Skip to main content

Archive of De Gids (MNL)

 Fonds
Identifier: ubl205

Scope and Contents

De gebonden handschriften uit het redactiearchief van De Gids omvatten: kopieboek van uitgaande brieven, 1843-1856 (LTK 1888: 1), vier inloopboeken voor ingekomen artikelen, 1883-1938 (LTK 1888: 2-5), twee kasboeken, 1909-1932 (LTK 1888: 6-7), inventaris van het archief t/m 13.11.1939 (LTK 1888: 8).Het archief bevat meer dan 12.800 ingekomen brieven uit de periode 1847-1958 (LTK 1888: A-I, X), 121 uitgaande brieven uit 1938 van de hand van redactielid B.M. Telder (LTK 1888: Y), alsmede 184 brieven uit het bezit van redactielid Emmy van Lokhorst (LTK 2241).

Het archief is onderdeel van de ubl056 Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde , sinds 1876 als langdurig bruikleen ondergebracht in de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Dates

  • Creation: 1840-1964
  • Creation: Bulk 1860-1958

Creator

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

De originelen zijn slechts bij uitzondering en na voorafgaande toestemming raadpleegbaar.

Biographical / Historical

Het tijdschrift De Gids werd in 1837 opgericht uit onvrede met het enige literaire tijdschrift dat Nederland toen rijk was, Vaderlandsche Letteroefeningen. Aanvankelijk vooral gevuld met boekbesprekingen en mengelwerk, bood De Gids gaandeweg steeds meer ruimte aan algemeen-culturele en politiek-liberale thema’s, en ontwikkelde het een conservatief profiel. Voor de Tachtigers met hun literaire vernieuwingen was het tijdschrift synoniem met oubolligheid en onbeduidendheid, vandaar dat zij hun eigen tijdschrift oprichtten: De Nieuwe Gids. Tot de redactie van De Gids behoorden prominenten als E.J. Potgieter (1808-1875), R.C. Bakhuizen van den Brink (1810-1865), H.T. Colenbrander (1871-1945), E.J. Dijksterhuis (1892-1965), Ed. Hoornik (1910-1970) en Harry Mulisch (1927-2010). Het tijdschrift kende verschillende uitgevers. Sinds 2012 wordt het uitgegeven door (en in combinatie met) het opinieweekblad De Groene Amsterdammer.

Extent

3.5 meter (ca. 12.800 brieven, 8 gebonden handschriften)

Language of Materials

Dutch; Flemish

Abstract in Dutch

Archief van De Gids, het oudste nog steeds verschijnende culturele en literaire tijdschrift in Nederland. Het bestrijkt de periode 1840-1958, met aanvullingen tot 1964 en bevat ca. 12.800 brieven over de tijdschriftbijdragen gewisseld tussen auteurs en redactie.

Abstract in English

Archive of De Gids, the oldest cultural and literary journal in the Netherlands that is still in existence. It covers the years 1840-1958, with additions up to 1964 and contains c. 12.800 letters about the journal contributions exchanged between authors and editorial board.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

De afzonderlijke itembeschrijvingen zijn opgenomen in de catalogus (tab Special Collections). Gebruik de genoemde signaturen als zoekterm.

Immediate Source of Acquisition

Het archief werd in 1940 door de redactie van De Gids geschonken aan de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en werd nadien aangevuld met correspondentie uit de periode 1940-1958 (redactiesecretariaat E.J. Dijksterhuis). In 1987 schonk K. Lekkerkerker stukken met betrekking tot De Gids uit de periode 1949-1964 (afkomstig uit het bezit van redactielid Emmy van Lokhorst).

Accruals

Er worden geen toekomstige aanvullingen verwacht.

Existence and Location of Copies

De brieven zijn in 1999-2000 volledig verfilmd in het kader van het landelijke conserveringsprogramma Metamorfoze. Sinds 2016 zijn ze digitaal beschikbaar via de catalogus, met uitzondering van de brieven met signatuur LTK 1888: X. Hiervan zijn microfiches beschikbaar bij de Leeszaal Bijzondere Collecties. Voor een totaaloverzicht van de digitale collectie binnen de catalogus klik hier. Met vervolgacties kunt u dan verder inperken, via filteropties (Refine My Results) of Advanced Search.

Related Materials

De gedrukte jaargangen van De Gids - met de bijdragen waarover het redactiearchief correspondentie bevat - zijn digitaal raadpleegbaar via de website van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL).

Bibliography

  • Aerts, R. (e.a.), De Gids sinds 1837. De geschiedenis van een algemeen-cultureel en literair tijdschrift. ’s-Gravenhage 1987. (Schrijversprentenboek, 27)
  • Aerts, R., Ltk. 1888: het archief van De Gids. In: B. Dongelmans (e.a.), Dierbaar magazijn. De Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Amsterdam 1995, p. 153-156.
  • Aerts, R., De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids. Amsterdam 1997.
  • DBNL (De Gids, oude jaargangen digitaal)
  • Faassen, S. van, Dirk Coster: gemankeerd redacteur van De Gids. In: Zacht Lawijd, literair-historisch tijdschrift 14 (2015) 2, pp. 4-27.
  • De Gids (actuele website van het tijdschrift)
  • Wikipedia (De Gids)

General

Zie Existence and Location of Copies en Conditions Governing Use.

Processing Information

Het archief is geplaatst onder signatuur LTK 1888. De aanvullingen uit 1987 zijn aanvankelijk gevoegd bij LTK 1888, doch per 1.12.1999 ondergebracht in een apart nummer: LTK 2241.

De brieven zijn in 1999-2000 gecatalogiseerd in het kader van het nationale conserveringsprogramma Metamorfoze.

Title
Collection guide of the archive of De Gids (MNL) (1840-1964)
Subtitle
Archief van De Gids (MNL)
Author
André Bouwman
Date
2014
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Revision Statements

  • 11 July 2019: latest update

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857