Skip to main content

Huibert Gerard baron Nahuys van Burgst archive

 Fonds
Identifier: ubl181

Scope and Contents

Het archief en de collectie weerspiegelen de loopbaan van Nahuys van Burgst als militair en koloniaal bestuurder in Nederlands-Indië in de periode 1805-1839. De documenten die Nahuys heeft geredigeerd, dan wel laten kopiëren, en verzameld, vormen een onschatbare bron voor de Indonesische en Nederlandse koloniale geschiedschrijving, in het bijzonder met betrekking tot Borneo (Kalimantan) en de Midden-Javaanse Vorstenlanden in de periode 1816-1838 en de opstand van Pangeran Diponegoro (1785-1855), die de zogenaamde Java-oorlog (1825-1830) inluidde. Zij omvatten aantekeningen, verslagen, uitgebrachte adviezen en beschrijvingen van eigen bestuurlijke en militaire activiteiten alsmede correspondentie.

De collectie omvat tevens stukken die betrekking hebben op het bestuur van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de overgangsperiode vóór 1805. De stukken, die teruggaan tot het jaar 1741 betreffen allerlei aspecten van koloniaal en inheems bestuur en maatschappij. Tot de collectie behoort ook een belangrijke verzameling brieven van inheemse vorsten, hoofden en bestuurders in het Maleis en Javaans (in het bijzonder in BPL 616: 21), alsmede tekeningen en plattegronden opgemaakt in Yogyakarta (BPL 616: 22.12-14).

Het archief is onderdeel van de Collectie Bibliotheca Publica Latina en van de Collectie Koninklijke Academie Delft.

Dates

  • Creation: 1741-1852
  • Creation: Bulk 1804-1839

Language of Materials

Nederlands, Engels, Maleis, Javaans, Chinees

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

Huibert Gerard baron Nahuys van Burgst (1782-1858) werd geboren in Amsterdam. Hij studeerde rechten aan de Hogeschool van Harderwijk waar hij in 1803 promoveerde. Daarna vestigde hij zich als advocaat in Amsterdam. In 1805 werd hij als Raad van Financiën en Domeinen toegevoegd aan de voor Nederlands-Indië bestemde hoge commissie Elout-Grasveld. In Nederlands-Indië vervulde hij tot aan zijn pensionering in 1831 en opnieuw tussen 1836 en 1839 belangrijke militaire en bestuurlijke functies. Nahuys onderscheidde zich tijdens de Java-oorlog (1825-1830) door zijn diepgaande kennis van het bestuur in de Vorstenlanden. Nahuys bracht zijn laatste jaren door op zijn kasteel Burgst in Prinsenhage bij Breda waar hij overleed. Hij publiceerde zijn autobiografie - en onder andere bronnenuitgaven - over bestuurlijke en krijgskundige zaken in Nederlands-Indië, met name over de Midden-Javaanse Vorstenlanden en de Java-oorlog, waarin hij een belangrijke rol als bestuurder en militair vervulde. Nahuys werd in 1836 in de Nederlandse adel ingelijfd en mocht zich Nahuys van Burgst noemen.

Extent

2.8 meter

Abstract in Dutch

De papieren gevormd en bijeengebracht door Huibert Gerard baron Nahuys van Burgst (1782-1858), militair en Oost-Indisch ambtenaar, betreffen de meest uiteenlopende aspecten van het koloniaal en inheems bestuur en maatschappij van Nederlands-Indië vanaf 1741 tot 1852, en in het bijzonder de periode 1804-1839. Zij omvatten correspondentie, aantekeningen, verslagen, adviezen en beschrijvingen van Nahuys’ eigen bestuurlijke en militaire activiteiten (1805-1831, 1836-1839), alsmede een verzameling brieven, resoluties en overige officiële archiefstukken (originelen, afschriften en uittreksels), die betrekking hebben op de jaren 1741-1804, vóór Nahuys’ aankomst in Indië.

Abstract in English

The papers of Huibert Gerard baron Nahuys van Burgst (1782-1858), military officer and civil servant in the Dutch East Indies, deal with various aspects of colonial and indigenous government and society of the Dutch East Indies from 1741 until 1852, covering mostly the years 1804-1839.They contain correspondence, notes, reports, advices and descriptions of his own military and civil activities (1805-1831), and also a collection of letters, resolutions and other governmental and administrative records (originals, transcriptions and abstracts) which cover the period 1741-1804, before Nahuys’ arrival in the Indies.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

De inhoud van de 22 portefeuilles geregistreerd onder de signatuur BPL 616 werd door J.J.F. Wap in 1858-1859 geïnventariseerd en vervolgens gepubliceerd (1863). Een exemplaar met in de hand geschreven aanvullingen is beschikbaar in de Leeszaal Bijzondere Collecties.

BPL 616: 5bis: Nagekomen archiefstukken niet beschreven in Wap 1863. Betreft ambtsperiode van Nahuys als commissaris van Borneo (1818-1821).

BPL 616: 22.12-14: Nagekomen stukken niet beschreven in Wap 1863. Een door de bibliothecaris van de Koninklijke Academie van Delft handgeschreven inventaris (1860) van deze stukken is toegevoegd aan de portefeuille.

BPL 616: 22.15: Nagekomen stukken (aanwinst 1961).

BPL 616: 1.6 is beschreven door K. Kuiper (Kuiper 2005).

Een korte beschrijving van BPL 616 is opgenomen in de catalogus, gebruik trefwoord "Nahuys van Burgst" als zoekterm.

Immediate Source of Acquisition

Door de weduwe, barones douairière Nahuys van Burgst, geb. E. Hodgson, in 1858 geschonken aan de Koninklijke Akademie ter opleiding van Burgerlijke Ingenieurs en Oost-Indische Ambtenaren te Delft. Na de opheffing van de Akademie in 1864 werd de inhoud van de bibliotheek, afdeling Nederlandse Koloniën, zowel handschriften als gedrukte werken, geschonken aan de Universiteitsbibliotheek Leiden.

In 1873 werden archiefstukken, die professor P.J. Veth (1814-1895) in 1853 van Nahuys in ontvangst had genomen, alsnog door Veth aan de Leidse collectie Nahuys van Burgst toegevoegd (BPL 616: 5bis.1-24).

In 1961 werd een kleine bundel afschriften van notariële akten afkomstig uit de nalatenschap van G.P. Rouffaer (1860-1928), dat oorspronkelijk tot het archief-Nahuys behoorde, door de bibliothecaris van het KITLV, Leiden, overhandigd (BPL 616: 22.15).

Accruals

Er worden geen toekomstige aanvullingen verwacht.

Related Materials

Brieven van Nahuys van Burgst bevinden zich ook in BPL 1756 en BPL 1346.

Or. 18.136: Afschriften van archiefstukken, brieven en overige documenten met betrekking tot Nederlands-Indië (1788-1835), bijeengebracht door Nahuys van Burgst.

Separated Materials

Stukken betreffende het bestuur der koloniën, archief Ministerie van koloniën, en brieven in Nationaal Archief.

Handschrift in KITLV, Leiden.

Brieven in de Koninklijke Bibliotheek.

Bibliography

  • Biografisch portaal (Nahuys van Burgst, Huibert Gerard)
  • DBNL (Nahuys van Burgst, Huibert Gerard)
  • Kuiper, K., Catalogue of Chinese and Sino-Western manuscripts in the Central Library of Leiden University. Leiden 2005 (Codes manuscripti, 33), p. 84-85.
  • Nahuys van Burgst, H. G., Herinneringen uit het openbaar en bijzonder leven (1799-1849) van Mr. H. G. Baron Nahuys van Burgst [...], Utrecht 1852. Tweede druk met aanvullingen door J.J.F. Wap, ’s Hertogenbosch 1858.
  • Wap, [J.J.F.], Naar tijdorde opgestelde lijst van den inhoud der twee-en-twintig portefeuilles te samen uitmakende het Oost-Indisch archief, nagelaten door [...], als geschenk van zijn echtgenoot [...], krachtens zijner Majesteits Besluit van den 12den april 1859, No 84, in: Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië. Nwe volgr. 7 (1863) pp. 181-191.

General

Het materiaal kan worden aangevraagd via de online catalogus en kan worden geraadpleegd in de Leeszaal Bijzondere Collecties.

Processing Information

De bundels en stukken, enigszins chronologisch gerangschikt, werden, op de nagekomen stukken na, gecatalogiseerd in de jaren 1858-1859 door J.J.F. Wap in de bibliotheek van de Koninklijke Akademie te Delft, afdeling Nederlandse Koloniën, en gepubliceerd (Wap 1863).

De collectie werd geregistreerd in de Universiteitsbibliotheek onder de signatuur BPL 616.

Title
Collection guide of the Huibert Gerard baron Nahuys van Burgst archive (1741-1852)
Subtitle
Archief van Huibert Gerard baron Nahuys van Burgst
Author
Marie-Odette Scalliet en Arend Pietersma, 2013
Date
2014
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Revision Statements

  • 3 April 2014: latest update

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857