Skip to main content

Abraham Kuenen archive

 Fonds
Identifier: ubl193

Scope and Contents

Het archief bestaat uit correspondentie, collegedictaten en aantekeningen voor zijn eigen colleges, wetenschappelijke aantekeningen en teksten van verhandelingen en lezingen over godgeleerdheid (met name het Oude Testament).

Het archief is onderdeel van de Collection Bibliotheca Publica Latina.

Dates

  • Creation: Bulk ca. 1850-1891

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

Abraham Kuenen (1828-1891) werd geboren in Haarlem. Hij studeerde godgeleerdheid in Leiden en promoveerde daar in 1851. Hierbij ging zijn bijzondere belangstelling uit naar de oosterse talen. In 1853 werd hij buitengewoon en in 1855 gewoon hoogleraar godgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Hij kreeg vooral faam door zijn historisch-kritische publicaties over het Oude Testament. Naast zijn leermeester J.H. Scholten was hij een leidende figuur van de moderne richting binnen de Nederlandse Hervormde Kerk.

Extent

2.3 meter (incl. brieven)

Language of Materials

Undetermined

Abstract in Dutch

Archief van Abraham Kuenen (1828-1891), Leids hoogleraar godgeleerdheid en een van de leidende figuren van de moderne richting binnen de Nederlandse Hervormde Kerk, met correspondentie, collegedictaten en aantekeningen voor zijn eigen colleges, wetenschappelijke aantekeningen en teksten van verhandelingen en toespraken over godgeleerdheid (met name het Oude Testament).

Abstract in English

Papers of Abraham Kuenen (1828-1891), professor of theology at Leiden University and one of the leading persons of the modernist movement in the Dutch-Reformed Church, containing correspondence, lecture notes, scholarly notes for his own lectures and texts of articles and addresses regarding theology (especially the Old Testament).

Arrangement

BPL 3028 (correspondentie) omvat ruim duizend brieven van ca. 260 correspondenten aan Kuenen.

BPL 3029 (overige papieren) omvat: 1-3. Historisch-kritisch onderzoek. ─ 4. Oratio de Socrate. ─ 5. De profeten. ─ 6. Volksgodsdienst en wereldgodsdienst. ─ 7. Artikelen. ─ 8. Recensies. ─ 9. Notities, werkmateriaal etc. ─ 10. schoolcahiers. ─ 11.01. Collegedictaat Rutgers. ─ 11.02. Collegedictaat Van Hengel. ─ 11.03. Collegedictaat Kist. ─ 11.04. Collegedictaat Rutgers. ─ 11.05. Collegedictaat Van Oordt. ─ 11.05. Collegedictaat Van Oordt. ─ 11.05. Collegedictaat Van Oordt. ─ 11.06. Collegedictaat Scholten. ─ 11.07. Collegedictaat Van Hengel. ─ 11.08. Collegedictaat Van Hengel. ─ 11.09. Collegedictaat Stuffken. ─ 11.10. Collegedictaat (?). ─ 11.11. Collegedictaten en studieaantekeningen. ─ 12.01. Openingscolleges. ─ 12.02. Collegeroosters etc. ─ 12.03. Promotietoespraken. ─ 13. Leidse Colleges: 13.01. Colleges bijbelwetenschap. ─ 13.02. Colleges ethiek. ─ 13.03. Colleges ethiek en exegese. ─ 13.04. College encyclopedie en methodologie. ─ 13.05. College ethiek. ─ 13.06. Colleges ethiek. ─ 13.07. College(dictaat) kerkgeschiedenis (?). ─ 13.08. Colleges bijbelse geschiedenis. ─ 13.09. Colleges bijbelwetenschappen. ─ 13.10. Colleges bijbelwetenschappen. ─ 13.11. College bijbelwetenschappen. ─ 13.12. College profetisme. ─ 13.13. College profetisme. ─ 13.14. Colleges bijbelwetenschappen. ─ 13.15. College bijbelwetenschappen. ─ 13.16. Colleges bijbelwetenschappen. ─ 13.17. Colleges exegese van het Oude Testament. ─ 13.18. College Exegese van het Oude Testament. ─ 13.19. College exegese van het Oude Testament. ─ 13.20. Colleges exegese van het Oude Testament. ─ 13.21. College exegese van het Oude Testament. ─ 13.22. College exegese van het Oude Testament. ─ 13.23. Colleges exegese van het Oude Testament. ─ 13.24. College exegese van het Oude Testament. ─ 13.24 bis. College exegese van het Oude Testament. ─ 13.24 ter. College exegese van het Oude Testament. ─ 13.25. College exegese van het Oude Testament. ─ 13.26. College exegese van het Oude Testament. ─ 13.27. College exegese van het Oude Testament. ─ 13.28. College exegese van het Oude Testament. ─ 13.29. College Nieuwe Testament. ─ 13.30. College tekstkritiek. ─ 13.31. College bijbelwetenschappen. ─ 13.32. College bijbelwetenschappen. ─ 13.33. College bijbelwetenschappen. ─ 14.01. Hibbert Lectures. ─ 14.02. Lezingen. ─ 15. Preken. ─ 16.01. Algemene Synode. ─ 16.02. Vergaderingen van Moderne Theologen. ─ 17.01. Teyler's Godgeleerd Genootschap. ─ 17.02. Haagsch Genootschap. ─ 17.03. Theologisch Gezelschap. ─ 18. Utile dulci. ─ 19. Senaat Leiden. ─ 20. Biografica. ─ 21. Varia.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

Itembeschrijvingen van de archiefstukken zijn opgenomen in de catalogus (tab Special Collections). Gebruik de signaturen BPL 3028 en BPL 3029 of het trefwoord Kuenen als zoekterm.

In Eerdmans et al. (1991) bevindt zich een alfabetische lijst van afzenders van de bij Kuenen ingekomen brieven en van de ontvangers van de enkele bewaard gebleven minuten van door Kuenen verzonden brieven. In de catalogus zijn de briefbeschrijvingen opgenomen.

Immediate Source of Acquisition

Vermoedelijk rond 1900 door de erven geschonken (Journaaldatum 1983/06/13).

Accruals

Er worden geen toekomstige aanvullingen verwacht.

Related Materials

  1. Uit de papieren (BPL 3029) zijn sindsdien nog overgebracht naar de gedrukte werken een verzameling kleinere publicaties en overdukken voornamelijk samenhangende met het conflict tussen John William Colenso (1814-1883), bisschop van Natal, en zijn kerkelijke overheid, waarin Kuenen in geschrifte partij koos (201 A 5, 201 C 15).
  2. Brieven van Kuenen aan Nicolaas Beets (LTK BEETS A 1) en Christiaan Snouck Hurgronje (Or. 8952 A: 569-570).
  3. Collegedictaten over christelijke zedekunde genoteerd door Leidse studenten 1864/1865 en 1867/1868 (SEM 214-215).
  4. Kopij (manuscript) van De godsdienst van Israël tot den ondergang van den Joodschen staat, uitgegeven door A.C. Kruseman in 1869-1870 (LTK 1266).

Bibliography

  • Biografisch portaal (Kuenen, Abraham)
  • DBNL (Kuenen, Abraham)
  • P.B. Dirksen & A. van der Kooij (eds.), Abraham Kuenen (1828-1891): his major contributions to the study of the Old Testament. A collection of Old Testament studies published on the occasion of the centenary of Abraham Kuenen's death (10 December 1991. Leiden [etc.] 1993.
  • Eerdmans, B.D., A. van der Kooij en J. Vellekoop, Abraham Kuenen 1828-1891. Leiden 1991. (Kleine publikaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek, 11).

General

Het materiaal kan worden aangevraagd via de catalogus en kan worden geraadpleegd in de Leeszaal Bijzondere Collecties.

Processing Information

De papieren zijn in 1991/1992 nader geordend door dr. P.B. Dirksen; de ruim 1000 brieven aan Kuenen (BPL 3028) zijn in de jaren 1992-1994 nader ontsloten op afzender en opgenomen in de Catalogus.

Title
Collection guide of the Abraham Kuenen archive (ca. 1850-1891)
Subtitle
Archief van Abraham Kuenen
Author
Arend Pietersma en André Bouwman, 2013
Date
2013
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Revision Statements

  • 25 September 2013: latest update

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857