuur 1023 F 25 (verzameling 'prijsvaerzen'), 1186 C 34 en 1499 D 24 (verzameling overdrukken, brochures etc.), en PLANOL 2 A 1: 25 (verzameling portretten). Zie Honings 2006, p. 95.

Dates

  • Creation: Bulk 1775-1875

Creator

Language of Materials

Meest Nederlands

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

Willem Bilderdijk (1756-1831) studeerde rechten aan de Universiteit Leiden (1780-1782) en vestigde zich als advocaat in Den Haag. Hij was reeds vroeg actief als dichter. Na de Bataafse omwenteling van 1795 ging hij in ballingschap en keerde pas in 1806 naar Holland terug. Hij ontplooide velerlei wetenschappelijke en literaire activiteiten en was lid van onder meer het Koninklijk Instituut van Wetenschappen en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Voor een hoogleraarschap kwam Bilderdijk, omstreden vanwege zijn extreme opvattingen, niet in aanmerking. Hij geldt als de belangrijkste dichter van zijn tijd. Vrienden en bewonderaars van Bilderdijk, zoals L.C. Luzac (1786-1861), J.J.F. Wap (1806-1880), Arie de Jager (1806-1877) en diens zoon Hendrik (1834-1903) verzamelden handschriften, gedrukte werken en personalia afkomstig van Bilderdijk.

Extent

400 drukken en 70 nummers handschriften en archivalia (circa)

Abstract in Dutch

Collectie manuscripten, archivalia, brieven (ca. 70 nummers) en ca. 400 drukken betreffende Willem Bilderdijk (1756-1831), jurist en letterkundige.

Abstract in English

Collection of manuscripts, archival materials, letters (c. 70 items) and c. 400 printed works pertaining to Willem Bilderdijk (1756-1831), lawyer and literary author.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

De afzonderlijke itembeschrijvingen zijn opgenomen in de catalogus (tab Special Collections). Gebruik de genoemde signaturen als zoekterm.

Immediate Source of Acquisition

Het merendeel van de handschriften en brieven is verworven via de schenking-J.J.F. Wap uit 1876-1877 (LTK 877-78), de nalatenschap-A. de Jager uit 1903 (LTK 1601-22, 1636-37, 1639), de schenking-R.A. Kollewijn uit 1931-1932 (LTK 1821) en door aankoop van Bilderdijkiana op de veiling-J. van Vloten in 1944 (LTK 1918). De gedrukte werken van en over Bilderdijk zijn meest afkomstig van L.C. Luzac en van A. en H. de Jager.

Accruals

Er worden geen toekomstige aanvullingen verwacht.

Related Materials

In de handschriftencollectie van de Universiteitsbibliotheek Leiden berusten ook Bilderdijkiana onder signaturen BPL 1039-1040, 1886, 2569.

Ter gelegenheid van Bilderdijks 250e geboortejaar in 2006 werd uit de Bilderdijkiana berustend in de Universiteitsbibliotheek Leiden een tentoonstelling ingericht.

Separated Materials

Bilderdijkmuseum (Vrije Universiteit Amsterdam), Letterkundig Museum (Den Haag), Bibliotheek van de KNAW (Amsterdam). Zie ook Honings 2006, p. 95-97.

Bibliography

  • Biografisch portaal (Bilderdijk, Willem)
  • Catalogus compendiarius continens codices omnes manuscriptos qui in Bibliotheca Academiae Lugduno-Batavae asservantur, dl. 3 (Leiden 1936) en 4 (Leiden 1937).
  • DBNL (Bilderdijk, Willem)
  • Eijnatten, J. van, 'Bilderdijk, W.'. In: Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek (DBNL, 2003).
  • Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1873 , p. 29, 37-39 (schenking-Luzac); 1876, p. 69-80 (catalogus schenking-Wap); 1904, p. 53-54 (schenking-De Jager); 1907 , p. 84-86, 91-102 (schenking-De Jager; catalogus); 1932 , p. 71, 74-75 (schenking-Kollewijn).
  • Honings, R., Ô bloem der steden. Bilderdijk en Leiden. Leiden 2006. (Kleine publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek, 73).
  • Rogge, H.C., Catalogus der Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Dl. 1 (Leiden 1887), Eerste afdeling: Handschriften.
  • Zonneveld, P. van, "Lieve 'k ben niet meer in 't aardsche". Handschriften van negentiende-eeuwse literatoren. In: B. Dongelmans e.a. (eds.), Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Leiden 1995, p. 87-94, 192.

General

Het materiaal kan worden aangevraagd via de catalogus en kan worden geraadpleegd in de Leeszaal Bijzondere Collecties.

Processing Information

Het materiaal is beschreven in Rogge 1887 en de Catalogus compendiarius, dl. 3 (1936) en 4 (1937).

Title
Collection guide of the Willem Bilderdijk collection (MNL) (1775-1875)
Subtitle
Collectie Willem Bilderdijk (MNL)
Author
André Bouwman, 2012
Date
2013
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Revision Statements

  • 21 November 2013: latest update

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857