Skip to main content

André Rivet archive

 Fonds
Identifier: ubl176

Scope and Contents

Verzameling van ruim 3200 brieven van en aan André Rivet, geschreven aan en door bekende personen als Gaspar de Coligny, Philippe du Plessis-Mornay, Claude Salmasius, Charles Drelincourt, Marin Mersenne, Claude Sarrau, Jacobus Golius en vele andere professoren, geleerden en staatslieden, voornamelijk inzake theologische en staatkundige onderwerpen (BPL 26 B, 273-283, 285-290, 292-293, 295-297, 299 A, 300-302, 2211), alsmede enige personalia (BPL 272, 284, 291, 294, 298-299, 896). De collectie Rivet omvat ook enige honderden brieven van derden, met name in BPL 293 (a en b). Het archief is onderdeel van de Collectie Bibliotheca Publica Latina.

Dates

 • Creation: 16e-17e eeuw

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

André Rivet (Andreas Rivetus), protestants theoloog, werd geboren te St. Maixent (Poitou) op 2 juli 1572 in een Hugenoots koopmansgezin. Na zijn studie theologie in Orthez en La Rochelle was hij vanaf 1595 predikant te Thouars en hofpredikant van hertog Charles de La Trémoille. In 1620 werd hij te Leiden benoemd tot hoogleraar theologie (met name de exegese van het Oude Testament). In 1632 werd hij gouverneur van de jonge prins en latere stadhouder Willem II, tot aan diens huwelijk in 1641 met Mary Stuart. In 1646 werd hij benoemd tot curator van de net opgerichte Illustre School te Breda, welk ambt hij tot zijn overlijden aldaar op 7 januari 1651 zou vervullen.

Behalve vele theologische geschriften verscheen van zijn hand ook een Instruction du prince chrestien, een vorstenspiegel met achttien dialogen tussen een prins en zijn leermeester. Rivet onderhield contacten met vele protestante én katholieke geestelijken en staatslieden in Frankrijk en was daardoor in de Haagse diplomatie een geziene figuur. Met Constantijn Huygens heeft hij Den Haag tot een centrum van het internationale briefverkeer in de Republiek der Letteren gemaakt.

Extent

3200 brieven (circa) (1.5 meter (circa))

Language of Materials

Undetermined

Abstract in Dutch

Verzameling van ruim 3200 brieven van en aan de protestantse theoloog André Rivet, alsmede enige personalia.

Abstract in English

Collection of over 3200 letters to and from the protestant theologian André Rivet, as well as some private papers.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

In de catalogus zijn afzonderlijke itembeschrijvingen voor de samenstellende collectieonderdelen opgenomen en voor elk epistolarium bovendien beschrijvingen per brief of correspondent. Gebruik de bovengenoemde signaturen als zoekterm.

Custodial History

Het merendeel van de collectie Rivet heeft onderdeel uitgemaakt van de verzameling van Jean Royer (1705-1783), predikant van de Waalse kerk in Leeuwarden en Den Haag, later hofpredikant van de Oranjes, en tevens een fervent bibliofiel. Zijn collectie bevatte, naast andere documenten en brieven betreffende de geschiedenis van de Nederlanden, Frankrijk en het protestantisme, ook een uitgebreide collectie correspondentie van André Rivet. Bij zijn dood liet Royer zijn verzameling na aan de toekomstige koning Willem I, waarna deze na enige verwikkelingen belandde in het Algemeen Rijksarchief. In 1854 wees R.C. Bakhuizen van den Brink in zijn Overzigt van het Nederlandsche Rijks-archief op het belang van de collectie en betoogde hij dat deze, op een aantal uitzonderingen na, beter op haar plaats zou zijn in de Koninklijke Bibliotheek dan wel de Leidse universiteitsbibliotheek.

Immediate Source of Acquisition

In maart 1862 zijn de Rivetiana uit de collectie Royer dan daadwerkelijk overgebracht naar de Universiteitsbibliotheek Leiden en aldaar geplaatst onder de signaturen BPL 272-302.

BPL 26 B, een epistolarium van Rivet van onbekende herkomst, was veel eerder verworven en wordt al vermeld in de gedrukte catalogus uit 1716.

BPL 896, een anoniem theologisch tractaat, bevond zich aanvankelijk in BPL 26 B en heeft later een eigen signatuur gekregen.

BPL 2211 is in april 1923 overgedragen door het Algemeen Rijksarchief, als vervolg op de overdracht van de Rivetiana in 1862.

Accruals

Er worden geen toekomstige aanvullingen verwacht.

Related Materials

Ook in een aantal andere UBL-collecties, met name Burmannus, Huygens, Marchand en Papenbroek, bevinden zich enkele brieven van en aan Rivet.

Bibliography

 • Biografisch portaal (Rivet, A.)
 • DBNL (Rivet, A.)
 • Bakhuizen van den Brink, R.C., Overzigt van het Nederlandsche Rijks-archief. Den Haag 1854.
 • Bots, J.A.H.G.M., André Rivet en zijn positie in de Republiek der Letteren, in: Tijdschrift voor geschiedenis 84 (1971) 24-35.
 • Bots, H., Supplément à l'inventaire de la correspondance d'André Rivet, 1595-1650, in: Lias. Sources and documents relating to the early modern history of ideas 2 (1975) 275-280.
 • Bots, H. & P. Leroy, Le mort de Richelieu vue par des protestants. André Rivet et ses correspondants, in: Lias. Sources and documents relating to the early modern history of ideas 4 (1977) 85-98.
 • Bots, H., P. Leroy en L. van Lieshout (red.), De brief als spiegel van een tijdperk. André Rivet-Claude Sarrau (1641-1643). Tentoonstelling ter gelegenheid van de publicatie van deel I van de correspondentie Rivet-Sarrau. [Nijmegen] 1978.
 • Bots, H. & P. Leroy (eds.), Correspondance intégrale d'André Rivet et de Claude Sarrau. 3 dln., Amsterdam, 1978-1982.
 • Bulckaert, B., L'éducation de la femme dans la correspondance d'Anna Maria van Schurman (1607-1678) et André Rivet (1572-1651), in: M. Bastiaensen (red.), La femme lettrée à la Renaissance. Actes du colloque international. Leuven 1997, 197-209.
 • Catalogus compendiarius. Inventaris van de handschriften, eerste afdeling. Leiden 1932.
 • Catalogus librorum tam impressorum quam manuscriptorum Bibliothecae Publicae Universitatis Lugduno-Batavae. Leiden 1716.
 • Dibon, P., Inventaire de la correspondance d'André Rivet. Den Haag 1971.
 • Leroy, P. & H. Bots (eds.), Correspondance échangée entre 1632 et 1648 / Claude Saumaise & André Rivet. Amsterdam 1987.
 • Tulo, J.L. (ed.), Correspondance d'Elisabeth de Nassau, duchesse de Bouillon et de sa fille Charlotte de la Tour d'Auvergne à André Rivet. Saint-Brieuc 2002.
 • Tulo, J.L. (ed.), Correspondance d'Abraham Rambour, ministre de Sedan à André Rivet. Saint-Brieuc 2005.
 • Waddington, F., Inventaire de quelques documents inédits sur l’histoire du protestantisme français, conservés en Hollande, in: Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français 3 (1855) 353-362.

General

Het materiaal kan worden aangevraagd en geraadpleegd in de Leeszaal Bijzondere Collecties.

Processing Information

In zijn in 1855 verschenen artikel Inventaire de quelques documents inédits sur l’histoire du protestantisme français, conservés en Hollande geeft Francis Waddington een beschrijving van de collectie Royer, en met name van de correspondentie van Rivet, voordat deze naar Leiden overgebracht werd. In de Leidse Catalogus compendiarius (1932) p. 120 wordt de collectie wel kort genoemd maar is geen inventarisatie opgenomen. Ten behoeve van de online Catalogus Epistolarum Neerlandicarum (CEN) zijn in de jaren 1980 de nummers BPL 273-283, 285-290, 297, 300-302, 2211 per brief beschreven, en BPL 292-293, 295 en 299 A per correspondent. Deze beschrijvingen zijn tevens opgenomen in de Leidse online Catalogus. De correspondentie in BPL 296 is nog niet gedetailleerd beschreven.

Title
Collection guide of the André Rivet archive (16e-17e eeuw)
Subtitle
Archief van André Rivet
Author
Ernst-Jan Munnik, 2012
Date
2012
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Revision Statements

 • 17 September 2012: latest update

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857